ข่าว
100 year

ทภ.3 แถลงภารกิจ นักรบประชาชน "5 กรมทหารพราน" ในสังกัด

ไทยรัฐออนไลน์11 ก.ค. 2562 21:42 น.
SHARE

กองทัพภาคที่ 3 แถลงภารกิจ "5 กรมทหารพรานในสังกัด" ทั้งภารกิจในเรื่องความมั่นคง ป้องกันประเทศ และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ

เวลา 15.00 น. วันที่ 11 ก.ค.62 ที่กรมทหารพรานที่ 35 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร พลโทธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วบ พ.อ.ประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35 นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองลาน 

พ.อ.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และ ร.อ.หญิง มณทิรา พรมศรี ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 อ่านแถลงการณ์ประชาสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชนจังหวัดกำแพงเพชร โดยหน่วยทหารพรานเป็นส่วนหนึ่งของกำลังป้องกันประเทศที่ได้ปฏิบัติงานป้องกันชายแดน ตามพันธกิจ 3 ประการของกองทัพบก ได้แก่ การเฝ้าตรวจและระวังป้องกันชายแดน, การจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยในห้วงที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้งฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารพรานควบคุมภูมิประเทศสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังทำการลาดตระเวน/เฝ้าตรวจตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดกำลังพลจากหน่วยทหารพรานในความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 5 กรมทหารพราน ได้แก่

1.กรมทหารพรานที่ 31 มีพื้นที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
2.กรมทหารพรานที่ 32 มีพื้นที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
3.กรมทหารพรานที่ 33 มีพื้นที่ตั้งอยู่ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
4.กรมทหารพรานที่ 35 มีพื้นที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
5.กรมทหารพรานที่ 36 มีพื้นที่ตั้งอยู่ ณ ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัจจุบัน กรมทหารพรานที่ 35 ได้มีส่วนร่วมดำเนินการกับส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชร ในภารกิจการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในหลายมิติ ดังนี้

1.การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าเกษตรข้ามแดน โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร
2.การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถข้ามแดน
3.การลาดตระเวนและเฝ้าตรวจการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ
4.การปราบปรามการลักลอบปลูกฝิ่น โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีภูมิประเทศเป็นป่าภูเขามีความสูงชัน การเข้าถึงพื้นที่กระทำได้ยาก
5.การอำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดน เช่น ศุลกากร สาธารณสุข มหาดไทย ในการดูแลความเรียบร้อยพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบ

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยทหารพรานตามแนวชายแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้นั้น เกิดมาจากการได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่และกำลังทหารของประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้ดำเนินการพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ ด้วยการแสวงประโยชน์จากกำลังพลที่มีความสามารถ ด้านภาษาถิ่น และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เป็นผู้ประสานงานหลัก ด้วยความที่เป็นกำลังประจำถิ่น (กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า) นักรบประชาชน จึงมีความเข้าใจ เข้าถึง ความแตกต่างหลากหลาย ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ วีถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม จึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความสำเร็จ สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างดียิ่ง

นอกจากนี้แล้ว หน่วยทหารพราน ยังคงเป็นหน่วยกำลังรบภาคประชาชนที่มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตามแนวชายแดน ดังจะเห็นได้จากเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 35 โดยกองร้อยทหารพรานที่ 3501 ได้จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมฉับพลัน บริเวณโบสถ์คริสตจักร บ้านบอลู่โค๊ะ ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีผู้ประสบภัยจำนวน 27 คน ซึ่งหน่วยสามารถนำเด็กนักเรียนและประชาชนผู้ประสบภัยทั้งหมดออกมาจากพื้นที่ภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัยด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทหารพรานกรมทหารพราน กองทัพภาคที่3กรมทหารพรานที่35นักรบประชาชนข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้