ข่าว
100 year

แฉ อคส.ทิ้งข้าวเน่า3หมื่นกระสอบ เบี้ยวหนี้ 436 ล้าน วอน"จุรินทร์"ช่วย

ไทยรัฐออนไลน์19 ก.ค. 2562 19:55 น.
SHARE

เจ้าของโรงสีใหญ่ วอนรมว.พาณิชย์ช่วย อคส.เบี้ยวสัญญาเช่าคลัง 436 ล้าน เก็บข้าวโครงการรับจำนำตั้งแต่ปี 54-56 ไม่จ่ายค่าเช่าแล้วยังดันทุรังประกาศประมูลขายข้าว แฉทิ้งข้าว 3 หมื่นกระสอบ เน่า

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ 19 ก.ค.ที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเจษฎา รักวนิชย์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง กรณีนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จํากัด เลขที่ 99/1 หมู่ 2 ต.ธำมรงค์ อ.เมืองกำแพงเพชร ได้เข้าร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยภาครัฐ องค์การคลังสินค้า หรือ (อคส.) ผิดสัญญาเช่าคลังสินค้า โดยไม่ชำระค่าเช่าและค่าแรงกรรมกร ตามที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) อนุมัติให้เช่าคลังสินค้า ของบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเก็บข้าวสารขององค์การคลังสินค้า และดำเนินการนำข้าวในคลังไปจำหน่ายจนเกือบหมดแล้ว แต่ก็ยังเพิกเฉยไม่มาชำระค่าเช่ากับ บริษัทสิงห์โตทองไรซ์ฯ รวมเป็นเงิน 224,774,596 บาท และค่าแรงกรรมกรอีกจำนวน 8,073,270 บาท รวมเป็นเงิน 232,847,866 บาท

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ทวงถามแต่องค์การคลังสินค้า (อคส.) ก็เพิกเฉย ซึ่งเป็นการเช่าคลังสินค้ากับ บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จํากัด จำนวน 15 หลัง เพื่อนำข้าวสารตามโครงการรับจำนำข้าวในโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าวนาปี โครงการรับจำนำข้าวนาปรัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึง 2556 และมิได้จัดทำเอกสารบันทึกต่อท้ายในสัญญาคลังสินค้าหลังที่ 2 และคลังสินค้าหลังที่ 13 ให้แก่บริษัท

นอกจากนี้ คลังสินค้า A 1 กับ A6 ทั้ง 2 หลัง ตั้งแต่องค์การคลังสินค้าได้นำข้าวมาเก็บไว้ในโกดัง จนเต็ม แล้วผ่านมา 5 ปี ทาง (อคส.) ผิดปกติไม่ทำสัญญาเช่าคลัง ทั้งที่ทางบริษัทได้มีหนังสือติดตามทวงถามหลายครั้ง จนบัดนี้ก็ยังไม่ดำเนินการแต่อย่างใด พร้อมกับติดค้างค่าเช่า อีก 113,461,325 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 436,949,191 บาท

ซึ่งการเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากภาครัฐของเอกชนรายนี้ เป็นการรักษาสิทธิ์ของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือร่วมกันหลายฝ่าย โดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด เป็นประธานการประชุม

นายคมกิจ ขวัญทิพย์ธนสาร รักษการ ผอ.สำนักนโยบายสังคมเป็นตัวแทน อคส. ชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามีการเช่าคลังสินค้าบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่นจํากัด และได้นำเสนอปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการทำสัญญาเช่าและเบิกจ่ายค่าเช่าคลังสินค้าได้ เนื่องจากเป็นการทำสัญญาย้อนหลังประกอบกับ มีการเปลี่ยนผู้บริหาร อคส. จึงให้เหตุผลว่าได้มีการยื่นหารือไปยังสำนักอัยการสูงสุด และกรมบัญชีกลาง พิจารณาการเช่าแล้ว ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง และปัจจุบันมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับองค์การคลังสินค้าด้วย อยู่ระหว่างรอผลวินิจฉัยของคณะกรรมการ

ด้านนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จํากัด เปิดเผยว่ารัฐบาลที่ผ่านมา มีนโยบายให้เร่งระบายข้าวที่ค้างอยู่ในสต๊อกให้หมด โดย อคส.จะดำเนินการระบายข้าวสารคงเหลือในสต๊อกรัฐบาลที่มีเหลืออยู่ 208,000 ตัน ทั้งประเทศ โดยเมื่อวันที่ 12-19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา อคส.และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจประมูลได้เข้าดูข้าวในสต๊อกตามคลังสินค้าที่เหลืออยู่ และอยู่ในคลังสินค้าของบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดจำนวน 140, 000 ตัน ทางบริษัทได้ขอสงวนสิทธิ์ยึดหน่วงข้าวค้างสต๊อกทั้งหมดไว้ในโกดังคลังสินค้า และได้ดำเนินการตามกฎหมาย ติดประกาศเป็นเขตพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดและห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกในพื้นที่บริเวณคลังสินค้าดังกล่าว ห้ามขนย้ายข้าวสารออกไปจากคลังสินค้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากคลังสินค้า(อคส.) ยังไม่ได้รับค่าเช่าและสัญญาเช่าพื้นที่จาก (อคส.) ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ

นายมนต์ชัย กล่าวต่ออีกว่า คลังสินค้า (อคส.) คงดำเนินการระบายข้าวสารคงเหลือในสต๊อกรัฐบาลโดยองค์การคลังสินค้าได้ดำเนินการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาล เป็นข้าวสาร 3 ชนิด ชนิดแรกเป็นการทั่วไป หมายถึงข้าวดี ชนิดที่ 2 ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน หมายถึงข้าวที่นำไปผลิตอาหารสัตว์ และชนิดที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ นำไป เป็นปุ๋ยเป็นพลังงาน เป็นต้น

โดยจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เสนอซื้อ ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 และในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตรวจดูรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้ทางเว็บไซต์ แล้วสามารถยื่นซองเสนอซื้อได้ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 6 องค์การคลังสินค้าจังหวัดนนทบุรี

ซึ่งการประมูลจะมีขึ้นดังกล่าวนั้นทางบริษัทสิงโตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัดได้ ส่งหนังสือโต้แย้งคัดค้านการประกาศประมูลข้าวและแจ้งให้ชำระค่าเช่าคลังสินค้าและค่าแรงกรรมกร พร้อมจัดทำหนังสือสัญญาเช่าคลังสินค้า และบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าคลังสินค้าให้ได้ข้อยุติเสียก่อน ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ให้ความเป็นธรรม กับบริษัทและถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบด้วยกฎหมาย ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ผู้เสียหายได้โชว์ภาพถ่ายเป็นกองข้าว จำนวนกว่า 30,000 กระสอบ อยู่ในความดูแลของ องค์การคลังสินค้า(อคส.) แต่กลับเพิกเฉยไม่สนใจ ปล่อยให้ข้าวเน่าเสียหาย ใครจะรับผิดชอบ ความเสียหายของภาครัฐ เงินภาษีประชาชน มูลค่าความเสียหายกว่า 30 ล้านบาท

"ขอวอน สตง. หรือผู้เกี่ยวข้อง มาตรวจสอบข้าวเน่าหาคนรับผิดชอบให้ที และท้ายที่สุดผู้ประกอบการ บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จํากัด ผู้ให้เช่าคลังสินค้าเพื่อเก็บข้าวสารขององค์การคลังสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวในโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าวหน้าปี โครงการรับจำนำข้าวนาปรัง ตั้งแต่โครงการปี 54/55, ปรัง 55, ปี 55/56 ฝากสื่อมวลชนถึง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ และลงมาตรวจสอบเรื่องนี้ให้ความเป็นธรรม กับผู้ประกอบการที่รอวันเจ๊งจากการกระทำของ องค์การคลังสินค้า (อคส.) ด้วย" นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข้าวเน่าเบี้ยวค่าเช่าโกดังข้าวอคส.ร้องอคส.ข่าวทั่วไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้