Thairath Logo
กีฬา

ภัยแล้งมาถึงพิษณุโลก น้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เหลืออีกแค่ 30%

Share :
line-share-logo

สถานการณ์ภัยแล้ง ที่ จ.พิษณุโลก พบว่าเริ่มพบความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง หลังปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีน้ำกักเก็บเหลือเพียง 30% เท่านั้น เนื่องจากไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเลย...

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก ส่งผลให้แหล่งน้ำทางธรรมชาติ เริ่มแห้งขอดจำนวนมากปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก โดยเฉพาะเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำที่น้อยมาก ล่าสุดกักเก็บไว้เพียง 283 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 30 ของความจุเขื่อน ที่สามารถจุได้ถึง 939 ล้าน ลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบวันนี้กับเมื่อปี 2561 พบว่าน้อยกว่า 100 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันน้ำใช้การได้จริงมีเพียง 26 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลลงอ่าง 0.01 ล้าน ลบ.ม. แต่การระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ อยู่ที่ 2.59 ล้าน ลบ.ม. ตามแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทาน

ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานชลประทานจังหวัดพิษณุโลก พบว่า จังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้มีแหล่งน้ำต้นทุนในเขตชลประทาน 385.63 ล้าน ลบ.ม. ตามแผนการจัดสรรน้ำ และนอกเขตชลประทาน มีเพียง 5.96 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นน้ำจากผิวดินและการขุดเจาะบ่อบาดาล ถึงแม้ว่าจังหวัดพิษณุโลก ยังไม่ได้เป็นพื้นที่ประกาศประสบภัยแล้งก็ตาม แต่ทางสำนักงานชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้งดการทำนาปรัง รอบ 2 เพื่อป้องกันความเสียหายจากนาข้าวขาดน้ำอีกด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...
พิษณุโลกภัยแล้งเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนสำนักงานชลประทานจังหวัดพิษณุโลกข่าวทั่วไป