โคราชจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ที่ อ.แก้งสนามนาง โดยสตรี 555 คนสวมชุดไทยรำสดุดีย่าโม และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดหลังไม่จัดมา 2 ปี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสามารถ สุวรรณมณี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอ ส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแก้งสนามนางกว่า 1,000 คน ร่วมเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 อำเภอแก้งสนามนางขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวอีสาน รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนหลังจากเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ตลอดจนยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง รวมทั้ง 5 ตำบล

...

สำหรับกิจกรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานของโรงเรียน ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอ การประกวด นวัตกรรมเกี่ยวกับข้าว การแข่งขันตำข้าวลีลา การแข่งขันส้มตำ-ผัดหมี่ลีลา การประกวดข้าวคุณภาพ และผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี เนื่องในวันฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ที่จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 มี.ค. -3 เม.ย. 2566 นี้ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา เพื่อเชิดชูวีรกรรมอันกล้าหาญ ความเสียสละของย่าโม และวีรชนผู้กล้า ที่ช่วยกันปกป้องเมืองโคราชเอาไว้ และยังเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามของชาวนครราชสีมาเอาไว้ ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ตระหนักถึง และดำรงไว้ซึ่งความรักความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งสตรีชาวอำเภอแก้งสนามนาง จำนวน 555 คน ได้สวมชุดไทยรำสดุดีย่าโม และร่วมสมโภชในโอกาสการก่อตั้งเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี อีกด้วย

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี วันที่ 23 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2566 ของทุกปี โดยในก่อนถึงงาน ในแต่ละอำเภอทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา จะประกอบพิธีรำบวงสรวงย่าโมในระดับอำเภอเพื่อให้ประชาชนพื้นที่ต่างอำเภอได้มีส่วนร่วมในการสดุดีวีรกรรมของย่าโม

"การจัดงานย่าโมในปีนี้ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา มีสตรีชาวโคราชมากถึง 10,555 คน ร่วมรำบวงสรวงย่าโม และร่วมสมโภชเมืองนครราชสีมาก่อตั้ง ครบ 555 ปี ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและต่างจังหวัดร่วมงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 นี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา หลังไม่ได้มีการจัดงานมา 2 ปี" นายสยาม กล่าว.

...