ผบ.ตร.มอบรางวัลโครงการ “ทำดี มีรางวัล” แก่พระวัดโขดหิน จ.ระยอง ที่กระโดดกำแพงช่วยป้าร้านขายของชำถูกทำร้าย มีดจี้คอ ชื่นชมในความกล้าหาญ ยกเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

วันที่ 3 มี.ค. 66 พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า “ตามที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ พระ 2 รูป กระโดดกําแพงช่วยป้าเจ้าของร้านของชํา ขณะโดนชายบุกล็อกคอ ซึ่งพระ 2 รูปดังกล่าวคือ พระขวัญเมือง ศิริธัมโม และพระสมศรี ธรรมะสาโร วัดโขดหิน ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โดยตามวันเวลาที่เกิดเหตุ พระขวัญเมือง และพระสมศรี ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ จึงได้พากันกระโดดกําแพงสูง 3 เมตร เข้าไปช่วยเหลือ นางสําเนา เค้าคล่อง ที่กําลังถูกคนร้ายล็อกคอและใช้มีดจี้ เมื่อคนร้ายเห็นพระขวัญเมือง และพระสมศรี วิ่งเข้ามา คนร้ายก็ได้ปล่อยตัว นางสําเนา เค้าคล่อง และหลบหนีไป

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําของ พระขวัญเมือง และ พระสมศรี สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติยกย่องสรรเสริญเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ทั้งนี้ พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้กล่าวชื่นชมในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว พร้อมด้วยไหวพริบปฏิภาณและจิตวิญญาณของความเป็นพลเมืองที่ดี คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสํานึกที่ดี หรือจิตสาธารณะ ที่เห็นบุคคลอื่นได้รับอันตรายต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยมิได้เกรงกลัวต่อภยันอันตรายแต่อย่างใด ทําให้ไม่เกิดความสูญเสีย หรือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ยกย่องสรรเสริญ “ตามโครงการทำดีมีรางวัล” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป

...

โดย ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผบก.ภ.จว.ระยอง เป็นผู้แทนในการมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลตามโครงการ “ทําดี มีรางวัล” ให้แก่พระขวัญเมือง และ พระสมศรี รวมทั้งได้ถวายปัจจัยให้พระสงฆ์ทั้ง 2 รูป จำนวน 20,000 บาท เพื่อร่วมทำบุญส่วนหนึ่งด้วย และเพื่อเป็นขวัญกําลังใจ

สำหรับ โครงการ “ทำดี มีรางวัล” จะมอบรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจ หรือประชาชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน ประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือประชาชน หรือทางราชการ ประพฤติตนดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม และช่วยเหลือประชาชนจนเป็นที่ยอมรับต่อสังคม.