ปลูกกัญชาถูกกฎหมายต้นแรก เมืองกาญจน์ มอบใบอนุญาต 8 วิสาหกิจชุมชน

ข่าว

ปลูกกัญชาถูกกฎหมายต้นแรก เมืองกาญจน์ มอบใบอนุญาต 8 วิสาหกิจชุมชน

ไทยรัฐออนไลน์

28 ก.พ. 2564 15:49 น.

บันทึก

8 วิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี สตาร์ทอัพ ปลูกกัญชาถูกกฎหมายต้นแรก ปธ.กมธ.กัญชา เตือนตลาดทุนต้องศึกษา เพราะกัญชาเป็นเรื่องใหม่

เวลา 13.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปลูกกัญชาทางการแพทย์ และการปลูกกัญชาต้นแรกของอำเภอเมืองกาญจนบุรี พร้อมมอบใบอนุญาตครอบครองและปลูกกัญชากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและวิสาหกิจชุมชน ณ ศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว หมู่ 4 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี 

โดยมี นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานวิสาหกิจชุมชน ศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว นางสาวนภาพร อัศวกาญจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทวิชั่น อินสเป็คเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด คลินิกแพทย์ทางเลือกศูนย์อภิบาลฯ และ นางชรินทร์ทิพย์ สินนิธิถาวร กรรมการบริษัทอะลิซิ มอนสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มในสารสกัดของกัญชา เพื่อให้ความรู้ในการเพาะปลูกและข้อกฎหมาย เป็นแนวทางในการเริ่มต้นของโครงการดังกล่าวของวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่แรก และสามารถปลูกได้เป็นต้นแรกของอำเภอเมืองกาญจนบุรี 

นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานวิสาหกิจชุมชน ศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว เปิดเผยว่า การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปลูกกัญชาทางการแพทย์และการปลูกกัญชาต้นแรกของอำเภอเมืองกาญจนบุรีในครั้งนี้ เป็นการเปิดตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาที่ได้รับใบอนุญาตครอบครองและปลูกกัญชากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและวิสาหกิจชุมชน และเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการดำเนินการตามโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการ

"โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับใบอนุญาตรวม 8 แห่ง ที่จะได้รับทราบข้อมูล ข้อแนะนำในการปลูก การครอบครอง และการรักษาผลผลิตให้กัญชามีสภาพสมบูรณ์ การแปรรูปโดยนักวิชาการเกษตร"

นอกจากนี้ พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ได้แสดงความยินดีและเป็นประธานร่วมปลูกกัญชาต้นแรกในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมบรรยายเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ นำไปปรับใช้ในการดำเนินการในฐานะที่เป็นผู้ให้แนวทางในการเริ่มต้นของโครงการดังกล่าวของวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่แรก จนสามารถปลูกกัญชาได้เป็นต้นแรกของอำเภอเมืองกาญจนบุรี 

พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับโรงบาลสุขภาพ ที่ได้รับอนุญาตในเรื่องของกัญชา โดยจังหวัดกาญจน์บุรีได้รับอนุญาตให้ปลูกทั้งหมดจำนวน 9 แห่งด้วยกัน ซึ่งจะเป็นทางเลือก ทางการแพทย์ และทางด้านเศรษฐกิจ 

"ขอสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องกัญชา กัญชง หรือว่ากระท่อม ขอความกรุณาต้องมีการศึกษาในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ เพราะว่ายังเป็นสิ่งที่ล่อแหลมอยู่บางส่วน ส่วนเรื่องตลาดทุนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องใหม่ และเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เป็นทางเลือก ของทั้งผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ หรือเกษตรกร แต่อย่างไรก็ตาม เรายังมีอีกหลายขั้นตอนในการเข้าสู่วงการทำเป็นอุตสาหกรรม" พลเอกสมชาย กล่าว

สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับใบอนุญาตทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งหลวง ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านแก่งหลวง ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 29/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 29/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเย็น ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านวังเย็น ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 30/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 30/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64

3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหนองปรือ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านอดุลกาญจนกิจ ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 31/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 31/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64

4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรบ้านท่าโป่ง ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 32/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 32/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64

5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้า ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านหนองหญ้า ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 33/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 33/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64

6.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเกาะ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านยางเกาะ ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 34/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 34/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64

7.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดหญ้า ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านลาดหญ้า ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 35/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 35/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64

8.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเรือโกลน ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรและปศุสัตว์บ้านท่ามะเดื่อ ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 36/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 36/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

หนุ่ม 18 เสพกัญชาเกินขนาดวูบหมดสติ
01:35

หนุ่ม 18 เสพกัญชาเกินขนาดวูบหมดสติ

ApplicationMy Thairath

วันพฤหัสที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 00:44 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์