Thairath Logo
กีฬา

ดีเดย์บวงสรวง "พระองค์ดำ" 22 เม.ย.นี้ ก่อนรื้อพระตำหนักที่สร้างบดบัง

Share :
line-share-logo

เตรียมบวงสรวง "พระองค์ดำ" 22 เม.ย.นี้ ก่อนรื้อพระตำหนัก หลังที่กลุ่มอนุรักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยื่นหนังสือทักท้วง คัดค้านการก่อสร้างอาคารบังศาลฯหลังเดิม โดยเตรียมย้ายตำหนักไปก่อสร้างจุดใหม่...

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดที่ วธ 0416/966 ลงวันที่ 17 เม.ย.2562 เรื่อง การทำพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แจ้งถึงกลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีใจความสำคัญว่า ตามที่ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือร่วมกันถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อยุติ กรณีก่อสร้างอาคารพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างอาคารพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่ ที่บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิม 

ทุกฝ่ายประกอบด้วย พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3, นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พิษณุโลก และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ได้มีความเห็นร่วมกันว่า จะดำเนินการย้ายพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่ไปก่อสร้างจุดใหม่ ที่ไม่บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิม โดยกรมศิลปากรเป็นผู้กำหนดตำแหน่งในการก่อสร้างที่เหมาะสม ล่าสุดกรมศิลปากรได้ดำเนินการออกแบบงานส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก และสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 9 เม.ย.2562 เริ่มสัญญาวันที่ 10 เม.ย.2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ก.ย.2562 ระยะเวลาดำเนินการ 174 วัน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย จึงได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันจันทร์ที่ 22 เม.ย.2562 เวลา 09.09 น. ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในโบราณสถาน พระราชวังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2561 พ.อ.เชาว์ เกตุดี แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมสมาชิกและประชาชนในจังหวัดจำนวนหนึ่ง ได้ยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นของกลุ่มว่า การสร้างพระตำหนักหลังใหม่นั้นไม่เหมาะสม บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรหลังเดิม ต่อ พล.ต.สรายุทธ ปาลิวนิช รอง ผอ.กอ.รมน.จว.พิษณุโลก เพื่อนำไปรายงาน นายภัคพงษ์ ทวิพันธ์ ผวจ.พิษณุโลก และมอบให้ พ.อ.นพดล วัชรจิตบวร รองเสนาธิการ มทบ.39 เพื่อนำไปรายงาน พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 และมอบให้ นายบุญเชิด สถาพร ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย เพื่อนำไปรายงานต่ออธิบดีกรมศิลปากรทราบ

และ พ.อ.เชาว์ พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยังได้เดินทางไปยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าการทักท้วง คัดค้านการก่อสร้างอาคารบังศาลฯ ต่ออธิบดีกรมศิลปากรอีกเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2561 และเข้าพบ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล บก.ข่าวภูมิภาค นสพ.ไทยรัฐ เพื่อส่งมอบข้อมูลและสำเนาเอกสารทั้งหมดให้ไว้พิจารณาในการนำเสนอข่าวต่อสาธารณชน กระทั่งวันที่ 9 ส.ค.2561 อธิบดีกรมศิลปากรได้มีหนังสือถึงกลุ่มเรารักษ์ศาลฯ อนุมัติรื้อย้ายอาคารบังศาลฯ ก่อนที่จะมีกำหนดการพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขออนุญาตดำเนินการย้ายพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่ไปก่อสร้างจุดใหม่ที่ไม่บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิม ในวันที่ 22 เม.ย.นี้.

อ่านเพิ่มเติม...
พระองค์ดำบวงสรวงรื้อศาลกลุ่มอนุรักษ์ศาลสมเด็จฯพิษณุโลกข่าวทั่วไป