พุทธะอิสระ ยื่นหนังสือ มส. เอาผิดตัวเอง!

ข่าว

พุทธะอิสระ ยื่นหนังสือ มส. เอาผิดตัวเอง!

ไทยรัฐออนไลน์

4 มี.ค. 2559 14:36 น.

หลวงปู่พุทธะอิสระ ยื่นหนังสือ เพื่อเอาผิดตัวเอง พร้อมขอให้ มส.ดำเนินการกรณีพระธัมมชโยต้องอาบัติปาราชิกด้วย เนื่องจากมีหลักฐานชัด อวดอุตริมนุสธรรม ประเด็น 'สตีฟ จ๊อบส์'

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 4 มี.ค.59 ที่หอประชุม สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระสุวิทย์ธีรธัมโม หลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้ทางสำนักพุทธศาสนาเอาผิดกับตัวเอง และดำเนินการลงโทษตามพระธรรมวินัย กฎหมายคณะสงฆ์และกฎหมายบ้านเมือง

พระสุวิทย์ธีรธัมโม เผยว่า จากกรณีพระเมธีธรรมาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย มหาโชว์ ทสสนีโย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียร วิพรหมมา อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และพระโสภณพุทธิวิเทศ จิตติก์ ญาณชโย หรือเจ้าคุณเบอร์ลิน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี รวมทั้ง นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.แกนนำคนเสื้อแดง ได้กล่าวหาอาตมา ด้วยอาบัติปาราชิกสิกขาบทที่ 2 ข้อหาขู่กรรโชกทรัพย์โรงแรมเอสซีปาร์ค และเป็นแกนนำในการชุมนุมปิดศูนย์ราชการ

หลวงปู่พุทธะอิสระ ยื่นหนังสือ มส. เอาผิดตัวเอง
หลวงปู่พุทธะอิสระ ยื่นหนังสือ มส. เอาผิดตัวเองซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของกฎมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระสงฆ์เกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. 2517 มาตราที่ 18 อีกทั้งยังแพร่พระลิขิตปลอม พยายามรื้อฟื้นอธิกรณ์ในกรณีธัมมชโยต้องอาบัติปาราชิก ที่สงฆ์ทำเสร็จแล้วขึ้นมาใหม่ อวดอุตริมนุสธรรม ในประชิดสิกขาบทที่ 4 ทำลายการปกครองคณะสงฆ์ ทำให้สงฆ์แตกแยกกัน ผู้กล่าวหาทั้ง 5 ได้ทำการกล่าวหาอาตมาทั้งในทางสื่อสารมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ รวมทั้งในที่ชุมนุมและในที่สาธารณะทั่วไป

เพื่อให้พระธรรมวินัยนี้ สะอาดบริสุทธิ์ บริบูรณ์และดำรงรักษาศรัทธาของพุทธบริษัทให้ตั้งมั่น ให้สังฆมณฑลอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องตั้งข้อรังเกียจ รวมทั้งเป็นความมั่นคงของพระพุทธศาสนา อาตมาจึงขอร้องทุกข์กล่าวโทษตัวอาตมาเอง และภิกษุผู้ต้องอธิกรณ์ที่มีผู้โจทย์ทั้งในที่ลับและที่แจ้งทั้งหมด ที่ละเมิดพระธรรมวินัย ละเมิดพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ละเมิดกฎหมายมหาเถรสมาคม รวมทั้งละเมิดกฎหมายบ้านเมือง

ขอให้ทางสำนักพุทธฯ ดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ละเมิดทั้งหมด เสนอต่อกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อพิจารณา สั่งการให้เจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้นสอบสวนทำความจริงให้ปรากฏแก่สังคม และลงโทษแก่ผู้กระทำผิดตามหลักพระธรรมวินัยกฎหมายพระสงฆ์ กฎหมายบ้านเมือง


ประเด็นที่สอง คือ การเสนอรายงานของสำนักพุทธโดยมิชอบ แก่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คือ คุณสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในคำสั่งของท่านรัฐมนตรี ให้สำนักพุทธรวบรวมข้อมูลให้รอบด้าน ทั้งจากฝ่ายที่สนับสนุนสมเด็จช่วง และฝ่ายที่คัดค้านเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีพิจารณา จากรายงานของสำนักพุทธ ที่ปรากฏทางสื่อสารมวลชนทำให้เห็นความไม่เป็นกลางและลำเอียง เลือกข้าง ผิดจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี ทั้งที่ไม่เคยสอบถามข้อมูลจากฝ่ายตรงข้ามเลย แต่ก็มีรายงานถึงฝ่ายที่คัดค้านแล้ว ในวันนี้ อาตมาจึงมาค้านรายงานที่สำนักพุทธ ทำส่งให้รัฐมนตรีว่า เป็นรายงานที่ไม่ชอบตามอำนาจหน้าที่อันพึงมีของสำนักพุทธ และหากจะทำรายงานให้รอบด้านควรจะต้องเข้าไปสอบถามข้อมูลทั้งสองฝ่าย แต่ถ้าสำนักพุทธกลายเป็นพวกธรรมกายเสียแล้ว แน่นอนว่า คงไม่อยากฟังความของอีกฝ่ายเป็นแน่

ประเด็นที่ 3 อาตมาขอโจทย์ธัมมชโยต้องอาบัติปาราชิก ข้อหาอวดอุตริมนุสธรรม ต่อกรณีกล่าวอ้างตนสามารถล่วงรู้ ถึงสตีฟ จ๊อบส์ ก่อนตายคิดอะไร ตายแล้วไปเกิดที่ไหน หลังจากตายแล้วมีสถานะความเป็นอยู่อย่างไร อีกทั้งยังแสดงการอวดอ้างคุณวิเศษอีกในหลายกรณี ซึ่งมีทั้งพยานและหลักฐานชัดเจน อาตมา จึงขอกล่าวโทษโจทย์พระเทพญาณมหามุนี หรือ ไชยบูลย์ ธัมมชโย เป็นผู้ละเมิดอาบัติปาราชิกสิกขาบทที่ 4 ภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนต้องอาบัติปาราชิก

ทางด้านหลวงปู่ได้เผยก่อนเดินทางกลับว่า หลักฐานและพยานจะนำมามอบให้ต่อเมื่อมีการสอบสวนเท่านั้น จากนั้นได้นำเอกสารทั้งหมดมอบให้แก่ นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ

ส่วน นายชยพล รอง ผอ. ได้เผยต่อสื่อมวลชน ว่า ทางเราขอยืนยันว่า ไม่ใช่เอกสารของทางสำนักพุทธที่เผยแพร่ออกไป ที่ระบุในเอกสารถึงการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง แต่หลังจากนี้ จะทำแถลงการณ์ชี้แจงส่งไปยังสื่อมวลชนทุกแขนง สำหรับเรื่องวันนี้จะต้องรับไปดำเนินการ แต่จะขอดูในรายละเอียดก่อนว่า จะดำเนินการอย่างไร บางอย่างไม่ได้อยู่ในอำนาจก็ไม่สามารถตอบได้ แต่จะยื่นเรื่องไปตามลำดับขั้นตอน

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เปิดใจวัยรุ่น "หนีอริมาหาตำรวจ" ไม่ช่วยแถมกระทืบซ้ำ ขู่ห้ามบอกใครไม่งั้นเจอซ้ำ
04:58

เปิดใจวัยรุ่น "หนีอริมาหาตำรวจ" ไม่ช่วยแถมกระทืบซ้ำ ขู่ห้ามบอกใครไม่งั้นเจอซ้ำ

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:42 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์