สหกรณ์ยางบ้านเขาซก ผนึกกำลังนำนวัตกรรม Smart 4M มาช่วยบริหาร

ข่าว

สหกรณ์ยางบ้านเขาซก ผนึกกำลังนำนวัตกรรม Smart 4M มาช่วยบริหาร

ไทยรัฐออนไลน์

1 ก.พ. 2562 17:03 น.

ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งมีผลมาจากปัจจัยความต้องการยางพาราของตลาดโลก และปัญหาต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยที่สูงเมื่อเทียบกับเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราประเทศอื่น จึงส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก มีรายได้ไม่พอกับการเลี้ยงชีพ มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว และส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย แต่สำหรับธุรกิจยางพาราในกลุ่มสหกรณ์กลับไม่ได้รับผลกระทบ ในภาพรวมยังมีแนวโน้มที่ดีและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สร้างความเข้มแข็งในระบบการตลาดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไม่ต้องประสบปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เพิ่มอำนาจในการต่อรองราคาและดึงดูดพ่อค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยให้เข้ามาซื้อยางผ่านสหกรณ์...

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.62 ที่ จ.ชลบุรี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด เป็นสหกรณ์ที่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจากเดิมส่วนใหญ่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ส่วนใหญ่นำส่งขายให้กับโรงงานในเขตพื้นที่อำเภอใกล้เคียงในลักษณะต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างขาย ทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านราคา รวมไปถึงค่าใช้จ่ายจากปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และค่าจ้างแรงงานมีราคาสูง ในขณะที่พืชไร่จะขายได้เพียงปีละครั้ง จึงไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ประกอบกับเกษตรกรได้รับผลกระทบในเรื่องราคาอ้อย และมันสำปะหลังตกต่ำ จึงมีเกษตรกรบางรายมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนการปลูกพืชชนิดใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ามาทดแทน จึงได้มีการนำยางพาราเข้ามาทดลองปลูกในพื้นที่ซึ่งได้ผลดี จนกระทั่งในปี 2534 มีการรวมตัวกันของเกษตรกร โดยหันมาทำยางแผ่น แทนการขายน้ำยางสด และรวมกันขายเป็นกลุ่ม จากการร่วมมือช่วยเหลือกันของสมาชิกภายในกลุ่ม จึงได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ ในการสร้างโรงอบยาง เพื่อปรับปรุงคุณภาพยาง และได้ก่อตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2537

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ยังได้นำนวัตกรรม Smart 4M ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สหกรณ์ได้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง สามารถรู้เท่าทันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังได้วางกลยุทธ์ในการสร้างมาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชีแก่ผู้บริหารสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถรับมือกับภาวะความเสี่ยงในการบริหารการเงิน และความผันผวนทางเศรษฐกิจ

นายธวัชชัย สุระประเสริฐ ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ฯ มีการดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ มีเงินทุนหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาท การรู้ความเคลื่อนไหวข้อมูลบัญชีและสถานะทางการเงินจะมีประโยชน์ในการบริหารงาน ซึ่งทางสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้แนะนำให้สหกรณ์ใช้นวัตกรรม Smart 4M ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ช่วยในการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ ซึ่งผู้บริหารของสหกรณ์ได้นำโปรแกรม Smart Manage มาช่วยในการบริหารงาน ทำให้สามารถตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ได้รายวัน มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ และเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารใช้ในการกำกับติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการสหกรณ์ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ตัดสินใจในการบริหารงานสหกรณ์ได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

นอกจากนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้นำนวัตกรรม Smart 4M แนะนำให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการทุจริตในสหกรณ์ได้ อีกทั้งเกษตรกรสามารถทำบัญชีได้และใช้บัญชีเป็น และใช้บัญชีเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์วางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

นางสุนันทา ทิพย์ชุน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ กล่าวว่า สำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ได้ใช้นวัตกรรม Smart 4M ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการบริหารงานสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการทราบผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของสหกรณ์ในแต่ละเดือนเพื่อจะนำข้อมูลไปใช้วางแผนเพื่อจะพัฒนางานของสหกรณ์ให้ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้แบบ Real Time สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีให้สหกรณ์ นอกจากช่วยสร้างความสำเร็จในการบริหารงานแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี อุดช่องโหว่การทุจริตสามารถแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความเสียหายในสหกรณ์ได้อย่างทันเวลา.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

รถเก๋ง Vs รถเมล์หัวร้อน ปาดซ้าย-ขวา ขับจี้ท้ายให้หลบ ก่อนจอดลงมาทะเลาะวิวาทกันกลางถนน
05:32

รถเก๋ง Vs รถเมล์หัวร้อน ปาดซ้าย-ขวา ขับจี้ท้ายให้หลบ ก่อนจอดลงมาทะเลาะวิวาทกันกลางถนน

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:46 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์