นาวิกโยธิน ฝึกทบทวนเตรียมผลัดเปลี่ยนกำลังลงจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมศึกษาวิถีและประเพณีศาสนาอิสลาม

วันที่ 25 ก.ค. 60 พลเรือโทรัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนกำลังพลเพื่อผลัดเปลี่ยนหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรีพิสัย สุขวัน ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมนายทหาร และกำลังที่เข้าร่วมการฝึกจากกองพลนาวิกโยธิน กรมทหารพราน นาวิกโยธิน ตั้งแถวให้การต้อนรับ

พลเรือตรีพิสัย กล่าวว่า การฝึกครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลที่เตรียมผลัดเปลี่ยนหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การก่อความไม่สงบ และฝึกทบทวนกำลังพลให้มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานและการใช้อาวุธที่ต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติการจริง ที่สำคัญ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อย่างแท้จริง

...

ด้าน พลเรือโทรัตนะ เผยว่า สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกกำลังพลให้เกิดทักษะและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางทหารให้สูงขึ้น เพื่อพร้อมต่อสถานการณ์ที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ลดการสูญเสียของกำลังพลลง กำลังพลทุกนายจะต้องได้รับการฝึกอย่างจริงจังสามารถทำหน้าที่แทนกันได้ รวมถึงความระแวดระวังในพื้นที่ที่อาจถูกลอบวางระเบิด ถูกซุ่มยิง นาวิกโยธินได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.นราธิวาส มาเกือบ 50 ปี ตั้งแต่ปี 2512 จึงมีผู้ที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ที่สามารถมาให้ความรู้ควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะการศึกษาถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง.