นักบินฝนหลวงใจนิ่ง เครื่องขัดข้อง ระบบทุกอย่างล้มเหลว ต้องกางล้อด้วยมือหมุน และบังคับเครื่องด้วยสายตาจนประคองลงจอด เบรกติดล้อล็อกจนยางแตก ไถล แต่จอดนิ่งทุกคนปลอดภัย เครื่องไม่เสียหาย...เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2562 จังหวัดนครสวรรค์ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ออกชี้แจง หลังเกิดเหตุยางเครื่องบินฝนหลวงระเบิด ขณะลงจอดว่า เครื่องบินฝนหลวงแบบ CN-235 ได้บินออกจากสนามบินดอนเมือง มาลงที่สนามบินเกษตรนครสวรรค์ โดยในระหว่างการลงจอดในเกิดเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้นักบินต้องใช้ระบบแมนนวลในการบังคับ และประสานภาคพื้นดินเพื่อลงจอด ซึ่งระหว่างนั้นได้เกิดเหตุยางเครื่องบินแตกที่ล้อหลังด้านซ้าย 

...

ด้านร้อยโท บัญชา พาลี หัวหน้านักบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า เครื่องบินใน ขณะนั้นระบบไฟฟ้าล้มเหลวทั้งระบบ ทำให้เครื่องวัดประกอบการบินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดความเร็ว ความสูง กำลังเครื่องยนต์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกางล้อ ฯลฯ ไม่สามารถทำงานได้ อีกทั้งระบบการสื่อสารกับภาคพื้นดินเริ่มติดต่อไม่ได้ นักบินจึงต้องบินลงต่ำเพื่อให้ทางหอบังคับการบินทราบว่า มีเหตุไม่ปกติ และนักบินได้ใช้โทรศัพท์โทรคุยกับภาคพื้นดิน เพื่อให้ช่วยดูระบบล้อเครื่องบิน เนื่องจากนักบินต้องใช้ระบบแมนนวลมือหมุนในการกางล้อเครื่องบิน เมื่อทราบว่าระบบล้อได้กางแล้ว จึงได้นำเครื่องลง

แต่ด้วยระบบวัดความเร็วล้มเหลว ทำให้ไม่ทราบความเร็วที่จะลงจอด จึงต้องใช้ความชำนาญ และประสบการณ์ส่วนตัวในการนำเครื่องลงจอดเอง ขณะเดียวกันเมื่อลงมาล้อแตะรันเวย์ จากปัญหาระบบไฟฟ้าเสียทำให้การเบรก ลำบากมากขึ้น ล้อเครื่องบินจึงล็อกสนิท ไถไปกับพื้นและได้แตกในที่สุด ทำให้เกิดการหน่วงและไม่ไถลไปไกล ส่วนเครื่องยนต์และตัวเครื่องบิน ไม่ได้รับความเสียหาย

...

ล่าสุด ฝ่ายช่างเครื่องได้แก้ไขโครงสร้างภายนอกเรียบร้อยแล้ว ส่วนระบบภายไฟฟ้าภายในกำลังเร่งแก้ไขอยู่.