สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ “พุทธภูมิ” สู่ “สุวรรณภูมิ”

ข่าว

  สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ “พุทธภูมิ” สู่ “สุวรรณภูมิ”

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  7 ม.ค. 2564 05:01 น.

  ใดๆในโลกล้วนอนิจจัง ไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอน ความไม่แน่นอน คือความแน่นอนอันเป็นที่สุด โดยเฉพาะกับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า

  หากแต่ว่าถ้ามนุษย์ทุกผู้ทุกนามตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท เฉกเช่นคำสอนของ พระพุทธองค์ ที่ตรัสไว้ก่อนดับขันธปรินิพพาน หนักก็จะกลายเป็นเบา

  ชัดเจนมากคือการแพร่ระบาดของเจ้า ไวรัสมหันตภัย “โควิด-19” ที่ลุกลามไปทั่วโลก สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแก่หมู่มวลมนุษยชาติบนโลกใบนี้

  ประเทศไทย ระลอกแรก สามารถปกป้องเอาไว้ได้ในระดับดีมาก ซึ่งต้องยกเครดิตให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ และ ชาวไทย ที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างดียิ่ง

  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย และหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จาก “พุทธภูมิ” สู่ “สุวรรณภูมิ” ณ มหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เชื่อมแดนพุทธภูมิอินเดียและเนปาล.
  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย และหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จาก “พุทธภูมิ” สู่ “สุวรรณภูมิ” ณ มหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เชื่อมแดนพุทธภูมิอินเดียและเนปาล.

  แต่ทว่า การแพร่ระบาดในระลอกที่สอง นี้ ต้องประณามไปยัง กลุ่มคน และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ “ที่เห็นแก่ได้” โดยขาดจิตสำนึกที่ควรมีอยู่ในจิตใจของความเป็นมนุษย์อย่างไร้ยางอาย

  ทั้งการรู้เห็นเป็นใจลักลอบนำเข้า แรงงานเถื่อน และการเปิด บ่อนการพนัน จนส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างไปทั่วประเทศ

  อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เราต่างถูกปิดกั้นการเชื่อมประสาน ห่างไกลด้วยไร้การไปมาหาสู่ แต่ด้วย พลังศรัทธา ไม่มีสิ่งใดมาปิดกั้นการเชื่อมโยงใน เส้นทางแห่งธรรม ได้

  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นำโดย พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย และหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้จัดสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ขึ้น

  พระมหานิพนธ์ ญาณวโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย นำสวดมนต์จากหน้ามหาเจดีย์พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร อินเดีย สถานที่ตรัสรู้.
  พระมหานิพนธ์ ญาณวโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย นำสวดมนต์จากหน้ามหาเจดีย์พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร อินเดีย สถานที่ตรัสรู้.

  โดยเชื่อมประสานกับวัดไทยในแดนพุทธภูมิ ร่วมเป็นแม่ข่ายประกอบด้วย วัดไทยพุทธคยา, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย และ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

  ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และรับพรได้ที่บ้าน ตลอดจนผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 เมื่อคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989

  เป็นการเจริญพระพุทธมนต์ที่ ชาวพุทธทั่วโลก ถือปฏิบัติ ด้วยการนำเอาคำบาลีมาสาธยายสรรเสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เพื่อเสริมสิริมงคล ปัดป้องภยันตราย

  พระศรีโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล นำคณะสงฆ์ไทยและอินเดีย ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อมโยงสู่ไทยและให้ชาวพุทธทั่วโลกร่วมสวดมนต์เป็นสิริมงคลและผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19.
  พระศรีโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล นำคณะสงฆ์ไทยและอินเดีย ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อมโยงสู่ไทยและให้ชาวพุทธทั่วโลกร่วมสวดมนต์เป็นสิริมงคลและผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19.

  ดังนั้น การสวดมนต์ข้ามปี 2 แผ่นดิน พุทธภูมิ-สุวรรณภูมิ จึงนับเป็นการน้อมนำพระปริตรจากสังเวชนียสถาน โดย พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล ร่วมกันอัญเชิญด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ส่งตรงถึงเมืองไทย ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆด้วยความสุขสวัสดี

  ทั้งนี้ พระธรรมโพธิวงศ์ ได้แสดงธรรมเอาไว้ว่า...

  คณะสงฆ์สวดมนต์ ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย.
  คณะสงฆ์สวดมนต์ ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย.

  ในวันเวลาที่ผ่านมา 365 วัน เป็นการบันทึกชีวิต ให้เราพึงระลึกถึงการใช้ชีวิตที่ผ่านมา ที่มีทั้งสุข ทุกข์ สำเร็จ พลาดพลั้ง ชอบใจ ไม่ชอบใจ นินทา สรรเสริญ เป็นต้น ยังความเป็นไปตามธรรมชาติไตรลักษณ์ เมื่อเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่

  ขอให้เราเก็บวิถีชีวิตที่ผ่านมา ให้เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ ที่จะอยู่กับปัจจุบัน ให้เป็นครู เป็นต้นแบบ เป็นสะพาน ปรับเปลี่ยนวิถีให้เป็นความดีงาม ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ดำเนินชีวิตด้วยความพร้อมที่เตรียมมาดีแล้ว

  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.

  เด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์ รายงาน

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   กระบะสุดมาก! ขับปาดจากซ้ายมาขวาสุด ทำรถเลนขวาเบรกไม่ทันต้องตัดใจชน
   03:00

   กระบะสุดมาก! ขับปาดจากซ้ายมาขวาสุด ทำรถเลนขวาเบรกไม่ทันต้องตัดใจชน

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989บางพลีสมุทรปราการวัดไทยพุทธคยา อินเดียวัดไทยพุทธคยาวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์วัดไทยลุมพินีเนปาลพระธรรมโพธิวงศ์เด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์ข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพฤหัสที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 05:18 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์