ปลัดก.ท่องเที่ยวฯ หวังเป็นพื้นที่นำร่องในภาคกลาง สู่รากฐานใหม่ของการท่องเที่ยวชุมชน มั่นใจไตรมาสสุดท้ายมีนักท่องเที่ยวถึง 14 ล้านคนอย่างแน่นอน

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในโอกาสลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันนี้ (16 ก.ย. ) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดสรรงบประมาณปี 2553 จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อพัฒนาฟื้นฟูตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นพื้นที่นำร่องในภาคกลาง โดยจะจัดทำเรื่องเร่งด่วน อาทิ การขุดลอกคูคลอง การทำป้ายบอกทาง และการอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย ทั้งนี้ การผลักดันวิถีชีวิตวัฒนธรรม และการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางสายน้ำในพื้นที่ภาคกลาง จะขยายไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท และนครสวรรค์ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการในระยะยาวร่วมกับทุกภาคส่วน สู่รากฐานใหม่ของการท่องเที่ยวชุมชน

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงภาวะการท่องเที่ยวของไทยว่า จากยอดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ทำให้มั่นใจว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวถึง 14 ล้านคนอย่างแน่นอน