วิกฤติปะการังฟอกขาวทะเลไทยลุกลาม พบ 74 จุดใน 12 จังหวัด

ข่าว

วิกฤติปะการังฟอกขาวทะเลไทยลุกลาม พบ 74 จุดใน 12 จังหวัด

ไทยรัฐออนไลน์

1 มิ.ย. 2559 01:04 น.

บันทึก

กรมทะเลแจงสถานการณ์ปะการังฟอกขาวอยู่ในขั้นวิกฤติ พบ 74 จุดใน 12 จังหวัด คุมเข้มมาตรการ มาตรา 17 และ 22 พ.ร.บ.ทช. สร้างกฎเหล็กห้ามมนุษย์รบกวน หวังฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม...

วันที่ 31 พ.ค. 59 ที่บริเวณเกาะมันใน ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง และเกาะเสม็ด อ.เมือง จ.ระยอง นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน นายอัครสิงห์ สิงหฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันออกสำรวจปะการังฟอกขาวในทะเลจังหวัดระยอง ที่เกิดวิกฤติจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ จากภาวะโลกร้อน


นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า จากการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ และองค์การวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศได้คาดการณ์ว่า มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวรุนแรง ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างต่อแนวปะการังของไทยในช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคม ปี 2559 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อเตรียมรับมือและบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ปี 2559 และแผนการติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 และได้พัฒนาเว็บไซต์ http://www.thaicoralbleaching.com/ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูล

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ติดตามเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวมาโดยตลอด ซึ่งผลการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล และเครือข่ายอาสาสมัคร พบปะการังเริ่มฟอกขาวครั้งแรกเมื่อต้นเดือนมีนาคม บริเวณเกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วงกลางเดือนเมษายน พบปะการังฟอกขาวเพิ่มเติมบริเวณอ่าวไทย ที่หมู่เกาะอ่างทอง และเริ่มพบที่ฝั่งอันดามัน บริเวณเกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต ประมาณปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม พบปะการังเริ่มฟอกขาวบริเวณอันดามันตอนใต้ บริเวณตอนเหนือของเกาะตะรุเตา และหมู่เกาะบุโหลน จ.สตูล และกลางเดือนพฤษภาคม มีรายงานการฟอกขาวบริเวณหมู่เกาะมันในและเกาะแสมสาร บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก อาจกล่าวได้ว่าปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวของประเทศไทยในปี 2559 ได้เกิดในวงกว้างทั่วน่านน้ำไทย นอกจากนั้น บางพื้นที่ปะการังเริ่มฟอกขาวอย่างรุนแรงมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยพบจุดแรกที่บริเวณเกาะมะพร้าว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร


รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเสริมอีกว่า สถานการณ์ปะการังฟอกขาวในประเทศไทยปี 2559 พบว่ามีการฟอกขาวรวมจำนวน 81 จุดซึ่งมีนับ 12 จังหวัด ย่อยเป็น 58 เกาะ 3 แหลม 2 อ่าว 1 หาด พบมีการฟอกขาวในระดับวิกฤติ (สีแดง) 33 จุด ในระดับรุนแรง (สีเหลือง) 48 จุด โดยแยกเป็นภาคตะวันออก 7 จุด อ่าวไทยตอนกลาง 36 จุด อ่าวไทยตอนล่าง 3 จุด และทะเลอันดามัน 35 จุด นอกจากนั้น ยังพบว่าการเกิดปะการังฟอกขาวเป็นพื้นที่นอกเขตอุทยาน จำนวน 36 จุด และพื้นที่ในเขตอุทยานจำนวน 45 จุด สำหรับปะการังฟอกขาวในระดับวิกฤติ (สีแดง) 33 จุด ได้แก่ จ.ชุมพร มีเกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ เกาะไข่ เกาะรางบรรทัด เกาะมะพร้าว เกาะกุลา แหลมคอกวาง หินละแม หินแต้ม จ.สุราษฎร์ธานี มีเกาะแตน เกาะมัดหลัง เกาะเต่า อ่าวม่วง อ่าวแหลมเทียน เกาะนางญวน อ่าวสอง จ.นครศรีธรรมราช มีอ่าวท้องหยี จ.ภูเก็ต มีเกาะราชาใหญ่ อ่าวทือ อ่าวขอนแค แหลมพันวา เกาะไม้ท่อน-ทิศตะวันออก เกาะราชาน้อย-ทิศตะวันออก เกาะเฮ-ทิศเหนือ แผว-ทิศเหนือ อ่าวตังเข็น เกาะโหลน-ทิศเหนือ จ.กระบี่ มีเกาะพีพีเล อ่าวมาหยา เกาะบิด๊ะนอก อ่าวปิเล๊ะ เกาะบิด๊ะใน จ.สตูล มีเกาะมุกต์-ทิศเหนือ หน้าถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะอาดัง

"สถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะมันในและหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ในปี 2559 พบว่าอยู่ในระดับรุนแรง (สีเหลือง) เกิดการฟอกขาว 30-40 เปอร์เซ็นต์ของปะการังมีชีวิต (ถือว่าอยู่ในระดับเริ่มรุนแรง–น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์) สำหรับปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด ปะการังกาแล็กซี่ ปะการังลายดอกไม้ ปะการังรังผึ้ง ปะการังรังผึ้งเล็ก ปะการังหนามขนุน ปะการังสมองร่องยาว ปะการังสมองร่องใหญ่ ปะการังวงแหวน ปะการังผิวยู่ยี่ และปะการังเขากวาง นอกจากนี้ พบหอยมือเสือฟอกขาวเช่นกัน ข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลพบว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน้ำทะเลเริ่มสูงขึ้น ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ตามลำดับ เดือน ก.พ. เท่ากับ 28.5 เดือน มี.ค. เท่ากับ 30.2 เดือน เม.ย. เท่ากับ 31.9 เดือน พ.ค. เท่ากับ 32.4 จนถึงวันที่ 25 พ.ค. 59 และสูงสุดที่ 33.85 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ปัจจุบันอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยลดลง 1-2 องศาเซลเซียสแล้ว"


อย่างไรก็ตาม ถ้าอุณหภูมิของน้ำลดลงอยู่ในระดับปกติ ก็คาดว่าสถานการณ์ปะการังฟอกขาวจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับ ทว่าก็ยังคงติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวกันตลอด ทั้งใช้มาตรการเร่งด่วน โดยใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2559 มาตรา 17 ในการลดผลกระทบ และภัยคุกคามจากมนุษย์ที่มีต่อแนวปะการังในช่วงวิกฤตินี้ เพื่อให้ปะการังที่ฟอกขาวมีโอกาสรอดจากการตายให้ได้สูงที่สุด โดยการห้ามกิจกรรมที่ทำอันตรายต่อปะการัง ได้แก่ ห้ามการทอดสมอเรือในแนวปะการัง ห้ามการทิ้งขยะและปล่อยมลพิษลงบนแนวปะการัง ห้ามการขุดลอกร่องน้ำในแนวปะการัง ห้ามกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดตะกอนลงสู่แนวปะการัง ห้ามการจับสัตว์น้ำในแนวปะการัง ห้ามการให้อาหารปลาในแนวปะการัง ห้ามการเดินเหยียบย่ำแนวปะการัง และห้ามการเก็บหรือทำลายปะการัง เว้นแต่การกระทำเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ และควบคุมการใช้ประโยชน์แนวปะการัง โดยการควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในแนวปะการัง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง

สำหรับมาตรการต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของแนวปะการัง และสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์ ผ่านการใช้มาตรา 22 ของ พ.ร.บ.ทช. ในการออกมาตรการเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของแนวปะการัง กำหนดมาตรฐานการใช้ประโยชน์แนวปะการัง ควบคุมเฝ้าระวัง ฟื้นฟูแนวปะการัง และสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการแนวปะการัง และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนในการอนุรักษ์ปะการังของไทยให้ยั่งยืนตลอดไป รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวปิดท้าย.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

“ปาเจโร” ไม่กลัวตาย ท้าประลอง “รถบรรทุก” ปาดหน้าแล้วเบรก คล้ายจะให้ชน เลยโดนชนเต็มๆ
03:20

“ปาเจโร” ไม่กลัวตาย ท้าประลอง “รถบรรทุก” ปาดหน้าแล้วเบรก คล้ายจะให้ชน เลยโดนชนเต็มๆ

ApplicationMy Thairath

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 19:02 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์