ข่าว
100 year

บ้านฉางขยับมิติการเป็น “เมืองอัจฉริยะ”

ไทยรัฐออนไลน์3 พ.ย. 2560 05:01 น.
SHARE

ลงหลักปักหมุดแล้วการทำให้เกิดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ของรัฐบาล คสช. ...!

วันนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงกำลังเร่งเติมฝันให้เป็นจริง อย่างเช่น โครงการ พัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง ของเทศบาล ต.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งเป็น 1 ใน 7 โครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในการประกวดการออกแบบเมือง อัจฉริยะ ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และมูลนิธิอาคารเขียวไทย

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดมิติใหม่ของการพัฒนาเมือง จากการนำแนวทาง หรือแบบรายละเอียดที่จัดทำไว้เบื้องต้นพัฒนาชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ เชื่อมโยงกับ การใช้พลังงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังมุ่งสู่การเป็นเมือง เชิงนิเวศและต้นแบบของการลดการใช้พลังงานและลดคาร์บอนไดออกไซด์ ตามเจตนารมณ์รัฐบาล

สำหรับเทศบาล ต.บ้านฉาง ที่ผ่านมา เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในพื้นที่โครงการนี้ จำนวน 1,800 ไร่ แล้ว 4 ครั้ง ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับรูปแบบและการดำเนินงานในครั้งนี้

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย กล่าวว่า รูปแบบโครงการนี้จะเน้นไปที่เรื่องการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสุข มีสภาพแวดล้อมที่ดี หากทำได้สำเร็จก็จะเป็นต้นแบบ หรือโมเดลให้จังหวัดอื่นๆ หรือชุมชนอื่นๆนำไปทำตาม

ด้าน นายจีระศักดิ์ ตะปะโจทย์ นอภ.บ้านฉาง เพิ่มเติมอีกว่า อย่างน้อย หากโครงการนี้สำเร็จลุล่วง เมืองแห่งนี้ก็จะพ้นจากปัญหามลภาวะ นำมาซึ่ง ผังเมืองเชิงนิเวศที่ชุมชนมีความร่มรื่นและความสะอาดด้านพลังงาน

ขณะที่ นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรี ต.บ้านฉาง มั่นใจว่า โครงการนี้น่าเป็นไปได้ที่จะนำมารองรับการเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นอย่างดี แต่จะเกิดขึ้นเมื่อไรนั้น ยังไม่สามารถบอกได้

แต่อย่างน้อยแค่เพียงการนำเสนอโครงการก็ทำให้พื้นที่แห่งนี้ กลายเป็นที่หมายปองของนักลงทุน ดูได้จากราคาที่ดิน หรือธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมไปแล้ว...!

สุรสิทธิ์ ทุมมานนท์

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกบ้านฉางEECมองทั่วทิศเมืองไทย

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้