ข่าว
100 year

ถ่ายทอดความรู้วิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับโอทอปแม่ฮ่องสอน

ไทยรัฐออนไลน์4 ส.ค. 2561 20:00 น.
SHARE

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินสายจัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับโอทอปแม่ฮ่องสอน ถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-นวัตกรรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ยกระดับความเป็นอยู่...

นายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานราก จัดขึ้นที่อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยนายอภิชัย กล่าวว่า ได้ให้ความสำคัญการยกระดับผู้ประกอบการโอทอปในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ นครพนม น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก นราธิวาส ปัตตานี และชัยนาท เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้หลักการของวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางการเกษตรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สามารถลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่อาชีพเกษตรกรรม

ด้าน นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งเป้านำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปช่วยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าโอทอปให้ได้คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และนำไปสู่การจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักการมีรายได้ปานกลางสู่การสร้างรายได้สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้และโอกาสอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้มีผู้ร่วมงานทั้งผู้ประกอบการโอทอปและเกษตรกรจากจ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำพูน กว่า 500 คน เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการผลิตยกระดับคุณภาพของสินค้าโอทอป และสร้างนวัตกรรมการเกษตรอีกด้วย

ขณะที่ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สินค้าโอทอปของจังหวัดส่วนใหญ่พบว่ายังไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากยังขาดเอกลักษณ์และไม่มีความแตกต่างจากที่อื่น การที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เลือกพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่เป้าหมายพัฒนาทั้งด้านเกษตร และสินค้าโอทอป เพื่อให้การสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโอทอปและเกษตรกรให้ได้รับความรู้ เพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพต่อไปได้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพวิทย์สร้างอาชีพพัฒนาโอทอปยกระดับโอทอปโอทอปแม่ฮ่องสอนข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้