ไลฟ์สไตล์
100 year

ตลาดนำการผลิต หนุนปลาสลิดบางบ่อ สร้างแบรนด์ส่งออก สร้างรายได้ให้เกษตรกร

ไทยรัฐออนไลน์
8 มี.ค. 2564 18:39 น.
SHARE

ก.เกษตรฯ ผนึกกำลังหนุนแปลงใหญ่อนุรักษ์ปลาสลิดและแปรรูป อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ลุยส่งออกตลาดเมืองจีน สู่การสร้างรายได้ให้เกษตรกร


เมื่อวันที่ 8 มี.ค.64 นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จ.สมุทรปราการ เป็นพื้นที่ดินเหนียวปากแม่น้ำ มีความอุดมสมบูรณ์สูง พื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ คือการประมง เกษตรกรรมด้านพืช และเกษตรผสมผสาน มีพื้นที่รวมประมาณ 150,000 ไร่ เกษตรกรกว่า 11,000 ครัวเรือน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะพัฒนาเกษตรกรให้ "มั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน" เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ใช้ตลาดนำการผลิต ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาขับเคลื่อน เกษตรกรมีความเข้มแข็ง ซึ่งได้ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร ในรูปแบบแปลงใหญ่ ให้เกิดขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น นำสินค้าเกษตรที่ขึ้นชื่อ คือ ปลาสลิด เริ่มจากการเป็นวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ปลาสลิดบางบ่อและแปรรูป จากนั้นได้ขยายกลุ่มจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่อนุรักษ์ปลาสลิดและแปรรูป ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และมีการบูรณาการร่วมกันจำนวน 4 หน่วยงาน คือ 1.สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 2.สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ 3.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ และ 4.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ทั้งยังได้มีการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการให้การรับรอง GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ข่าวแนะนำนายสุธี สมานมิตร รองประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อนุรักษ์ปลาสลิดและแปรรูป กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ปลาสลิดบางบ่อและแปรรูป จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2548 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลาสลิดของทางรัฐบาล ปี 2561 มีสมาชิกจำนวน 24 ราย พื้นที่ทั้งหมด 728 ไร่ มีวัตถุประสงค์จะดำเนินการกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานและหาช่องทางการตลาดให้กับสินค้าปลาสลิดบางบ่อเพิ่มขึ้น กลุ่มมีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีสินค้าแปรรูปภายใต้ชื่อแบรนด์ "แปลงใหญ่อนุรักษ์ปลาสลิดบางบ่อ" มีสินค้า เช่น ปลาสลิดแดดเดียว ปลาสลิดทอดกรอบ และน้ำพริกปลาสลิด จำหน่ายในราคาที่เหมาะสม


นายโยธิน เทิดวงศ์วรกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในการนำเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาใช้ มี 5 ด้าน คือ 1.การลดต้นทุน สมาชิก ร่วมกันลงทุนซื้ออาหารปลาและลูกพันธุ์ ซึ่งจะซื้อในปริมาณที่มากเพื่อได้ราคาที่ถูกลง และซื้อได้ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ส่วนการเลี้ยงปลาสลิดใช้วิธีการฟันหญ้าให้กินเป็นอาหารแทนการให้อาหารสำเร็จรูปอย่างเดียว เป็นวิธีการเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 2.การเพิ่มผลผลิต มีการปรับปรุงสภาพพื้นบ่อ ทำร่องน้ำ และใส่ปูนขาว ปรับสภาพความเป็นกรดด่างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาระหว่าง 6.5-8.5 ช่วยกำจัดเชื้อโรคและศัตรูปลา และให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีนไม่ต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ

3.การพัฒนาคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาสลิดของสมาชิกกลุ่ม ให้มีมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP ในการแปรรูปสินค้าจะต้องมี อย. และ ฮาลาล เพื่อควบคุมคุณภาพ 4. การตลาด ผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยง ปลาสลิด ขนาดกลาง 8-10 ตัวโล ราคากก. ละ 70 บาท และมุ่งเน้นธุรกิจพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาสลิดส่งไปยังต่างประเทศ เช่น จีน 5.การบริหารความเสี่ยงในการผลิตสินค้า จะต้องมีแหล่งการขายปัจจัยการผลิตในพื้นที่ มีข้อมูลติดต่อบริษัทหลายบริษัทในกรุงเทพ ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ผลิตสามารถจัดหาปัจจัยการผลิต และวัตถุดิบแปรรูป การรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิต และมีข้อมูลแหล่งการขายปัจจัยการผลิต.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปลาสลิดบางบ่อปลาสลิดส่งออกปลาสลิดปลาสลิดแปรรูปตลาดนำการผลิตเกษตรจังหวัดสมุทรปราการเกษตร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:55 น.