ข่าว
100 year

ทร. แจงบ้านพักสวัสดิการสัตหีบ มิได้ละเลย ทิ้งงาน มีกก.กองทัพดูแล

ไทยรัฐออนไลน์20 ก.พ. 2563 12:25 น.
SHARE

ทร. ชี้แจงโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ยันเป็นโครงการเพื่อสวัสดิการให้ทหารเรือ มีคณะกรรมการระดับกองทัพดูแล แก้ปัญหาจากกรณีผู้รับจ้างทิ้งงานไปตั้งแต่หลายปีก่อน เรียบร้อยแล้ว ยันสื่อเสนอข่าวไม่ครบถ้วนรอบด้าน อาจสร้างความเข้าใจผิด หรือสร้างความเสียหายแก่กองทัพเรือ ปราศจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 ก.พ.63 พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับโครงการ บ้านสวัสดิการกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ระบุว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน มีความคืบหน้าไปเพียงร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทผู้รับเหมาทิ้งงานเพราะขาดสภาพคล่อง หลายรายต้องกู้เงินมาต่อเติมเอง ส่งผลให้ข้าราชการกองทัพเรือที่เข้าร่วมโครงการได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนั้น

จากข้อมูลดังกล่าวโฆษกกองทัพเรือชี้แจงว่า โครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งความเป็นมาของโครงการสืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 กองทัพเรือได้อนุมัติให้จัดทำโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ข้าราชการได้มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ไม่ได้เป็นโครงการทางธุรกิจที่มุ่งหวังผลกำไรแต่ประการใด และยังได้จัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำให้ด้วย

โดยเมื่อเริ่มต้นได้ว่าจ้าง บริษัท เปรมยุดา คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง มีจำนวนบ้านในโครงการทั้งสิ้น 249 หลัง แต่ต่อมาบริษัทผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการดำเนินการโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ จึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหางานก่อสร้างล่าช้า พร้อมทั้งลงมากำกับดูแลให้มีการจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างใหม่ ตลอดจนเพิ่มทางเลือกในการขอสินเชื่อโครงการฯ ระหว่างกองทัพเรือ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการจัดสร้างบ้านพักอาศัยราคาถูก และจัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสร้างที่พักอาศัยให้กับข้าราชการในกองทัพเรือ (กบง.) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของกองทัพเรือ

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวต่อไปว่า จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น กองทัพเรือมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบขึ้นมาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยต่อเนื่อง โดยมีเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ปัจจุบันความก้าวหน้าของโครงการมีข้อมูลล่าสุด สำรวจเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีบ้านสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 171 หลัง คิดเป็น 68.7% คงเหลือ 78 หลัง คิดเป็น 31.3%


จากการดำเนินการต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า กองทัพเรือ ไม่ได้ปล่อยปละละเลย และพร้อมที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ มาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือในการมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ที่นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ที่มุ่งหวังให้กำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสะท้อนค่านิยมของกองทัพเรือ "Seamanship" (ความเป็นชาวเรือ) ด้วยความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ ความเป็นผู้นำ ให้ปรากฏสู่สายตาประชาชน ภูมิภาค และประชาคมโลก เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคม เป็น "กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ" ตลอดไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บ้านพักกองทัพเรือบ้านพักทร.บ้านพักทหารเรือโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือโฆษกกองทัพเรือบ้านพักกองทัพเรือสัตหีบประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้