'บิ๊กตู่' ติวเข้ม 'ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี' เมืองลำพูน

ข่าว

'บิ๊กตู่' ติวเข้ม 'ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี' เมืองลำพูน

ไทยรัฐออนไลน์

4 ต.ค. 2561 10:40 น.

บันทึก

นายกฯ ยกคณะฯบินขึ้นเหนือ สำรวจท่องเที่ยวเมืองรอง จ.ลำพูน ติวเข้ม "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" หนุนสืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้า แนะโชว์เสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สั่งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และดึงอัตลักษณ์ชุมชนต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วานนี้ (3 ต.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดลำพูน ตามโครงการ "ไทยเที่ยวไทย...ไทยยั่งยืน" โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เข้าร่วมแสดงผลงาน และร่วมกิจกรรมในพื้นที่ครั้งนี้ด้วย โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีฯ และคณะผู้บริหาร พช.ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนได้จัดแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน กิจกรรม "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ของจังหวัดลำพูน จัดแสดงตัวอย่างความสำเร็จ 3 หมู่บ้าน คือ 1.ชาวไทยอง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่สารบ้านตอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้รับงบประมาณตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนมาพัฒนาต่อยอดเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาโดดเด่นเรื่องการทอผ้ายกดอก เป็นศิลปะการทอผ้าชั้นสูงของจังหวัดลำพูน ได้รับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และมาตรฐานนกยูงเงินของกรมหม่อนไหม งานปูนปั้นประดับวัดและพระเครื่องสกุลลำพูน (ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายปั้นปูน และมีการนำเอาลายปูนปั้นมาทำเป็นผ้ายกดอก) นักเที่ยวรู้จักในหัตถกรรมผ้ายกดอก การสืบสานภูมิปัญญาผ้ายกดอกรุ่นต่อรุ่น โดยนายกรัฐมนตรีให้แนวทางให้ชุมชนนำเอาวัฒนธรรมการทอผ้าที่เป็นอาชีพหลักในชุมชน นำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน อาทิ ผ้ายกดอกที่ได้ร่วมทอผ้ายกดอกที่เป็นผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดลำพูนด้วยตนเองและนำผ้าทอฝีมือตนเองกลับ และงานปูนปั้นที่ทำในลักษณะเมคทูออเดอร์ คือ ผลิต/ปั้น ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

2.ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแพะ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ที่เริ่มจากการเป็นหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดของกรมการพัฒนาชุมชนในปี 2560 และได้รับคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ได้รับการพัฒนาตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการขับเคลื่อนเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เนื่องจากมีความโดดเด่นในการบริหารจัดการข้อมูลชุมชน เพื่อนำมาปรับใช้ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของชุมชนบ้านแพะ การดำนารวมถึงมีทัศนียภาพที่สวยงาม คนในชุมชนมีภูมิปัญญาในเรื่องของการทำนา จึงได้ใช้ตรงนี้เป็นจุดหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบกับคนในชุมชนเป็นชาวไทลื้อและมีการสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทลื้อมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งในเรื่องของอาหารการกิน และวัฒนธรรมการแต่งกาย มีการบริหารจัดการในรูปแบบการร่วมกันทั้งชุมชนขับเคลื่อนชุมชน ทุกคนในชุมชนได้ประโยชน์

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ชาวไทลื้อว่า ผลิตภัณฑ์ย่ามอยากให้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ นำมาตกแต่งหนัง เพื่อให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ และผลิตภัณฑ์กะลาที่ขอให้ออกแบบกะลามะพร้าวแบบใหม่ เช่น การสลักลวดลาย การเขียนสีสันและตกแต่งลวดลายใหม่ๆ เพื่อสร้างให้เกิดความน่าสนใจ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดินปั้น ให้พัฒนาตามความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่นิยมชมชอบ และในส่วนของขนมนั้นควรพัฒนามาตรฐาน รสชาติ และคุณภาพ

3.ชุมชนท่องเที่ยว บ้านพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (เป็นชุมชนท่องเที่ยวตามวิถีวัฒนธรรมปกาเกอะญอ ซึ่งเดิมเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของอำเภอลี้ ใช้งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นระยะเรื่อยมาในปี 2560 ที่ผ่านมาเป็นชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมมาสนับสนุนเพื่อต่อยอดเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลกินรี และในปัจจุบันปี 2561 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จุดเด่น เป็นชุมชนมังสวิรัติ มีการดำเนินชีวิตแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม มีการโชว์การทอผ้าด้วยกี่เอว การปักผ้าภาษาปกาเกอะญอ การสาธิตทำขนมมงคลเมเตอ เครื่องเงินทำมือ : มีการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีสมาชิก 75 คน มีเครือข่าย 120 เครือข่าย มีรายได้ประมาณเดือนละ 50,000 บาท โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาวปกาเกอะญอในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน : ให้พัฒนาลวดลายใหม่ๆ พร้อมทั้งให้พิจารณาตามความต้องการของนักท่องเที่ยวว่าต้องการแบบไหน นำมาปรับปรุงสินค้าเพื่อให้ขายได้โดยไม่ทิ้งของอัตลักษณ์เดิม

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะฯ ยังได้เยี่ยมชมบ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน เป็นหนึ่งในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมและเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายแหล่งใหญ่ในภาคเหนือ มีพิพิธภัณฑ์ไทยยองบ้านหนองเงือก โดยกลุ่มทอผ้าบ้านหนอง ซึ่งเป็นกลุ่ม OTOP ของจังหวัดลำพูน ซึ่งชุมชนได้นำงบประมาณตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน มาใช้ในพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน อบรมให้ความรู้เรื่องการทอผ้าเพื่อให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ และฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมในเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อรองรับการเป็นชุมชนท่องเที่ยวในอนาคต.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เป็นความสนุกสนานที่หยุดไม่อยู่ รั้ว-ต้นกระถิน ยังต้องร้องขอชีวิต!
03:11

เป็นความสนุกสนานที่หยุดไม่อยู่ รั้ว-ต้นกระถิน ยังต้องร้องขอชีวิต!

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันพฤหัสที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:02 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์