"ศักดิ์สยาม" สั่งการด่วนให้กรมทางหลวงลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุหลังคาด่านเก็บเงินบางปะกงพังถล่ม และเร่งดำเนินการซ่อมแซม พร้อมเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง มั่นใจได้ข้อสรุปสาเหตุใน 14 วัน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุหลังคาด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมฯ ตู้ที่ 1 และ 2 บริเวณด่านบางปะกง (ขาเข้า) ยุบตัวลง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นั้น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการด่วนให้กรมทางหลวงลงพื้นที่ทันทีเพื่อตรวจสอบและหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ภายหลังจากการตรวจสอบความเสียหายที่ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางบางปะกง พบว่าหลังคา Canopy บริเวณตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมฯ ตู้ที่ 1 และ 2 บริเวณด่านบางปะกง (ขาเข้า) ได้ยุบตัวลงมากีดขวางการจราจรบริเวณหน้าด่านจำนวน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย ช่องทางที่ 1 และ 2 เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ทางและบุคลากร โดยล่าสุดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงพานทอง เจ้าหน้าที่กู้ภัยบางปะกง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สินเข้าร่วมตรวจสอบเพิ่มเติม พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง

...

ทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าว กรมทางหลวงจะเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียด โดยจะตั้งกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ให้รายงานผลภายใน 14 วัน ขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเร่งดำเนินการทั้งการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและระบายรถหน้าด่านฯ พร้อมเร่งซ่อมแซมปรับปรุงด่านฯ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม โดยได้เน้นย้ำให้ซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างด้วย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางและเจ้าหน้าที่หน้าด่านฯ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบริเวณตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมฯ ตู้ที่ 1 และ 2 บริเวณด่านบางปะกง (ขาเข้า) ทำให้สามารถใช้ช่องการจราจรได้เพียง 1 ช่องทางเท่านั้น และจะสามารถเปิดให้บริการเพิ่มอีก 1 ช่องทาง รวมเป็น 2 ช่องทางได้ภายในวันนี้ กรมทางหลวงขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้.