ข่าว
100 year

"ธรรมนัส" เปิดงานจิตอาสาการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ

ไทยรัฐออนไลน์18 ก.ย. 2562 22:25 น.
SHARE

"ธรรมนัส" เปิดงานจิตอาสาการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านต๊ำพระแล อ.เมืองพะเยา เพื่อต่อยอดศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างการรับรู้ ขยายองค์ความรู้ และต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด "โครงการจิตอาสาการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ณ บ้านต๊ำพระแล อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และคณะ ให้การต้อนรับ

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า โครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างการรับรู้ ขยายองค์ความรู้ และต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ ได้นำโครงการเกษตรวิชญา ธนาคารอาหารชุมชน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นต้นแบบ เพื่อนำมาต่อยอดและขยายผล และพัฒนาพื้นที่ป่าแห่งนี้ ให้กลายเป็นธนาคารอาหารชุมชนแก่เกษตรกรและคนในชุมชน ให้มีผลผลิตและพืชพันธุ์ธัญญาหารจากป่าในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นอาหารเลี้ยงชีพแก่ตนเอง และครอบครัว โดยโครงการนี้จัดขึ้นที่ บ้านต๊ำพระแล ม.11 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ทั้งยังจะทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบธนาคารอาหารชุมชนของ จ.พะเยา อีกด้วย

สำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านต๊ำพระแล มีสภาพเป็น ป่าเต็งรัง มีไม้ยืนต้น มากกว่า 20 ชนิด แต่ไม่มีไม้ผลหรือไม้กินได้ ที่สามารถนำมาใช้เป็นอาหารเพื่อดำรงชีวิตในประจำวันได้ ส.ป.ก.จึงเลือก มาเป็นพื้นที่นำร่องธนาคารอาหารชุมชนของ จ.พะเยา ที่นำต้นแบบมาจากโครงการเกษตรวิชญา ธนาคารอาหารชุมชน จ.เชียงใหม่ มาต่อยอดเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ โดยร่วมมือกับประชาคมในชุมชน ส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกให้แก่เกษตรกรและผู้สืบทอดเกษตรกรให้รักและหวงแหนทรัพยากรชุมชนการขยายผลองค์ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการป่าชุมชน โดยนำแนวทางการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มาดำเนินการเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางด้านชีวภาพ เป็นแหล่งผลิต อาหารตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน


ต้นไม้กินได้ที่นำมาปลูกนั้น มีมากกว่า 1000 ต้น ประกอบด้วย ต้นมะขามยักษ์ ต้นสะเดา ต้นลูกหว้า ต้นแคนา ต้นมะขามป้อม ต้นเพกา และต้นไผ่ โดยรูปแบบการปลูกจะเป็นการปลูกเลียนแบบป่าธรรมชาติของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคปลูกไม้ 5 ระดับ และการปลูกเป็นหลุมพอเพียง โดยต้นที่จะนำมาปลูกในหลุมพอเพียงนั้น ประกอบด้วย มะแขว่น มะเกี๋ยง สับปะรด กล้วย ผักหวานป่า ผักสาบ พริกกะเหรี่ยง มันเทศ เห็ดถอบ เป็นต้น โดยเพื่อต้องการให้ต้นไม้เหล่านี้โตขึ้นเป็นไม้ที่แข็งแรง สมบูรณ์ และพร้อมที่จะเป็น “ธนาคารอาหารชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชน” ตลอดไป

ภายในงานมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การเสวนาหัวข้อ "ศักยภาพและโอกาสในการสร้างระบบวนเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขต ส.ป.ก." การมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา กิจกรรมการมอบปัจจัยการผลิตจากสำนักงานประมง จ.พะเยา สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ตลอดจนนิทรรศการฐานเรียนรู้ พร้อมผลผลิตของเกษตรกร จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯอีกจำนวนมาก.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ธรรมนัส พรหมเผ่าจิตอาสาสร้างป่าเกษตรกรรมยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพะเยาข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้