"ราชบุรี" ติดโควิดฯเพิ่ม 20 ป่วยสะสมพุ่ง 386 ราย ขอประชาชนระมัดระวังป้องกันตัว แนะควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทาง ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกบ้าน

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.64 ศูนย์บัญชาการเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จ.ราชบุรี พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 20 ราย (รายที่ 367-386 ของจังหวัด) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 15 ราย สัมผัสผู้ป่วยต่างจังหวัด 2 ราย อยู่ในจังหวัด 2 ราย และต่างจังหวัด 1 ราย โดยรายที่ 367 เพศชาย อายุ 60 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 333) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 368 เพศหญิง อายุ 8 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 333) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 369 เพศชาย อายุ 58 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 333) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 370 เพศชาย อายุ 1 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพในปกครอง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 350) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 371 เพศหญิง อายุ 10 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 333) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 372 เพศชาย อายุ 10 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 347) รักษาที่ รพ.โพธาราม

รายที่ 373 เพศหญิง อายุ 8 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 347) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 374 เพศหญิง(ต่างชาติ) อายุ 25 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพรับจ้าง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 347) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 375 เพศหญิง อายุ 43 ปี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 363) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 376 เพศชาย อายุ 71 ปี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง อาชีพรับจ้างขับรถ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 363) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 377 เพศหญิง อายุ 72 ปี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง อาชีพแม่บ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 363) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 378 เพศหญิง อายุ 54 ปี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 363) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 379 เพศชาย อายุ 59 ปี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 363) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 380 เพศชาย อายุ 37 ปี ต.ดอนตะโก อ.เมือง อาชีพพนักงานขาย (อยู่ในจังหวัด) รักษาที่ รพ.ราชบุรี

...

รายที่ 381 เพศหญิง อายุ 27 ปี ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ (อยู่ในจังหวัด) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 382 เพศชาย อายุ 56 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพค้าขาย (สัมผัสผู้ป่วย กทม.) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 383 เพศชาย อายุ 27 ปี ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง อาชีพข้าราชการ (สัมผัสผู้ป่วย กาญจนบุรี) รักษาที่ รพ.ค่ายภาณุรังษี, รายที่ 384 เพศหญิง อายุ 63 ปี ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก อาชีพไม่ได้ประกอบอาชีพ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 245) รักษาที่ รพ.ดำเนินสะดวก, รายที่ 385 เพศชาย อายุ 58 ปี จ.นครปฐม (สัมผัสผู้ป่วย กาญจนบุรี) รักษาที่ รพ.ซาลคามิลโล, รายที่ 386 เพศชาย อายุ 30 ปี ต.จอมบึง อ.จอมบึง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 308) รักษาที่ รพ.จอมบึง

ขณะที่ รพ.สนาม จ.ราชบุรี แห่งแรก ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ขณะนี้มีความพร้อมและเปิดให้บริการแล้ว โดยสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้รวมทั้งสิ้น 89 เตียง ทั้งนี้หาก รพ.สนามแห่งแรกเต็ม จะใช้ รพ.สนาม ภายในโรงพลศึกษา ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร ที่สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 80 เตียงต่อไป โดยศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก (กรมการทหารช่าง) เปิดบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการขนย้ายประชาชน เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆใน จ.ราชบุรี และขนย้ายประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าสถานที่กักตัวในสถานที่ที่หน่วยงานนั้นๆกำหนด โดยเปิดบริการประชาชนในเวลา 09.00-16.00 น. สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 061-592-0622 และศูนย์ประสานงานฯ กองทัพบก โทร 02-270-5685-9

สำหรับปัจจุบัน จ.ราชบุรี พบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 386 ราย (ระลอก เม.ย.จำนวน 335 ราย) เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 178 ราย รักษาหายแล้ว 207 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยในช่วงนี้พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศ และ จ.ราชบุรี จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยใน จ.ราชบุรี ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยพบระบาดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัว ในที่ทำงาน ขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ควรแยกกันรับประทานอาหาร ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนในบ้าน/ในที่ทำงาน และยังพบว่ามีผู้ป่วยบางรายในจังหวัดไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการติดเชื้อ

ทั้งนี้ จ.ราชบุรี ขอให้ประชาชนชาวควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่แออัด ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด ระลอกเดือน เม.ย.พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนต่างจังหวัด ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ราชบุรี ขอความร่วมมือลงทะเบียนด้วยการแสกน QR code ณ จุดคัดกรอง หรือด่านตรวจของ จ.ราชบุรี