king10
Thairath Logo
กีฬา

เก็บขยะตกค้างชายหาดระยอง

Share :
line-share-logo

นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดตกค้างในระบบนิเวศชายหาดที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ข้าราชการจิตสาธารณะ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ที่ชายหาดแหลมเจริญ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าปัญหาขยะตกค้างในทะเลเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ประเทศไทยมีสถิติมีการทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก จังหวัดระยองมีชายหาดที่ยาวกว่า 100 กม.ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศชายหาดของจังหวัดดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิญชวนและรวมพลังของข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนจิตอาสา จ.ระยอง ในการร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาฟื้นฟูชายหาด แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดให้มีความสะอาดและสวยงามอยู่ตลอดเวลา.

อ่านเพิ่มเติม...
ธีรวัฒน์ สุดสุขเก็บขยะชายหาดระยองชายหาดทิ้งขยะลงทะเลแหล่งท่องเที่ยวประชาชนจิตอาสา