กตส.ชูแปลงใหญ่ไผ่ท่าตะเกียบ ประสบผลสำเร็จเพราะทำบัญชีต้นทุนอาชีพ

ข่าว

กตส.ชูแปลงใหญ่ไผ่ท่าตะเกียบ ประสบผลสำเร็จเพราะทำบัญชีต้นทุนอาชีพ

ไทยรัฐออนไลน์

3 มิ.ย. 2564 09:02 น.

บันทึก

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปลื้ม "กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ" จ.ฉะเชิงเทรา ต้นแบบความสำเร็จ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ด้วยบัญชี


เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.64 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เกษตรกร โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงด้าน "การตลาดนำการผลิต" กรมฯ ได้ร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย โดยร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการนำระบบบัญชีไปวางรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกรในระดับพื้นที่ ให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านบัญชีมาใช้วางแผนการประกอบอาชีพ วางแผนกิจกรรมทางการเกษตร มีความรู้และเข้าใจในการนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการภาคการเกษตรได้ รู้รายรับรายจ่าย รู้เวลาที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดกลไกการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อจำหน่ายผลผลิตออกสู่ตลาด พร้อมก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นับเป็นแบบอย่างความสำเร็จในการนำบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ แปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 เริ่มต้นจากการประสบปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอาหารเป็นพืชอื่นๆ ทดแทน รวมตัวกันปลูกไผ่ตงซึ่งเป็นพืชทางเลือกชนิดหนึ่ง และจัดตั้งเป็น "วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบ" จนกระทั่งในปี 2561 ได้เข้าร่วม โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อร่วมกันผลิต ร่วมกันจำหน่าย และนำไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพการตลาดและการบริหารจัดการ เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่การผลิต ตามนโยบาย "ตลาดนำการผลิต" ของกระทรวงเกษตรฯ โดยมีนายประสิทธิ์ รูปต่ำ เป็นประธานกลุ่มฯ ปัจจุบัน มีสมาชิก จำนวน 60 ราย พื้นที่ปลูก 601 ไร่

ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกับครูบัญชีในพื้นที่ ได้เข้าไปสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกร ตั้งแต่เริ่มที่มีการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ในปี 2561 โดยได้แนะนำการจดบันทึกบัญชีผ่าน Application SmartMe ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรม Smart4M ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ SmartPhone ทำให้เกษตรกรผู้จดบันทึกบัญชี สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ สมาชิกมีเงินออมและมีกำไรจากการปลูกไผ่ขายได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาการทำงบดุล การจัดหากองทุนสำรอง และการขอสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้แก่กลุ่มฯ อีกด้วย

ด้านนายประสิทธิ์ รูปต่ำ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ปัจจุบันสามารถปลูกไผ่ตง ไผ่เลี้ยงหวาน สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มฯ ประมาณปีละ 1 ล้านบาท โดยส่งผลผลิตออกไปจำหน่ายยังตลาดผักร่วมใจ (GAP) ตลาดไท จ.ปทุมธานี และตลาดต่างๆ ในจ.ราชบุรี นครปฐม สระบุรี และห้างสรรพสินค้าแม็คโครสาขาจ.ฉะเชิงเทรา นครนายก และศูนย์กระจายสินค้าจ.พระนครศรีอยุธยาและสมุทรสาคร ซึ่งการปลูกไผ่ในช่วงแรกประสบปัญหาต้นทุนสูงจากการใช้ปุ๋ยเคมี แต่หลังจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทราเข้ามาแนะนำให้จัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพทำให้เห็นต้นทุนในการผลิต สมาชิกก็เริ่มหันมาปรับลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีแล้วหันมาทำปุ๋ยขี้ไก่และปุ๋ยหมักจากปลาใช้เอง ทำให้ลดต้นทุน/ไร่ ได้ 20-25% เมื่อต้นทุนลดลง รายได้ก็เพิ่มขึ้น ปัจจุบันสมาชิกมีการจัดทำบัญชีราว 65% ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ในจำนวนนี้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้ Application SmartMe ในการบันทึกบัญชี จำนวน 20 คน ซึ่งครูบัญชีอาสาได้เข้าไปแนะนำให้ใช้โปรแกรมฯ มากขึ้น สำหรับสมาชิกที่ไม่ดำเนินการเนื่องจากอายุมาก สายตาไม่ดี จึงพยายามใช้วิธีจดจำแทน เพื่อหาวิธีปรับลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นลง จึงขอฝากไปยังเกษตรกรทั่วประเทศให้หันมาทำบัญชีในการพัฒนารายได้ ให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

วินาที “ครูบาบุญชุ่ม” ล้มทั้งยืน ก่อนมีข่าวบินด่วนรักษาอาการอาพาธที่กรุงเทพฯ
03:11

วินาที “ครูบาบุญชุ่ม” ล้มทั้งยืน ก่อนมีข่าวบินด่วนรักษาอาการอาพาธที่กรุงเทพฯ

ApplicationMy Thairath

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 03:21 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์