ไลฟ์สไตล์
100 year

ตลาดกลางกุ้ง เร่งฟื้น ศก. พร้อมเปิด 1 มี.ค. ย้ำทุกอย่างปลอดภัย

ไทยรัฐออนไลน์
23 ก.พ. 2564 15:25 น.
SHARE

พ่อค้า-แม่ค้าและชาวตลาดกลางกุ้ง เฮ ดังๆ หลัง จนท.ทุกฝ่ายลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อม อนุมัติให้ 1 มี.ค.นี้ เปิดค้าขายได้ตามปกติ หวังฟื้นเศรษฐกิจสมุทรสาคร โดย 28 ก.พ. จะจัดทำบุญใหญ่ เพื่อประกาศให้ทราบพื้นที่ปลอดภัย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ก.พ. 64 นายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของตลาดกลางกุ้งใน 2 มิติคือ มิติที่ 1 ส่วนของ "ตลาด" หรือพื้นที่การค้าขาย และมิติที่ 2 "สถานที่พักอาศัย" ที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ข่าวแนะนำ

โดยการตรวจประเมินผลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครนี้ จะนำไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ว่าจะมีคำสั่งอนุญาตให้เปิดตลาดกลางกุ้งเพื่อกลับมาค้าขายได้ตามปกติหรือไม่ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนของตลาดนั้น มีมาตรการที่ต้องปฏิบัติ อาทิ กำหนดทางเข้าออกที่ชัดเจน ถ้ามีทางเข้าออกหลายทางต้องมีการคัดกรองทุกทาง, มีการคัดกรองทุกคนที่เข้าไปใช้บริการโดยวิธีการสังเกต-สอบถามอาการ และใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น, ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ, มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล-แผงค้า-โต๊ะและที่นั่ง/ยืนสำหรับการซื้อสินค้าและชำระเงินอย่างน้อย 1-2 เมตร, มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ, มีการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ตลาด-บริเวณที่ให้บริการแผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงชำแหละเนื้อสัตว์สด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อประจำทุกวัน และล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง, มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาดประจำตลาด และบริการเป็นช่วงเวลา, การจัดสภาพแวดล้อมในตลาด ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม, มีมาตรการลดความแออัดในพื้นที่ให้บริการ เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ กำหนดระยะเวลาในการซื้อขายให้กับลูกค้าแต่ละคน, ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมที่ให้บริการในตลาดโดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง และมีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ค้า และผู้ปฏิบัติงานในตลาด เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ให้หยุดขาย และไปพบแพทย์ทันที, ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ, ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน และหลังออกจากห้องส้วม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก, ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร, การแสดงป้ายราคาสินค้ามีอุปกรณ์หรือถาดสำหรับรับเงิน จัดทำระบบชำระเงินออนไลน์ เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะและทำความสะอาดต้องสวมถุงมือยาง-ผ้ายางกันเปื้อน-รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็งและใช้คีมคีบด้ามยาวคีบขยะและใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิดแล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันให้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ส่วนทางด้านผู้ซื้อ ผู้บริโภค สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มาใช้บริการ, เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร และวางแผนในการซื้อสินค้าเพื่อความรวดเร็ว และลดระยะเวลาที่ใช้บริการตลาด ขณะที่มาตรการเสริมเพื่อการป้องกันคือ มีระบบการสั่งซื้อและระบบการชำระเงินออนไลน์, มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 และมีมาตรการลดปริมาณขยะและลดการสัมผัส

ส่วนที่พักอาศัย ก็จะต้องเช่าพักอาศัยกันอย่างไม่แออัด มีการรื้อถอนสิ่งต่อเติมที่ไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดอันตราย และการออกมาตรการบังคับใช้ตามหลักสุขอนามัย เป็นต้น

นายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า วันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้มาตรวจประเมินตลาดกลางกุ้งตามนโยบายของจังหวัดสมุทรสาครที่จะผลักดันหรือจะเปิดตลาดกลางกุ้งอีกครั้ง เพื่อให้พี่น้องจากจังหวัดอื่นได้เข้ามาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดกลางกุ้ง โดยในครั้งนี้มีการประเมินอยู่ 2 ด้าน คือ "ด้านตลาด" ของเจ้าของแพกุ้งที่มีอยู่ 40 กว่าราย แล้วก็แพค้าขายอีกประมาณ 150 แพ ซึ่งการประเมินนี้เป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบของการเป็นตลาดว่า จะต้องมีมาตรฐานตั้งแต่สุขลักษณะ ความสะอาด ความโปร่งแสง โดยเฉพาะการเข้าออกของตลาดกลางกุ้งที่จะต้องมีความเข้มงวด ผู้ที่เข้ามาจะต้องปิดแมสก์ แล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ มีระยะห่าง พร้อมกันนี้สิ่งใดที่ยังขาดหรือยังไม่สมบูรณ์แบบก็ได้แนะนำให้กับผู้ประกอบการนำไปปฏิบัติตามด้วย ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือการตรวจ "หอพักอพาร์ตเมนต์" หรืออาคารพาณิชย์ ซึ่งเดิมนั้นมีแรงงานต่างด้าวเช่าพักอาศัยค่อนข้างหนาแน่น แต่ในปัจจุบันก็ลดลงไปหมดแล้ว โดยแต่เดิมมีอยู่ 2 พันกว่าคน ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,500 คน ก็ลดไปเกือบครึ่งแล้ว และยังเป็นแรงงานที่มีผู้ประกอบการที่ควบคุมด้วย เพราะฉะนั้นตลาดกลางกุ้งก็จะไม่มีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาแล้ว

ทั้งนี้ จากการประเมินรอบแรก คาดว่าการณ์ได้ว่าตลาดกลางกุ้งน่าจะทำการเปิดค้าขายได้ภายในวันที่ 1 มีนาคม โดยในวันที่ 28 ก.พ. ทางผู้ประกอบการตลาดกลางกุ้งจะมีการทำบุญใหญ่ จากนั้นวันที่ 1 มี.ค. ถ้าไม่มีตัวแปรอะไรที่มาทำให้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ก็น่าจะเปิดตลาดกลางกุ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดกลางกุ้งทุกคนด้วย โดยหากตลาดกลางกุ้งกลับมาเปิดได้อีกครั้งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสมุทรสาครให้เป็นได้เหมือนดั่งเดิมที่เคยมีมา เพราะตลาดกลางกุ้งแห่งนี้ถือเป็นทำเลทองของการค้าขายสัตว์น้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นการเปิดตลาดกลางกุ้งค้าขายภายใต้มาตรการ New Normal นี้ จะเป็นการประกาศให้คนทั่วประเทศได้รับรู้กันว่า แหล่งที่เคยเป็นคลัสเตอร์ของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 ตอนนี้ปลอดภัยและกลับมาค้าขายได้ดังเดิมแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องดูที่สถิติและตัวแปรระหว่างวันนับต่อจากนี้ไป แต่เบื้องต้นถ้าเป็นไปตามที่ลงมาตรวจนี้ก็พอมั่นใจได้ว่าวันที่ 1 มีนาคม 2564 นี้ ตลาดกลางกุ้งจะกลับมาเปิดได้อีกครั้งหนึ่ง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19สถานการณ์โควิดโควิด 19 ล่าสุดโควิดสมุทรสาครตลาดกลางกุ้งเปิดตลาดสมุทรสาครข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 22:33 น.