"ผบ.ทร." พร้อมทูตที่ปรึกษาสหรัฐฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 15 หาดยาว ขณะที่ "รอง ผบ.ทสส." เข้าชมการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย ด้าน "พล.ร.2 รอ." ส่ง ร.21 พัน.1 รอ. ฝึกร่วม ร้อย.ยานเกราะ BTR และ กองร้อย Stryker ในการปฏิบัติงานของหมวดลาดตระเวน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 มี.ค. 66 พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นายเกว็นโดลิน คาร์ดโน อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายมุนซึงฮยอน (Moon Seoung-hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 15 หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การฝึกการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก มีหลักปฏิบัติเพื่อแย่งยึดพื้นที่บริเวณหัวหาดของฝ่ายตรงข้าม โดยใช้สรรพกำลังทางเรือ และกำลังรบยกพลขึ้นบก เริ่มจากการระดมยิงหัวหาดด้วยปืนใหญ่เรือ อากาศยานทำการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อลิดรอนอำนาจการยิงต่อต้านของข้าศึก

...

หลังจากนั้นกำลังรบยกพลขึ้นบกจะเข้าแตะหาด และดำเนินกลยุทธ์รุกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้ามต่อไป พร้อมทั้งสถาปนาหัวหาดให้มีความปลอดภัยต่อกำลังรบ ซึ่งในปีนี้มีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาได้นำเรือ USS Makin Island (LHD-8) และเครื่องบินขับไล่แบบ F-35 พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารต่างๆ มาเข้าร่วมการฝึกฯ ร่วมกับกองกำลังฝ่ายไทย

โดยกองทัพเรือได้นำเรือหลวงอ่างทอง และเรือหลวงราวี พร้อมกำลังรบยกพลขึ้นบก (นาวิกโยธิน) และรถสะเทินน้ำสะเทินบก ร่วมกับกองทัพอากาศ ซึ่งได้จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 เข้าร่วมการฝึกฯ สำหรับกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีได้นำรถสะเทินน้ำสะเทินบก KAAV เข้าร่วมในการฝึกฯ ครั้งนี้ด้วย

การฝึกการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบและพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร รวมทั้งแสดงแสนยานุภาพทางทหาร ในการปฏิบัติการร่วมกันของกองทัพพันธมิตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กองทัพไทยมีความพร้อมรบทุกมิติ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศ และความร่วมมือทางทหารอันเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป

...

จากนั้นเวลา 13.00 น. พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี รอง ผบ.ทหารสูงสุด และ พ.อ.สแตน ซีโอ ผู้อำนวยการนโยบายยุทธศาสตร์และแผน วอชิงตัน เนชั่นเนล การ์ด (Col.Stan Seo, Policy, Strategy, and Plans Director (J5), Washington National Guard) ตรวจเยี่ยมการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย การฝึกคอบร้าโกลด์ 2023 ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย การฝึกคอบร้าโกลด์ 2023 ประกอบด้วย การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (HADR TTX) ในหัวข้อบทบาททางทหารในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายใต้กลไกการตอบสนองในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมสิรินพลา รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

...

และการฝึกสาธิตการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR DEMO) ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 66 ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งเป็นการฝึกสาธิตแนวทางในการปฏิบัติเป็นสถานี ได้แก่ การค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย การแพทย์ฉุกเฉิน สารเคมีรั่วไหล และการดับเพลิงของประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการฝึกฯ โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกจาก 8 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวม 634 นายศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมและผลิตครูในการปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนวิจัยพัฒนาหลักสูตรการฝึก การปฏิบัติงานมุ่งเน้นถึงความเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นและศรัทธา ทั้งในกองทัพไทย ภาคส่วนต่างๆ และในระดับนานาชาติ โดยดำเนินการจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัย การค้นหาและช่วยชีวิต ให้กับกำลังพลของกองทัพไทย ส่วนราชการอื่นๆ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งมุ่งไปสู่การยกระดับไปสู่ระดับนานาชาติและอาเซียนต่อไป

...

ขณะที่ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จัดกำลังเข้าร่วมทำการฝึกแลกเปลี่ยนระหว่าง กองร้อยทหารราบยานเกราะ BTR และ กองร้อย Stryker กองพันทหารราบที่ 2-3 โดยแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่อง การปฐมพยาบาล การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ การบรรทุกยานเกราะ การปฏิบัติของหมวดลาดตระเวน และการยิงอาวุธประจำยานเกราะ ทั้งนี้เป็นการเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถ ของหน่วยและกำลังพล.