ข่าว
100 year

ปลัดฯกห. ชมการฝึกระดมสรรพกำลัง 62 ลั่นทหารจะอยู่เคียงข้าง ปชช.

ไทยรัฐออนไลน์20 มิ.ย. 2562 23:40 น.
SHARE

ปลัดฯกห. ลุยพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ชมการฝึกซ้อมเพื่อการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 โดยใช้ "กำลังพลสำรอง" 3 เหล่าทัพ แสดงความพร้อมรบ ลั่น ทหารจะอยู่เคียงข้างประชาชน พร้อมที่จะ ช่วยเหลือในทุกๆด้าน ชี้กำลังพลสำรอง ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรี ชายชาติทหาร

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 และการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ท.ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 พล.ต.จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ส่วนราชการ สมาคมหน่วยกู้ภัย กู้ชีพ เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย กรมสรรพกําลังกลาโหม ร่วมกับ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ กำหนดจัดการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อทดสอบผลการดำเนินการของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลสำรองตามเป้าหมายของแผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของกระทรวงกลาโหม 2560 - 2564 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้เห็นถึงความรู้ความสามารถของกำลังพลสำรองมีความเชื่อมั่นต่อการเตรียมความพร้อมให้กำลังพลสำรองของเหล่าทัพ รวมทั้งเพื่อให้กำลังพลสำรองรับทราบถึงหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำลังพลสำรองพุทธศักราช 2558

การจัดแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ เป็นการดำเนินการตามการอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ดำเนินการเมื่อปี พุทธศักราช 2561 เป็นครั้งแรก โดยการสาธิตการปฏิบัติของกำลังพลสำรอง ร่วมกับ ทหารกองประจำการในภารกิจของ 3 เหล่าทัพ ณ หน้าอาคารบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)และอนุมัติให้จัดการแสดงศักยภาพครั้งที่ 2 ในปี 2562 นี้ ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกันกับการฝึกภาคสนามในการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562

สำหรับรายละเอียดการแสดงศักยภาพกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพนั้น คือ กองทัพบก : ใช้กำลังพลประจำการและกำลังพลสำรอง รวม 189 นาย จาก หน่วยกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 การแสดงการสร้างสะพาน MFB และ การผลิตน้ำดื่ม, กองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพลทหารม้าที่ 1 แสดงระบบสนธิสัญญาณวิทยุ, ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง และเชื่อมระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างทหารกับพลเรือน

กองทัพเรือ : ใช้กำลังพลประจำการและกำลังพลสำรองที่เป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ และกำลังพลสำรองจากชมรมกำลังพลสำรองทหารเรือ รวม 15 นาย มีการแสดงการดำน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของนักทำลายใต้น้ำจู่โจม และกองทัพอากาศใช้กำลังพลประจำการและกำลังพลสำรองของหน่วย กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวม 93 นาย เป็นกำลังพลสำรองตำแหน่งนักบิน 5 นาย การแสดงภายใต้โจทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน

นอกจากนี้กำลังพลสำรองจะได้แสดงศักยภาพโดยการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทหารประจำการในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติสาธารณะแล้ว กำลังพลสำรองยังจะได้ปฏิบัติงานร่วมกับภาคพลเรือนที่มาร่วมในการฝึกภาคสนาม
การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารอีกด้วย ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลสำรองในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจให้กับกำลังพลสำรองในการปฏิบัติงาน เพื่อความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวให้โอวาทกับกำลังพลสำรอง พร้อมทั้งชื่นชมในการแสดงศักยภาพครั้งนี้ และจะอยู่เคียงข้างประชาชน พร้อมที่จะ ช่วยเหลือในทุกๆด้าน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลสำรอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรี ชายชาติทหาร

โดยการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 ในรูปแบบการฝึกภาคสนาม ได้จัดการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2562 (C-MEX 19) ในพื้นที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ตามกรอบแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ทำการฝึกซ้อมร่วมกัน และมีความพร้อมสนับสนุนทรัพยากรจำเป็นให้กับฝ่ายทหาร ตั้งแต่ภาวะปกติ เป็นการฝึกการปฏิบัติการตามขั้นตอนระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและต้องมีการระดมทรัพยากรจากทั้ง กองทัพ ส่วนราชการ พลเรือน รัฐวิสาหกิจและเอกชน

โดยมีกิจกรรมการฝึกครอบคลุมการระดมทรัพยากรทั้ง 10 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านกำลังคน 2.ด้านอาหาร 3.ด้านน้ำ 4.ด้านการคมนาคม 5.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 7.ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต 8.ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน 9.ด้านการประชาสัมพันธ์ และ 10.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ฝึกระดมสรรพกำลังC-MEX 19กำลังพลสำรอง3เหล่าทัพกองทัพภาคที่3ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED