รพ.ธรรมศาสตร์ฯ แจงประกาศเลือกยื้อชีวิตผู้ป่วยโควิด เหตุวิกฤติทางการแพทย์ (คลิป)

ข่าว

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ แจงประกาศเลือกยื้อชีวิตผู้ป่วยโควิด เหตุวิกฤติทางการแพทย์ (คลิป)

ไทยรัฐออนไลน์

23 ก.ค. 2564 17:19 น.

ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์ฯ แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วยโควิด-19 ชี้ถึงวิกฤติจนหมอต้องเลือกยื้อชีวิตผู้ป่วย เพราะทรัพยากรที่ไม่พอเตียงล้น โดยเฉพาะห้องไอซียู และพยาบาลที่ดูแลมีจำกัด

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 23 ก.ค.64 ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ชี้แจงกรณี โรงพยาบาลฯ ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ “ท่อช่วยหายใจ” (Withholding Intubation) สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เข้าขั้นวิกฤติอย่างรุนแรง ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ (Withholding Intubation) ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สำหรับการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในสภาวการณ์ปัจจุบันนี้

ในสถานการณ์ที่มีทรัพยากรในการรักษาจำกัด แพทย์ผู้รักษาพิจารณาไม่ใส่ “ท่อช่วยหายใจ” หรือให้คำปรึกษาเพื่อการไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ และมุ่งเน้นการรักษาแบบประคับประคอง (palliative care) ให้แก่ “ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19” โดยแบ่ง 2 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 ผู้ป่วยมีการแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้า ผู้ป่วยมีการแสดงเจตนาโดยวาจาหรือโดยลายลักษณ์อักษร (advance directive หรือ livi will) ไม่ประสงค์ให้ใส่ “ท่อช่วยหายใจ” หรือมีการประชุมครอบครัวร่วมกับผู้ตัดสินใจแทน (surrogate decision maker) แล้วมีข้อสรุปไม่ประสงค์ใส่ท่อช่วยหายใจ

กรณีที่ 2 ผู้ป่วยไม่ได้มีการแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้า แพทย์ผู้ดูแลพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ เมื่อมีผู้ป่วยมีลักษณะอย่างน้อย 2 ข้อ จาก 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 1.อายุมากกว่า 75 ปี 2.Charlson Comorbidity Index (CCI) > 4 โดยมีการให้คะแนนโดยแพทย์ผู้ดูแลพิจารณา 3.Clinical Frailty Scale (CFS) ซึ่งมีความหมาย แพทย์ผู้ดูแลพิจารณาภาวะเปราะบางระดับรุนแรง โดยมีการแบ่งระดับว่าผู้ป่วยต้องการพึ่งพามากน้อยขนาดไหน และ 4.เป็นผู้ป่วยระยะท้าย (end-of life) 

รศ.นพ.พฤหัส กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อที่ล้นเกิน ทรัพยากรภายในโรงพยาบาล โดยเฉพาะห้อง ICU มีความจำกัดเป็นอย่างมาก เราไม่สามารถรับผู้ป่วยได้หากห้อง ICU ยังคงมีผู้ป่วยนอนอยู่ ทุกท่านจะเห็นตามสื่อว่ามีโรงพยาบาลบางแห่งที่มีผู้ป่วยนอนอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลมากกว่า 10 เตียง ทำให้ทางการแพทย์หรือว่าทางโรงพยาบาลมีความยากลำบากในการจัดการผู้ป่วยที่มีความต้องการการดูแลรักษาอย่างมาก ถือว่าเป็นวิกฤติทางการแพทย์ หากเราสามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้ เราจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการเตียง หรือผู้ที่สามารถดูแลรักษาต่อไปได้ ถือว่าเป็นบริบทหนึ่งในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง

"ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเท่านั้นที่เผชิญวิกฤติจำนวนผู้ป่วยที่ล้นเต็มไปแล้ว โรงพยาบาลต่างๆ ได้ประสบปัญหาแบบเดียวกัน การที่เราให้ผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลได้โดยที่ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้เป็นปัญหาที่หนักขึ้น หากเรามีผู้ป่วยที่จะรอเข้าโรงพยาบาล จำนวน 20 คน โดยที่เรามีเตียง ICU จำนวน 8 เตียง ไม่มีทางที่เราจะไม่ตัดสินใจใดๆ เช่น หากเราบอกว่าใครมาก่อนได้ก่อน คงเป็นปัญหาในเรื่องของการจัดการ ในระหว่างที่รอแล้วใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นอกห้อง ICU รองรับ ก็ไม่มีทางที่จะทำให้การดูแลรักษานั้นดีขึ้นแน่นอน" ผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าว

รศ.นพ.พฤหัส กล่าวอีกว่า ในแนวทางทั้งหมดคงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเตียงเต็มและเตียงล้นได้ในปัจจุบัน แต่จะสามารถแก้ไขสิ่งที่เป็นวาระสุดท้ายของชีวิต ผู้ป่วยยังจะมีศักดิ์ศรีมีการได้รับการดูแลบางอย่างจากทางโรงพยาบาล ไม่อย่างนั้นเราก็คงต้องปฏิเสธคนไข้ และจะมีคนไข้นอนอยู่นอกโรงพยาบาล หรือปฏิเสธง่ายที่สุดคือไม่รับเข้ามาภายในโรงพยาบาล ให้ผู้ป่วยอยู่บ้านแล้วเสียชีวิต ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของทุกท่าน หากมีผู้เสียชีวิตอยู่ข้างถนน มีผู้เดินทางมาร้องขอกับทางโรงพยาบาล นั่งหลังรถกระบะมา ที่ผ่านมาเราบอกได้แต่เพียงว่าเตียงเต็ม ท่านก็ต้องไปหาโรงพยาบาลอื่นๆ เอง ตรงนี้ถือว่าเป็นความเจ็บปวดของวงการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการที่ไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยเหล่านี้ได้เลย

ผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวด้วยว่า แม้ทางโรงพยาบาลฯจะขยายจำนวนเตียงไอซียู (ICU) ขึ้นมาแล้วก็ตาม แต่ข้อจำกัดที่ไม่สามารถขยายเตียง ICU ได้อีกก็คือเรื่องของบุคลากร เราไม่สามารถนำบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอมาดูแลผู้ป่วย ICU ที่จะขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

ขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่เดิม กับจำนวนที่เราขยายเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ก็ถือว่าตึงแน่นแล้ว รวมถึงปัญหาที่บุคลากรทางการแพทย์ที่ติดโควิด-19 รวมทั้งที่ต้องกักตัวจำนวนมาก เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกโรงพยาบาลและทุกท่านก็ได้ทราบอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าพยาบาล 1 คน จะสามารถดูแลผู้ป่วย ICU ได้ พยาบาลที่ดูแล ICU ต้องมีความสามารถพิเศษ มีการฝึกฝนมาอย่างน้อย 2-3 ปี ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทดแทนไม่ได้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19โควิดวันนี้ไฮไลต์ไวรัสโคโรน่าสถานการณ์โควิดวิกฤติทางการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินายแพทย์พฤหัส ต่ออุดมปทุมธานีหลักเกณฑ์การสอดท่อช่วยหายใจเลือกช่วยคนไข้โควิดคนไข้ล้นโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์วาระสุดท้ายของชีวิตไอซียูเต็มเครื่องช่วยหายใจไม่พอข่าวทั่วไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
Sonp logo
inet logo
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 07:46 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์