ข่าว
100 year

สุดเจ๋ง! เกษตรกรการันตีพืชปุ๋ยสดช่วยเพิ่มผลผลิตในนาข้าว

ไทยรัฐออนไลน์21 มิ.ย. 2562 02:22 น.
SHARE

การปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดนั้น คือการนำมาปลูกแล้วทำการไถกลบหรือสับกลบลงไปในดินในช่วงออกดอกขณะที่ยังสดอยู่ เมื่อเกิดการย่อยสลายไปแล้วสามารถเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินและพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยลักษณะของพืชปุ๋ยสดที่ดี คือต้องปลูกง่าย เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขยายพันธุ์ได้ง่าย มีลำต้นอ่อน กิ่งเปราะย่อยสลายง่าย มีธาตุอาหารสูง ไม่แพร่กระจายเป็นวัชพืช ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ใช้พืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นพืชปุ๋ยสด

นางแสงเธียร พรมมี เกษตรกรผู้ปลูกพืชปุ๋ยสด ตามคำแนะนำของสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร กล่าวว่า สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ได้จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เช่น การปลูกแบบหว่านเมล็ด การปลูกเป็นแถว โดยหยอดเป็นหลุม หลุมละ 2-3 เมล็ด พร้อมทั้งสาธิตการตั้งแต่ไถเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และไถกลบพืชปุ๋ยสด ระยะเวลาที่เหมาะสม ประมาณ 45-60 วันแล้วแต่ชนิดพืช และสามารถนำองค์ความรู้ที่ตนเองได้รับมาบอกต่อสู่เพื่อนเกษตรกร ให้หันมาใช้พืชปุ๋ยสด แทนการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ยังแนะนำการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดไว้ใช้ได้ในฤดูกาลปลูกพืชต่อไปอีกด้วยกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ได้แนะนำวิธีการปลูกพืชปุ๋ยสดให้เกษตรกร ปลูกแบบปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกแบบปลูกพืชแซม ปลูกแบบปลูกพืชสลับเป็นแถบ และปลูกแบบใช้เป็นพืชคลุมดิน ซึ่งประโยชน์ของพืชปุ๋ยสดนั้น ก็เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุชดเชยอินทรียวัตถุในดินที่สูญเสียไป ช่วยเพิ่มธาตุอาหารหลักที่เป็นประโยชน์ในดินให้พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดินร่วนซุย ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดียิ่งขึ้น และสามารถลดปริมาณการสูญเสียดินจากการชะล้างที่เกิดจากการไหล่บ่าของน้ำผิวดินได้อีกด้วย

นางแสงเธียร กล่าวอีกว่า การปลูกพืชปุ๋ยสดโดยทำการหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดและไถกลบ เมื่อต้นพืชปุ๋ยสดเติบโต เกษตรกรต้องดูแลรักษาแปลงปลูกด้วยเนื่องจากจะพบปัญหาศัตรูพืชรบกวน เช่น หนอนกินใบ และถ้าปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม ต้นพืชปุ๋ยสดจะแคระแกร็นและถ้าขาดน้ำด้วยก็จะตายไปในที่สุด ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์และได้ประโยชน์จากการไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจากการที่ตนเองปลูกพืชปุ๋ยสดไม่ว่าจะเป็น ปอเทือง ถั่วพุ่มและถั่วพร้า หลังจากปลูกและไถกลบแล้วพบว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นสังเกตได้จากพืชที่ตนเองปลูก เช่น ในนาข้าว ต้นข้าวจะเจริญเติบโตสม่ำเสมอและได้ผลผลิตที่ขึ้นจากแต่ก่อนที่ยังไม่ปลูกพืชปุ๋ยสด เกษตรกรรายอื่นเห็นว่าตนเองทำแล้วได้ผลผลิตดี ดินดี จึงมาขอคำแนะนำ ซึ่งตนก็จะให้เข้าไปที่สถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อยื่นความจำนงขอเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินไปบอกต่อสู่เกษตรกรรายอื่นให้หันมาปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

อย่างไรก็ตามสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ยังให้หมอดินอาสาช่วยแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดและพืชคลุมดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในพื้นที่ของตนเอง และจัดตั้งเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อมีการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดไว้ใช้ในกลุ่มของตนเอง เป็นการลดภาระภาครัฐและช่วยกระจายให้บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดของสถานีพัฒนาที่ดินให้สามารถให้บริการเกษตรกรายอื่นๆต่อไปได้อย่างทั่วถึง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปุ๋ยสดพืชปุ๋ยสดไถกลบสถานีพัฒนาดินกำแพงเพชรเกษตร

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้