ไลฟ์สไตล์
100 year

เปิดแล้ว "มหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน" 3–6 ธ.ค. เพื่อน้อมรำลึก ในหลวง ร.9

ไทยรัฐออนไลน์3 ธ.ค. 2563 15:21 น.
SHARE

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดงานใหญ่ประจำปี "มหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน" 3-6 ธ.ค.นี้ เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9 พร้อมชมการแสดงนิทรรศการจากเครือข่ายการเกษตร พระราชกรณียกิจของพระองค์ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินตามรอยศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.63 ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เปิดงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นดั่งกำลังของแผ่นดิน และเชิดชูเกียรติยศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมระหว่างวันที่ 3-6 ธ.ค.63 เวลา 08.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร จ.ปทุมธานี

นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ กรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธี เผยว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ ที่ทั่วโลกต่างยกย่องและเชิดชูพระอัจฉริยภาพของพระองค์ด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรดิน ซึ่งทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกของโลก และได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก

ข่าวแนะนำ

ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ โดยความร่วมมือจากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้มาร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินตามรอยศาสตร์พระราชา คืนความอุดมสมบูรณ์ คืนชีวิตให้แผ่นดิน ตามแนวคิดที่ว่า Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”

โดยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ได้แก่ นิทรรศการรักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน นำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการดินของในหวง ร.9 การใช้พืชบำรุงดิน ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการน้อมนำพระราชดำริมาใช้ในการปลูกพืชบำรุงดิน และกิจกรรมแจกเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าและเมล็ดปอเทืองให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ นิทรรศการภูมิพลังแผ่นดิน แผ่นดินนี้มีพลัง จัดแสดงโมเดลทางรอดเมื่อเจอวิกฤติกับ 8 โมเดล 8 ฐานการเรียนรู้ เช่น ภูมิสังคม "วิถีบ้านบ้าน" ภูมิสังคม "เกษตรคนเมือง" เกษตรทฤษฎีใหม่ตามภูมินิเวศ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ผ่านปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ที่ผนึกกำลังมาถ่ายทอดประสบการณ์

นิทรรศการรักแผ่นดินตามรอยพ่อ นิทรรศการที่นำเสนอพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพผ่านหน่วยงานภาคีความร่วมมือ อาทิ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

นิทรรศการสื่อดิจิทัล "พิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ ขับเคลื่อนด้วยสื่อดิจิทัล" เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ พระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านโลกดิจิทัลสู่สาธารณชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยรูปแบบสื่อออนไลน์ ผ่าน 12 รายการในรูปแบบที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย พร้อมสอดแทรกองค์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัยด้วยเชื่อว่าความดีงามนั้นสืบทอดได้ มาร่วมกันสืบสานรักษา ต่อยอด พระราชปณิธานแห่งความพอเพียงที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร

พร้อมลดราคาพิเศษ เปิด 4 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และพิพิธภัณฑ์ดินดล พร้อมด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ 6 เรื่อง 6 รอบ สนุกครบรส ตื่นตา ตื่นใจทะลุจอ ชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัย ผัก ผลไม้ สดใหม่จากสวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายเกษตรกรและภาคีความร่วมมือ ที่นำมาจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อกลับบ้านในราคามิตรภาพ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก ด้วยการนำถุงผ้ามาช็อป ตะกร้ามาใส่ของ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” นำภาชนะเหลือใช้ ถุงพลาสติก แก้วน้ำมาเพาะกล้าไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้าน พร้อมกิจกรรมสีสันงานวัด เช่น ประคบทอง แม่นจริงยิงหนู ปาโป่งหรรษา แต่งแต้มสีตุ๊กตา เป็นต้น

ด้าน น.ส.สำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝ่ายพัฒนา) กล่าวว่า ในวันที่ 5 ธ.ค. เวลา 07.00 น. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และตอนเย็นในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เชิญรับชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติฯ บรรเลงบทเพลงด้วยเสียงขลุ่ยแห่งความคิดถึง โดยอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ขับกล่อมบทเพลงเพื่อพ่อ โดยคุณศิรินทรา นิยากร และการแสดงของวงคชา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เยาวชน และผู้ที่สนใจร่วมน้อมรำลึก ร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธาน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรมหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน5ธันวาน้อมรำลึกเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9ศาสตร์พระราชาข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 06:30 น.