Thairath Logo
กีฬา

“ทําโป่ง” อนุรักษ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว

Share :
line-share-logo

ดอยหลวงเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ มีความสูง 2,275 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากดอยอินทนนท์

มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้ก็มีแมลงมีปีก เช่น ผีเสื้อนานาชนิด และแมลงมีปีกชนิดต่างๆอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน

ในห้วงหน้าแล้งที่ผ่านมาทางดอยหลวงเชียงดาวได้ประสบปัญหาภัยแล้งหนักกว่าทุกๆปี และยังถูกชาวเขาลักลอบเผาป่าล่าสัตว์ทำให้สัตว์ป่าไม่มีอาหาร

กระทั่ง นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ระดมนักวิชาการขึ้นดอยไปช่วยกัน ทำโป่ง ไว้ตามจุดต่างๆรอบที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าสบห้วยผาตั้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อ.เชียงดาว

เพื่อเป็นอาหารให้สัตว์ป่าลงมาหากินโดยเฉพาะโป่งแมลงมีปีก และผีเสื้อที่ชุกชุม

ปกติแล้วแมลงมีปีกทั้งหลายรวมไปถึงผีเสื้อหาอาหารจากทางลำห้วยเป็นหลัก...

แต่ในปีนี้น้ำในลำห้วยแห้งขอด ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำโป่งให้อาหาร ขึ้นมาทั้งหมด 3 จุด โดยนำกรวดทรายจากลำห้วยมาทำโป่งเป็นวงกลมประมาณ 2 เมตร

แล้วนำแร่ธาตุเทผสมลงในดินทรายเพื่อให้แมลงมีปีกและผีเสื้อมากินเป็นอาหาร

น.ส.ศิรประภา คำใบ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักบริหารพื้นที่ 16 จ.เชียงใหม่ บอกว่า จุดดังกล่าวเป็นแหล่งที่อยู่ของผีเสื้อป่านานาชนิด ปกติแล้วผีเสื้อจะดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้และแร่ธาตุจากลำห้วยเป็นอาหาร

แต่ปีนี้น้ำในลำห้วยเหือดแห้ง ทางเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันทำโป่งอาหารเพื่อให้แร่ธาตุกับผีเสื้อและแมลงมีปีก คือใช้น้ำปลาผสมเจือจางกับน้ำเปล่าแล้วนำมาเทไว้บนกรวดทรายตามโป่งที่จัดทำไว้

จะมีผีเสื้อและแมลงมีปีกทั้งหลายมาดูดกินแร่ธาตุเป็นอาหาร จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนระบบนิเวศก็จะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง.

เจตน์ตนา เมืองลือ

อ่านเพิ่มเติม...
ดอยหลวงเชียงดาวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชีียงใหม่สมหวัง เรืองนิวัติศัยนักวิชาการมองทั่วทิศเมืองไทยเจตน์ตนา เมืองลือข่าวทั่วไป