ไลฟ์สไตล์
100 year

"บิ๊กอุ้ย" มอบนโยบาย 11 ด้านให้กำลังพล ศรชล. ปฏิบัติงานปีงบฯ 64

ไทยรัฐออนไลน์3 พ.ย. 2563 13:21 น.
SHARE

"บิ๊กอุ้ย" มอบนโยบายการปฏิบัติงาน 11 ด้าน ให้กำลังพล ศรชล.ในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 64 พร้อมเร่งติดตามสถานการณ์ทางทะเล พัฒนาฐานข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเรือ เสริมความรู้ความเข้าใจ และตั้งทีมโฆษก ศรชล. เพื่อชี้แจงดำเนินการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.63 ที่โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน โดยมี พล.ร.ต.ปกครอง มนธาตุผบิน โฆษก ศรชล. ผู้บังคับบัญชาชั้นนายพลเรือ ข้าราชการกองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยงานหลักในศรชล. ผู้แทนหน่วยในฝ่ายอำนวยการศรชล. ศรชล.ภาค ศรชล.จังหวัด และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัด รวมจำนวน 189 นาย เข้าร่วมอบรม

ข่าวแนะนำพล.ร.อ.ชาติชาย กล่าวว่า การจัดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพลในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปฏิบัติงานใน ศรชล. ให้กับกำลังพลศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านการบรรยาย ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ จากส่วนอำนวยการและส่วนปฏิบัติการ ตลอดจนได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการเสวนาและการบรรยาย อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ของศรชล.รวมทั้งหน่วยต่างๆ ในศรชล. มีแนวทางและกรอบการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนของศรชล.ส่งผลให้การยกระดับ ศรชล. เป็นศูนย์อำนวยการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และกำลังพลมีความรู้ความเข้าใจ ในอำนาจหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายสำหรับนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นการดำรงจุดมุ่งหมายในการเร่งรัดการดำเนินงานในการยกระดับ ศรชล.จากศูนย์ประสานการปฏิบัติเป็นศูนย์อำนวยการ ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดการดำเนินการเรื่องต่างๆ รวม 11 ข้อ ประกอบด้วย

1. เร่งดำเนินการบริหารจัดการกำลังพลให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและสร้างความเป็นมืออาชีพโดยเร็ว 2. เร่งรัดการดำเนินการเรื่องอัตราแทนโดยเร็ว 3. การปฏิบัติการด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว รอบคอบและเรียบร้อย 4. การอำนวยการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของ ศรชล.ภาค ทั้ง 3 ต้องอำนวยการส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ขึ้นการปฏิบัติกับศรชล.ภาค อย่างเป็นรูปธรรม

5. การดำเนินการให้เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ศรชล.สามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การอำนวยการในภาพรวมสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 6. มีการแลกเปลี่ยนและติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติในการติดตามสถานการณ์ในภาพรวม 7. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศรชล.แบบสัญจร 8. จัดการประชุม ศรชล.เพื่อชี้แจงให้หน่วยในทุกระดับเข้าใจแผนการดำเนินงาน 9. รวบรวมปัญหาอุปสรรคข้อ ขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

10. มีการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ ศรชล.ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยจัดตั้งทีมโฆษก ศรชล.โดยใช้ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และ 11. เร่งรัดการพัฒนาระบบควบคุมการปฏิบัติและติดตามสถานการณ์ทางทะเล และระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเรือด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บิ๊กอุ้ยชาติชาย ศรีวรขานศรชล.กองทัพเรือมอบนโยบาย11ด้านผลประโยชน์ของชาติทางทะเลข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23:17 น.