ให้รื้อ45หลัง! ปิดตำนานบ้านป่าแหว่ง จี้ออกเป็นมติ ครม.

ข่าว

  ให้รื้อ45หลัง! ปิดตำนานบ้านป่าแหว่ง จี้ออกเป็นมติ ครม.

  ไทยรัฐออนไลน์

  16 ส.ค. 2561 19:51 น.

  พ่อเมืองเชียงใหม่สรุปมติที่ประชุม กรณีการก่อสร้างบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ เห็นควรให้ดำเนินการรื้อย้ายหมู่บ้านป่าแหว่งในส่วนบ้านพัก 45 หลัง พร้อมให้เร่งส่งคืนธนารักษ์

  เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 16 ส.ค. 61 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการระดับจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่และฟื้นฟูสภาพป่าจากกรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานธนารักษ์เชียงใหม่, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, โยธาธิการและผังเมือง, ป่าไม้จังหวัด, กลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรุปผลการศึกษาการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างกรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ และสรุปผลการศึกษาการดำเนินการในส่วนของการฟื้นฟูพื้นที่ เพื่อให้เป็นป่าสมบูรณ์ และการพิจารณารายงานการศึกษาในส่วนของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่และฟื้นฟูสภาพป่า

  ผลสรุปมติในที่ประชุมหลังจากใช้เวลาประชุมกว่า 2 ชั่วโมง ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่และฟื้นฟูสภาพป่าจากกรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ คือ 1. เห็นควรให้ดำเนินการรื้อย้ายในส่วนบ้านพัก 45 หลัง โดยกำหนดกรอบระยะเวลาเร่งด่วน 2. เห็นควรให้ดำเนินการรื้อย้ายในส่วนอาคารชุด 9 หลัง กำหนดกรอบระยะเวลาและมีเงื่อนไขให้ผู้พักอาศัยอยู่เดิมในส่วนอาคารชุด 9 หลัง ย้ายไปพักอาศัยในอาคารชุด 4 หลัง นอกแนวเขตที่สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่รังวัดไว้ ให้เต็มเสียก่อน หากไม่เพียงพอให้ขยายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และ 3. เห็นควรให้มีการส่งมอบพื้นที่ตามข้อ 1 และ 2 และพื้นที่คงสภาพป่าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้แก่กรมธนารักษ์โดยเร็ว

  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในมติที่ประชุมก็มีความเห็นร่วมกัน ตามที่เครือข่ายฯ ได้เสนอไว้เรื่องการรื้อบ้านพัก 45 หลังที่อยู่ด้านบน ส่วนกรณีอาคารชุด 9 หลัง ก็ให้รื้อเช่นกัน แต่มีประเด็นเรื่องคนเข้าไปอยู่ จึงให้อยู่ชั่วคราวได้ แต่ให้ย้ายลงมาที่อาคารชุด 4 หลังด้านล่างก่อน หากไม่พอค่อยให้ไปอยู่ในอาคารชุด 9 หลังเพิ่มเติม ที่ประชุมพยายามหาทางออกให้ได้มากที่สุด สุดท้ายให้ศาลส่งมอบคืนให้กับกรมธนารักษ์ โดยแนวทางทั้งหมดจะเสนอให้กับทางท่านรัฐมนตรี ส่วนกรอบระยะเวลาในการรื้อทางคณะกรรมการในส่วนกลางจะเป็นผู้พิจารณาและกำหนดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้แล้ว ทางคณะกรรมการระดับจังหวัด จะรวบรวมข้อมูลและเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติมลงไปอีกเล็กน้อย คาดว่าจะใช้เวลา 2 - 3 วัน ก่อนส่งให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่ และขั้นตอนสุดท้าย หากมีการคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์แล้ว ก็จะต้องมาดูระเบียบขั้นตอนตามกฎหมายอีกครั้ง

  ด้านนายธีระศักดิ์ รูปสะวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้ออกมาค่อนข้างจะดี โดยอาคารชุด 45 หลัง ให้รื้ออย่างเร่งด่วน อันนี้ออกมาเป็นข้อสรุปที่ชัดเจน ส่วนอาคารชุด 9 หลัง ขอให้รื้อและเห็นชอบร่วมกันคือให้รื้อ แต่มีข้อแม้บางส่วนเรื่องที่มีข้าราชการเข้าไปพักอาศัยอยู่แล้วประมาณ 30 หลัง ขอให้ย้ายลงมาอยู่ในอาคารชุด 4 หลังที่ไม่อยู่ในข้อพิพาทให้เต็มก่อน แต่หากไม่พอแล้วเกินไป 1 - 2 หลังก็ยินยอมให้อยู่ไปก่อนได้ แต่ต้องมีกรอบระยะเวลาที่จะอยู่ว่านานแค่ไหน และพื้นที่ที่จะทำการคืนให้กับกรมธนารักษ์ ประมาณ 1 - 2 เดือนนี้ ก็ต้องรีบคืน และจะได้เข้าไปปลูกป่าฟื้นฟู

  "ในตอนนี้ต้องการความชัดเจน ก่อนที่จะมีการชุมนุมกันในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อจะฟังคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาล ซึ่งข้อตกลงวันที่ 6 พ.ค. ที่ได้มติในที่ประชุมนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ชัดเจน แล้วไม่รู้ว่าท่านจะทำเมื่อไหร่ อย่างไร แต่ตอนนี้เราต้องการคำตอบที่ชัดเจนว่าท่านจะคืนพื้นที่เมื่อไหร่ และท่านจะรื้อเมื่อไหร่ ทุกอย่างต้องมีลายลักษณ์อักษร และมีผู้มีอำนาจลงลายเซ็นให้ชัดเจน โดยเป็นมติ ครม. ออกมาให้ชัดเจนเลย ซึ่งจุดลงตัวในที่ประชุมในวันนี้ที่จบได้อย่างรวดเร็ว ก็เนื่องจากท่าทีของศาลฯ ที่จะย้าย ทางเครือข่ายฯ จึงบอกว่าในเมื่อศาลฯ ท่านไม่อยู่แล้วจะให้ใครอยู่ จึงกลายเป็นจุดลงตัวในที่ประชุม แล้วเกิดการแก้ไขปัญหาที่ง่ายขึ้น"

  นายธีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า เรื่องนี้ถ้าอยากให้จบง่ายๆ แล้วค่อนข้างจะดี ประกอบกับทางศาลฯ ก็ไม่ได้อยู่แล้ว ควรมีมติ ครม. ออกมาให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้เห็นว่าท่านจริงใจจริงๆ สำหรับรูปแบบการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคมนี้ ในระยะเวลา 10 วันก่อนที่จะมีการชุมนุม ก็จะรอฟังคำตอบที่ชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไร ถ้ารัฐบาลมีมติออกมาชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ว่าจะทำการรื้อเมื่อไหร่และกรอบระยะคืนให้กับกรมธนารักษ์เมื่อไหร่ อาจจะเป็นการชุมนุมเพื่อขอบคุณก็ได้ แต่ถ้าไม่มีความชัดเจน การชุมนุมก็จะมีต่อแล้วจะปรับรูปแบบอีกครั้ง แต่ในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า อาคารทั้งหมดต้องโดนรื้อออกไป แล้วจะมีการส่งคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์โดยเร็ว และทางศาลฯ ได้ออกมาบอกแล้วว่า ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 จะเป็นการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ส่วนทางธนารักษ์ก็คาดว่าอีกไม่กี่วันคงจะได้รับพื้นที่คืน จึงรอดูความชัดเจนในเรื่องนี้

  "สำหรับพื้นที่สำนักงานศาลอุทธรณ์ภาค 5 และอาคารชุด 4 หลังที่ไม่ได้อยู่ในข้อพิพาทนั้น ทางคณะกรรมการไม่ได้มีการพูดคุยกัน ซึ่งก็แล้วแต่ทางศาลฯ ว่าจะนำไปทำอะไร เพราะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ทางประชาชนชาวเชียงใหม่ขอให้รื้อ"

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ป่าแหว่งหมู่บ้านป่าแหว่งบัานพักตุลาการรื้อบ้านป่าแหว่งรุกดอยสุเทพข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 06:25 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์