เปิดโปงซอยค้ากาม EP.3 ไขทางออกหลากมิติ ล้างโสเภณีหมดแผ่นดิน ‘ทำได้’ หรือ ‘แค่ฝัน’?

ข่าว

  เปิดโปงซอยค้ากาม EP.3 ไขทางออกหลากมิติ ล้างโสเภณีหมดแผ่นดิน ‘ทำได้’ หรือ ‘แค่ฝัน’?

  ไทยรัฐออนไลน์

  4 ต.ค. 2560 05:30 น.

  “หญิงขายบริการ”...ปัญหาเรื้อรังที่ผูกติดกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งปัญหาดังกล่าว มีความสลับซับซ้อน เกี่ยวพันกับสาเหตุหลายประการ โดยวาทกรรมคำพูดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “หญิงขายบริการ” มักจะเป็นไปในทำนองที่ว่า การจะทำให้โสเภณีหมดไปจากสังคมนี้คงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ จึงทำให้กฎหมายและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ในลักษณะ “ปราม” มิใช่ “ปราบ”....

  ในขณะที่ ผู้คนในสังคมก็ยังรู้สึกว่า หญิงขายบริการ เป็นสิ่งธรรมดาที่ดำมืด แต่ “หญิงขายบริการ” ก็ถือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีอยู่ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้คนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าความคิดดังกล่าว เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สังคมไทยไม่สามารถแก้ปัญหา “หญิงขายบริการ” ได้อย่างจริงจังเสียที จนสื่อและชาวต่างชาติเข้ามาเปิดโปงในทางที่เสียหาย และทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียเกียรติภูมิในที่สุด

  ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ พูดคุยกับ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ ซึ่งเธอก็ยังยอมรับว่า การค้าประเวณีนั้น เป็นปมปัญหาที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อสังคมอย่างยิ่ง แต่หลายต่อหลายคนกลับมองว่า เรื่องดังกล่าว ไม่สามารถแก้ไขได้ มิหนำซ้ำยังอยู่ร่วมกันกับปัญหาโดยที่ไม่เดือดเนื้อร้อนใจแม้แต่น้อย

  ปวีณา ให้ความเห็นไปตามประสบการณ์ที่เธอทำงานคลุกคลีกับปมปัญหาเหล่านี้มาโดยตลอดว่า “หญิงสาวที่ขายบริการทางเพศนั้น เราต้องเข้าใจว่า เขาไม่มีเงิน ไม่มีทางออก และเขาต้องการเงินเพื่อกิน เพื่ออยู่ เพื่อรอดชีวิต บางคนเส้นทางชีวิตเขาจนตรอกจริงๆ จนไม่รู้ว่าชีวิตจะเดินไปทางไหนต่อ สุดท้าย เขาต้องยอมพลีร่างกาย เพื่อแลกกับเงิน”

  ดังนั้น ทางออกหลักๆ ที่ปวีณา เล็งเห็นนั้น มีอยู่ 3 ประการ คือ 1. สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2. ให้ความรู้ ให้การศึกษาแก่หญิงสาวเหล่านี้ โดย ปวีณา ให้ความเห็นสนับสนุนทางออกข้างต้นว่า​ “หญิงสาวที่เขาต้องมาขายบริการทางเพศนั้น คนเหล่านี้ค่อนข้างยากจน และต้องเลี้ยงดูครอบครัว ผนวกกับความที่หญิงไทยมักจะมีลักษณะที่ว่า ต้องทำเพื่อลูก เพื่อพ่อแม่ เพื่อสามี ทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของคนที่ตัวเองรัก ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เธอต้องยอมออกมาขายศักดิ์ศรีเพื่อแลกเงิน แต่ในทางกลับกัน เมื่อเขามีรายได้ มีงานที่มั่นคง ไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะออกมาเป็นโสเภณี”

  ปวีณา หงสกุล
  ปวีณา หงสกุล

  และทางออกที่ 3 ปวีณามองว่า อาจจะเป็นเรื่องยาก แต่ในหลายประเทศก็สามารถทำให้ความคาดหวังลมๆ แล้งๆ สำเร็จมาแล้ว ซึ่งวิธีการนั้นก็คือ “เปลี่ยนความคิด หรือค่านิยมผิดๆ ของผู้ชายที่มีต่อการซื้อบริการทางเพศ” โดย ปวีณา แนะว่า ทุกภาคฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ตัวคุณเองก็มีส่วนเช่นกัน ทุกคนควรให้ความสำคัญกับศีลธรรม คุณธรรม การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และไม่ฟุ้งเฟ้อ

  “ปัญหาการค้าประเวณี เป็นปัญหาที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเผชิญอยู่เช่นกัน แต่ปัญหาหนักข้อหรือเรื้อรังนั้น มักจะอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา หรือ ด้อยพัฒนา เสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาครัฐสามารถทำให้ปัญหานี้ลดทอนหรือเบาบางลงได้ นั่นก็คือ การกระจายรายได้ไปสู่คนชนบทอย่างทั่วถึง เพราะอย่าลืมว่า หญิงสาวที่เข้ามาขายบริการในหัวเมืองใหญ่ๆ นั้น เป็นเด็กสาวที่มาจากชนบทเสียเป็นส่วนใหญ่” ปวีณา แนะทางออกที่เธอคิดว่า จะสามารถตัดปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำได้

  สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง
  สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง

  ขณะที่ น.ส.สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม หรือในฐานะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความเห็นกับทีมข่าวจากสายตาคนทำงานในเรื่องนี้อย่างจริงจังว่า ทางออกของปัญหาค้าประเวณีนั้น ต้องเริ่มจากการปลูกฝังความคิด ทัศนคติที่ดีในครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่องของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเห็นคุณค่าของความเป็นคน และความคิดที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น มิใช่สักแต่จะคิดเพียงแค่ว่า ฉันต้องได้รับการบริการที่ดี

  “สังคมครอบครัวต้องมีความเอื้ออาทรต่อกัน ไม่ทำร้าย ทารุณ หรือเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ต้น และเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการค้าประเวณีได้” สุเพ็ญศรี มองไปถึงต้นนำ้

  ในขณะเดียวกัน สุเพ็ญศรี ยังเน้นย้ำถึงช่องทางที่เอื้อให้มีการค้าประเวณีในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งช่องทางดังกล่าวก็คือ สถานบริการหลายแห่งมีกลไกการตลาดที่กระตุ้นให้เพศสัมพันธ์กลายเป็นเพศพาณิชย์

  “สถานบริการหลายต่อหลายแห่งมีกลไกการตลาดที่กระตุ้นในเรื่องเพศให้แก่ลูกค้า เพราะการขายอาหาร หรือเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียว อาจจะได้รายได้ไม่เยอะ” สุเพ็ญศรี บอกเล่าตามความเป็นจริง

  อีกหนึ่งช่องโหว่สำคัญที่ทำให้การขายบริการทางเพศนั้น ยังมีอยู่ ก็คือ “กฎหมายไม่สามารถเอาผิดนักเที่ยวหรือผู้ซื้อได้ เพราะกฎหมายเอาผิดเฉพาะผู้ที่ซื้อบริการเด็กอายุต่ำกว่า 18 และเอาผิดเฉพาะนักเที่ยวประเภทที่ว่า หาผู้หญิงมาให้ตน ซึ่งจุดนี้เข้าข่ายเป็นตัวการร่วม เพราะไปชักชวนคนนู้นนี้ให้มานอนกับตน” สุเพ็ญศรี แสดงทัศนะ

  “ประเทศไทยยิ่งห้ามก็ยิ่งลงใต้ดิน ซึ่งตอนนี้อาจจะถึงเวลาปฏิรูปได้แล้ว แต่จะแก้อย่างไร เราไม่สามารถบอกเป็นสูตรสำเร็จได้” สุเพ็ญศรี ทิ้งท้ายเพื่อหวังให้เกิดแรงกระเพื่อม.

  โสเภณีหมดไป ‘ทำได้’ หรือ ‘แค่ฝัน’?
  คุณคิดอย่างไร...?

  อ่านข่าวเพิ่มเติม

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ขายบริการทางเพศขายบริการทางเพศริมถนนโสเภณีหญิงขายบริการทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 06:15 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์