ไลฟ์สไตล์
100 year

กองเรือยุทธการ เปิด "สวนผักรักษ์สุข" พร้อมจัดงานวันเด็กในพื้นที่สัตหีบ

ไทยรัฐออนไลน์
31 มี.ค. 2564 09:03 น.
SHARE

ผบ.กองเรือยุทธการ เปิด "สวนผักรักษ์สุข" ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว พร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบ New Normal มอบกำลังใจ ความห่วงใยให้เด็กนักเรียน และเด็กพิเศษ ในพื้นที่สัตหีบเมื่อวันที่ 30 มี.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิด "สวนผักรักษ์สุข" ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณพื้นที่บ้านพักนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กร. เป็นสวนผัก จากการร่วมใจกันระหว่างกำลังพลในกองเรือยุทธการ และชมรมภริยากองเรือยุทธการ ที่อยากจะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว ในกองเรือยุทธการ ให้สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตาม "ศาสตร์พระราชา" ซึ่งก็คือองค์ความรู้ของพระราชา ที่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ได้พระราชทานแนวคิด "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับคนไทยมากว่า 40 ปี

ข่าวแนะนำ

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับ นับเป็นบุญของประชาชนชาวไทยอย่างมากที่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ซึ่งมีความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังนั้นการที่กองเรือยุทธการอนุมัติให้จัดตั้ง "สวนผักรักษ์สุข" ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับกำลังพลทุกคนอย่างมากที่จะได้ทำความเข้าใจ "ศาสตร์พระราชา" ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ในสถานที่แห่งนี้ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดย "สวนผักรักษ์สุข" จะมีการปลูกผักสวนครัวต่างๆ จำหน่ายให้ครอบครัวกำลังพลมาซื้อได้ในราคาถูก และเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับกำลังพลที่จะนำผักไปปลูกเองภายในบ้านพัก เพื่อลดค่าใช้จ่าย และได้ผักปลอดสารมาบริโภคในครัวเรือนได้

จากนั้น พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ชมรมภริยากองเรือยุทธการ ผู้แทนบริษัท คิงส์ เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประกอบด้วย การมอบของขวัญ ของเล่น ให้นักเรียนโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ จำนวน 920 คน และมอบของขวัญ ของเล่น และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้เด็กพิเศษ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ จำนวน 220 คน เพื่อมอบความห่วงใย สร้างกำลังใจให้เด็กในพื้นที่สัตหีบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองเรือยุทธการจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมวันเด็กที่จัดเป็นประจำในวันเสาร์ที่สองของสัปดาห์ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นการแจกของขวัญ ของเล่น ให้กับเด็ก และนักเรียนในพื้นที่สัตหีบ รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ในรูปแบบ NEW NORMAL เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่กองเรือยุทธการ รวมถึงมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ที่เป็นสถานที่ดูแลเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีปัญหาความบกพร่อง ไม่ว่าจะด้านร่างกาย การเรียนรู้อีกด้วยกองเรือยุทธการยังคงให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวังและเป็นพลังสําคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ตามคําขวัญวันเด็กประจําปี 2564 ที่ว่า "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม".

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กองเรือยุทธการสวนผักรักษ์สุขกิจกรรมวันเด็กเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสุทธินันท์ สมานรักษ์สัตหีบข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:43 น.