ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ม.นเรศวร เสริมทักษะ พานศ.ออกนอกพื้นที่ สร้างประสบการณ์ถ่ายภาพ

  ไทยรัฐออนไลน์4 มี.ค. 2562 21:25 น.
  SHARE


  ม.นเรศวร เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ "เทคโนโลยีการถ่ายภาพ" ให้นักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ พร้อมถ่ายภาพ จัดนิทรรศการ ประกวดผลงาน 

  เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 4 มี.ค. รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเสริมทักษะด้านการถ่ายภาพและนิทรรศการการถ่ายภาพ ที่ลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ (QS) ซึ่งจัดโดยนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์

  ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร อาจารย์ผู้สอน เปิดเผยว่า ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดสอนรายวิชา เทคโนโลยีการถ่ายภาพ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดโครงการและกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนิสิต โดยพาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่พร้อมทั้งให้ถ่ายภาพและนำเสนอผลงานโดยการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้นิสิตในสถาบันและบุคคลทั่วไปได้เยี่ยมชม และยังได้จัดให้มีการประกวดผลงานภาพถ่ายในครั้งนี้ด้วย

  ด้าน รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี ม.นเรศวร เปิดเผยว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์จากประสบการณ์จริง เป็นการบริหารทุนมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของการสร้างคน การสร้างเวทีเพื่อให้นิสิตได้ถ่ายทอดประประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการถ่ายภาพจากการลงพื้นที่จริง ทำให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องประสบการณ์นอกห้องเรียน และถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไปได้เยี่ยมชมผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมเช่นในวันนี้

  "จากการชมผลงานของนิสิตที่ส่งเข้าประกวดภาพถ่าย The other side of Lite พบว่ามีผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจ จึงหวังว่านิสิตจะได้รับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ และนำองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาเป็นทักษะในการดำรงชีวิตได้ตามวัตถุประสงค์ที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา".

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ม.นเรศวรถ่ายภาพนอกสถานที่เสริมทักษะถ่ายภาพข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้