"บิ๊กเต่า" เข้ม ห้ามเกิดไฟในป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน ไม่งั้น จนท.เจอเด้งแน่

ข่าว

  "บิ๊กเต่า" เข้ม ห้ามเกิดไฟในป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน ไม่งั้น จนท.เจอเด้งแน่

  ไทยรัฐออนไลน์

  1 เม.ย. 2562 13:17 น.

  จากวิกฤติปัญหาหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ "บิ๊กเต่า" สั่งเข้ม ห้ามเกิดไฟในป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน ขู่เด้งฟ้าผ่าแน่ หากผู้เกี่ยวข้องคนใดไร้น้ำยาจัดการ

  จากสถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ ในเขตภาคเหนือ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ ในระยะที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จนสถานศึกษาหลายแห่งต้องประกาศปิดการเรียนการสอนนั้น นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และนายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสา ศอญ. จอส. 904 นายธีรภัทร์ ประยูรสิทธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 2 อาคาร SME ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

  โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้ง พณฯ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ยกระดับการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

  ในการนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงาน และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นเลขาผู้ประสานงานประจำศูนย์ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานจะใช้รูปแบบ Single Command เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความชัดเจน รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานระดับพื้นที่ภายใต้สังกัดให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ นักวิชาการ รวมถึง สรรพกำลังในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และนายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 2 เมษายน 2562 นี้ด้วย

  สำหรับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการรองรับการระงับเหตุและการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ทุกหน่วยงานได้แสดงเจตจำนงในการร่วมมือหยุดการลุกลามของไฟป่า (Hot spot) ที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่และป้องกันเหตุไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ นอกจากนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมทีมงานด้านสาธารณสุขและจิตอาสาเข้าดูแลสุขภาพประชาชน จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์และเครื่องยนต์ที่อาจก่อให้เกิดควันดำ ตรวจสภาพโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 2,000 นาย เฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ลำ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ลำ ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่และดำเนินการควบคุมป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบทั้งเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าสงวนอย่างเข้มข้น

  ด้าน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันไฟป่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีผลการปฏิบัติงานควบคุมได้ดีเป็นที่น่าพอใจ แต่ในปีนี้ มีปัจจัยหลายอย่างทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งทุกหน่วยงานทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนฝ่ายปกครอง ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจนถึงระดับกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จะต้องช่วยกันสอดส่องว่า นอกจากเกิดไฟป่าเองตามธรรมชาติแล้ว มีผู้ตั้งใจจุดไฟป่าเพื่อทำกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงหรือไม่ จะต้องดำเนินการสืบหาจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

  "ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวัง และป้องกันมิให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ หากเจ้าหน้าที่ระดับใดย่อหย่อนประสิทธิภาพไม่สามารถดำเนินการได้ตามนโยบายก็จะพิจารณาลงโทษอย่างเฉียบขาด" รมว. ทส. กล่าว...

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   บิ๊กเต่าขู่เด้งไฟไหมในเขตอุทยานสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23:03 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์