ไลฟ์สไตล์
100 year

เปิดโปงซอยค้ากาม EP.3 ไขทางออกหลากมิติ ล้างโสเภณีหมดแผ่นดิน ‘ทำได้’ หรือ ‘แค่ฝัน’?

ไทยรัฐออนไลน์4 ต.ค. 2560 05:30 น.
SHARE

“หญิงขายบริการ”...ปัญหาเรื้อรังที่ผูกติดกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งปัญหาดังกล่าว มีความสลับซับซ้อน เกี่ยวพันกับสาเหตุหลายประการ โดยวาทกรรมคำพูดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “หญิงขายบริการ” มักจะเป็นไปในทำนองที่ว่า การจะทำให้โสเภณีหมดไปจากสังคมนี้คงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ จึงทำให้กฎหมายและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ในลักษณะ “ปราม” มิใช่ “ปราบ”....

ข่าวแนะนำ

ในขณะที่ ผู้คนในสังคมก็ยังรู้สึกว่า “หญิงขายบริการ” เป็นสิ่งธรรมดาที่ดำมืด แต่ “หญิงขายบริการ” ก็ถือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีอยู่ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้คนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าความคิดดังกล่าว เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สังคมไทยไม่สามารถแก้ปัญหา “หญิงขายบริการ” ได้อย่างจริงจังเสียที จนสื่อและชาวต่างชาติเข้ามาเปิดโปงในทางที่เสียหาย และทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียเกียรติภูมิในที่สุด

ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ พูดคุยกับ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ ซึ่งเธอก็ยังยอมรับว่า การค้าประเวณีนั้น เป็นปมปัญหาที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อสังคมอย่างยิ่ง แต่หลายต่อหลายคนกลับมองว่า เรื่องดังกล่าว ไม่สามารถแก้ไขได้ มิหนำซ้ำยังอยู่ร่วมกันกับปัญหาโดยที่ไม่เดือดเนื้อร้อนใจแม้แต่น้อย

ปวีณา ให้ความเห็นไปตามประสบการณ์ที่เธอทำงานคลุกคลีกับปมปัญหาเหล่านี้มาโดยตลอดว่า “หญิงสาวที่ขายบริการทางเพศนั้น เราต้องเข้าใจว่า เขาไม่มีเงิน ไม่มีทางออก และเขาต้องการเงินเพื่อกิน เพื่ออยู่ เพื่อรอดชีวิต บางคนเส้นทางชีวิตเขาจนตรอกจริงๆ จนไม่รู้ว่าชีวิตจะเดินไปทางไหนต่อ สุดท้าย เขาต้องยอมพลีร่างกาย เพื่อแลกกับเงิน”

ดังนั้น ทางออกหลักๆ ที่ปวีณา เล็งเห็นนั้น มีอยู่ 3 ประการ คือ 1. สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2. ให้ความรู้ ให้การศึกษาแก่หญิงสาวเหล่านี้ โดย ปวีณา ให้ความเห็นสนับสนุนทางออกข้างต้นว่า​ “หญิงสาวที่เขาต้องมาขายบริการทางเพศนั้น คนเหล่านี้ค่อนข้างยากจน และต้องเลี้ยงดูครอบครัว ผนวกกับความที่หญิงไทยมักจะมีลักษณะที่ว่า ต้องทำเพื่อลูก เพื่อพ่อแม่ เพื่อสามี ทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของคนที่ตัวเองรัก ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เธอต้องยอมออกมาขายศักดิ์ศรีเพื่อแลกเงิน แต่ในทางกลับกัน เมื่อเขามีรายได้ มีงานที่มั่นคง ไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะออกมาเป็นโสเภณี”

ปวีณา หงสกุล
ปวีณา หงสกุล

และทางออกที่ 3 ปวีณามองว่า อาจจะเป็นเรื่องยาก แต่ในหลายประเทศก็สามารถทำให้ความคาดหวังลมๆ แล้งๆ สำเร็จมาแล้ว ซึ่งวิธีการนั้นก็คือ “เปลี่ยนความคิด หรือค่านิยมผิดๆ ของผู้ชายที่มีต่อการซื้อบริการทางเพศ” โดย ปวีณา แนะว่า ทุกภาคฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ตัวคุณเองก็มีส่วนเช่นกัน ทุกคนควรให้ความสำคัญกับศีลธรรม คุณธรรม การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และไม่ฟุ้งเฟ้อ

“ปัญหาการค้าประเวณี เป็นปัญหาที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเผชิญอยู่เช่นกัน แต่ปัญหาหนักข้อหรือเรื้อรังนั้น มักจะอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา หรือ ด้อยพัฒนา เสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาครัฐสามารถทำให้ปัญหานี้ลดทอนหรือเบาบางลงได้ นั่นก็คือ การกระจายรายได้ไปสู่คนชนบทอย่างทั่วถึง เพราะอย่าลืมว่า หญิงสาวที่เข้ามาขายบริการในหัวเมืองใหญ่ๆ นั้น เป็นเด็กสาวที่มาจากชนบทเสียเป็นส่วนใหญ่” ปวีณา แนะทางออกที่เธอคิดว่า จะสามารถตัดปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำได้

สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง
สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง

ขณะที่ น.ส.สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม หรือในฐานะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความเห็นกับทีมข่าวจากสายตาคนทำงานในเรื่องนี้อย่างจริงจังว่า ทางออกของปัญหาค้าประเวณีนั้น ต้องเริ่มจากการปลูกฝังความคิด ทัศนคติที่ดีในครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่องของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเห็นคุณค่าของความเป็นคน และความคิดที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น มิใช่สักแต่จะคิดเพียงแค่ว่า ฉันต้องได้รับการบริการที่ดี

“สังคมครอบครัวต้องมีความเอื้ออาทรต่อกัน ไม่ทำร้าย ทารุณ หรือเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ต้น และเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการค้าประเวณีได้” สุเพ็ญศรี มองไปถึงต้นนำ้

ในขณะเดียวกัน สุเพ็ญศรี ยังเน้นย้ำถึงช่องทางที่เอื้อให้มีการค้าประเวณีในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งช่องทางดังกล่าวก็คือ สถานบริการหลายแห่งมีกลไกการตลาดที่กระตุ้นให้เพศสัมพันธ์กลายเป็นเพศพาณิชย์

“สถานบริการหลายต่อหลายแห่งมีกลไกการตลาดที่กระตุ้นในเรื่องเพศให้แก่ลูกค้า เพราะการขายอาหาร หรือเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียว อาจจะได้รายได้ไม่เยอะ” สุเพ็ญศรี บอกเล่าตามความเป็นจริง

อีกหนึ่งช่องโหว่สำคัญที่ทำให้การขายบริการทางเพศนั้น ยังมีอยู่ ก็คือ “กฎหมายไม่สามารถเอาผิดนักเที่ยวหรือผู้ซื้อได้ เพราะกฎหมายเอาผิดเฉพาะผู้ที่ซื้อบริการเด็กอายุต่ำกว่า 18 และเอาผิดเฉพาะนักเที่ยวประเภทที่ว่า หาผู้หญิงมาให้ตน ซึ่งจุดนี้เข้าข่ายเป็นตัวการร่วม เพราะไปชักชวนคนนู้นนี้ให้มานอนกับตน” สุเพ็ญศรี แสดงทัศนะ

“ประเทศไทยยิ่งห้ามก็ยิ่งลงใต้ดิน ซึ่งตอนนี้อาจจะถึงเวลาปฏิรูปได้แล้ว แต่จะแก้อย่างไร เราไม่สามารถบอกเป็นสูตรสำเร็จได้” สุเพ็ญศรี ทิ้งท้ายเพื่อหวังให้เกิดแรงกระเพื่อม.

โสเภณีหมดไป ‘ทำได้’ หรือ ‘แค่ฝัน’?
คุณคิดอย่างไร...?

อ่านข่าวเพิ่มเติม

เปิดโปงซอยค้ากาม EP.1 หญิงสาวโฆษณาอวดเสน่ห์ โชว์สยิว โจ๋งครึ่มกลางเมือง! (คลิป)

เปิดโปงซอยค้ากาม EP.2 ตีแผ่ชีวิตโสเภณี แฉรังรวมสาวครึ่งร้อย ยืนเรียงแถวชวนเสพรัก! (คลิป)

เปิดโปงซอยค้ากาม EP.4 บทสรุปสุดท้าย รังโสเภณีแตก สู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า


อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ขายบริการทางเพศขายบริการทางเพศริมถนนโสเภณีหญิงขายบริการทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:33 น.