ไลฟ์สไตล์
100 year

"ราชบุรี" คุมไม่อยู่ โควิดฯติดท็อปเท็น ป่วยเพิ่ม 43 สะสมพุ่ง 980

ไทยรัฐออนไลน์
11 มิ.ย. 2564 02:07 น.
SHARE

"ราชบุรี" ป่วยโควิดอันดับ 9 ของประเทศ วันนี้ติดเชื้อเพิ่มอีก 43 มาจากคลัสเตอร์โรงงาน 33 ราย รวมป่วยสะสมพุ่ง 980 ราย ตายแล้ว 18  

เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 10 มิ.ย.64 ศูนย์บัญชาการเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ.ราชบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 จ.ราชบุรี ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 43 ราย (รายที่ 938-980 ของจังหวัด) เป็นผู้ป่วยคลัสเตอร์โรงงานใน จ.ราชบุรี 33 ราย เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จ.ราชบุรี 5 ราย เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน กทม. 1 ราย และผู้ป่วยอยู่ จ.ราชบุรี 4 ราย

ข่าวแนะนำ

โดยรายที่ 938 เพศชาย อายุ 19 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 939 เพศชาย อายุ 25 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 940 เพศหญิง อายุ 43 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 941 เพศชาย อายุ 42 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง

รายที่ 942 เพศชาย อายุ 21 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 943 เพศชาย อายุ 29 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 944 เพศชาย อายุ 25 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 945 เพศชาย อายุ 27 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 946 เพศชาย อายุ 22 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 947 เพศหญิง อายุ 41 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 948 เพศหญิง อายุ 27 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง

รายที่ 949 เพศชาย อายุ 28 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 950 เพศชาย อายุ 21 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 951 เพศชาย อายุ 21 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 952 เพศชาย อายุ 24 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 953 เพศชาย อายุ 43 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 954 เพศชาย อายุ 33 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 955 เพศหญิง อายุ 37 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง

รายที่ 956 เพศชาย อายุ 35 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 957 เพศหญิง อายุ 20 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 958 เพศชาย อายุ 25 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 959 เพศหญิง อายุ 30 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 960 เพศชาย อายุ 22 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 961 เพศชาย อายุ 22 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 962 เพศชาย ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 963 เพศหญิง อายุ 34 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง

รายที่ 964 เพศชาย อายุ 19 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 965 เพศชาย อายุ 42 ปี จ.กาญจนบุรี อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 966 เพศหญิง อายุ 64 ปี จ.นครปฐม อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 967 เพศหญิง อายุ 43 ปี จ.นครปฐม อาชีพ พนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 968 เพศชาย อายุ 53 ปี ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 969 เพศชาย อายุ 30 ปี ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 970 เพศหญิง อายุ 52 ปี ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้ป่วยโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 971 เพศหญิง อายุ 27 ปี ต.พงสวาย อ.เมือง อาชีพพนักงานบริษัท (อยู่ในจังหวัดราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 972 เพศหญิง อายุ 27 ปี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง อาชีพงานบ้าน (อยู่ในจังหวัดราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.ราชบุรี

รายที่ 973 เพศหญิง 57 ปี ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ อาชีพรับจ้าง (สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน กทม.) รักษาตัวที่ รพ.ปากท่อ, รายที่ 974 เพศชาย อายุ 60 ปี ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ อาชีพเกษตรกร (สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 690) รักษาตัวที่ รพ.ปากท่อ, รายที่ 975 เพศหญิง อายุ 26 ปี ต.โพธาราม อ.โพธาราม อาชีพค้าขาย (สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 874) รักษาตัวที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 976 เพศหญิง อายุ 59 ปี ต.คลองข่อย อ.โพธาราม อาชีพ ค้าขาย (สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 844) รักษาตัวที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 977 เพศหญิง อายุ 24 ปี ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม อาชีพค้าขาย (สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 543) รักษาตัวที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 978 เพศชาย อายุ 76 ปี ต.บ้านบึง อ.บ้านคา ไม่ได้ประกอบอาชีพ (สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 799) รักษาตัวที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 979 เพศชาย อายุ 72 ปี ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง ไม่ได้ประกอบอาชีพ (อยู่ในจังหวัดราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.ซานคามิลโล และรายที่ 980 เพศหญิง อายุ 67 ปี ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง ไม่ทราบอาชีพ (อยู่ในจังหวัดราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.ซานคามิลโล.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิดโควิด-19โคโรน่าไวรัส2019คลัสเตอร์โควิดราชบุรีข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 23:14 น.