ข่าว
100 year

สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร หนุนผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด-พืชคลุมดิน

ไทยรัฐออนไลน์19 มิ.ย. 2562 00:44 น.
SHARE

ปัจจุบันเกษตรกรสรรหาวิธีการลดต้นทุนการผลิตแบบต่างๆ และการปลูกพืชปุ๋ยสด เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ได้ง่าย รวดเร็ว ใช้ต้นทุนต่ำที่สุด ชนิดพืชปุ๋ยสดที่เหมาะสมในจ.กำแพงเพชรได้แก่ ปอเทือง ถั่วพุ่ม และถั่วพร้า ดังนั้น สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร จึงได้จัดทำแผนการดำเนินการโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดและพืชคลุมดิน โดยนำมาปลูกในพื้นที่แปลงสาธิตของสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรและในพื้นที่เกษตรกร ในพื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และยังเป็นแปลงสาธิตให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมดิน ปลูก ดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ เมื่อได้ผลผลิตก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เป็นเมล็ดพันธุ์หลัก เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรนำไปปลูกในพื้นที่เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขายคืนให้สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรต่อไป

นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินได้กำหนดพืชตระกูลถั่วให้เป็นพืชปุ๋ยสด โดยแยกความเหมาะสมของพืชชนิดๆนั้น แยกชนิดของพืชไปตามภูมิภาค ในส่วนของจ.กำแพงเพชร จากการทดสอบสาธิตการปลูกพืชปุ๋ยสด พบว่ามีพืชปุ๋ยสดอยู่ 3 ชนิด ที่เหมาะสำหรับปลูกปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งมี 2 ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในนาข้าวคือ ปอเทือง กับ ถั่วพุ่ม ซึ่งถั่วพุ่ม เป็นพืชอายุสั้นเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาข้าวที่มีการทำนา มากกว่า 2 ครั้งในรอบปี และคุณสมบัติถั่วพุ่มก็สามารถปลูกที่ดอนได้เช่นเดียวกัน พืชอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะสำหรับพื้นที่ปลูกพืชไร่ คือถั่วพร้า เป็นพืชปุ๋ยสดที่เหมาะสำหรับปลูกเพื่อเป็นพืชคลุมดิน นอกเหนือจากที่ใช้เป็นพืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงดินอีกด้วย

สำหรับการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดนั้น สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ได้ดำเนินการใน 2 ลักษณะคือ การสาธิตเชิงส่งเสริม คือให้เกษตรกรรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดไป ซึ่งก่อนที่เกษตรกรจะรับเมล็ดพันธุ์ก็จะต้องเข้ามาเรียนรู้ที่สถานีพัฒนาที่ดิน เกี่ยวกับวิธีการปลูกของพืชปุ๋ยสดแต่ละชนิดว่า ปลูกในช่วงไหนที่จะเหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหา ซึ่งปัญหาพบก็คือ เมื่อเกษตรกรปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ต้นพืชปุ๋ยสดก็จะแคระแกรนหรือถูกน้ำท่วมเสียหายไปในที่สุด สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มีข้อกำหนดในเรื่องของการส่งเสริมสาธิตให้เกษตรกรแต่ละรายดำเนินการปลูกพืชปุ๋ยสดในพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่

นายณัตชากร กล่าวอีกว่า ปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความชื้นในดินสูญหายไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำ วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นคือ เก็บน้ำไว้ในชั้นใต้ดินและผิวดิน นอกจากนี้วิธีการรักษาความชุ่มชื้นไว้บนผิวดินอีกวิธีคือ การปลูกพืชคลุมดิน พืชคลุมดินสามารถใช้ประโยชน์ได้ 2 อย่าง คือใช้ประโยชน์ในการคลุมดินและใช้ฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน พืชที่เหมาะสมปลูกเพื่อคลุมดินและฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินที่หาเมล็ดพันธุ์ได้ง่ายราคาถูกคือ ถั่วพุ่ม เป็นพืชอายุสั้น ประมาน 70 วันก็เก็บเกี่ยว สามารถปลูกได้หลายครั้ง สามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์สำหรับเอาไว้ใช้ในรอบต่อไปได้ อีกชนิดหนึ่งคือ ถั่วพร้าเป็นพืชอายุปานกลางประมาณ 120 วัน ถั่วพร้าเป็นพืชที่มีระยะเก็บเกี่ยวยาวประมาณ 30-60 วัน รวมอายุประมาณ 150 -180 วัน จึงเหมาะที่จะใช้เป็นคลุมดินในช่วงแล้งได้อีกด้วย.อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พืชปุ๋ยสดพืชคลุมดินแก้ปัญหาดินสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรเกษตร

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้