เปิดแล้ว "มหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน" 3–6 ธ.ค. เพื่อน้อมรำลึก ในหลวง ร.9

ข่าว

  เปิดแล้ว "มหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน" 3–6 ธ.ค. เพื่อน้อมรำลึก ในหลวง ร.9

  ไทยรัฐออนไลน์

  3 ธ.ค. 2563 15:21 น.

  พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดงานใหญ่ประจำปี "มหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน" 3-6 ธ.ค.นี้ เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9 พร้อมชมการแสดงนิทรรศการจากเครือข่ายการเกษตร พระราชกรณียกิจของพระองค์ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินตามรอยศาสตร์พระราชา

  เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.63 ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เปิดงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นดั่งกำลังของแผ่นดิน และเชิดชูเกียรติยศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมระหว่างวันที่ 3-6 ธ.ค.63 เวลา 08.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร จ.ปทุมธานี

  นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ กรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธี เผยว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ ที่ทั่วโลกต่างยกย่องและเชิดชูพระอัจฉริยภาพของพระองค์ด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรดิน ซึ่งทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกของโลก และได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก

  ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ โดยความร่วมมือจากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้มาร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินตามรอยศาสตร์พระราชา คืนความอุดมสมบูรณ์ คืนชีวิตให้แผ่นดิน ตามแนวคิดที่ว่า Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”

  โดยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ได้แก่ นิทรรศการรักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน นำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการดินของในหวง ร.9 การใช้พืชบำรุงดิน ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการน้อมนำพระราชดำริมาใช้ในการปลูกพืชบำรุงดิน และกิจกรรมแจกเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าและเมล็ดปอเทืองให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ นิทรรศการภูมิพลังแผ่นดิน แผ่นดินนี้มีพลัง จัดแสดงโมเดลทางรอดเมื่อเจอวิกฤติกับ 8 โมเดล 8 ฐานการเรียนรู้ เช่น ภูมิสังคม "วิถีบ้านบ้าน" ภูมิสังคม "เกษตรคนเมือง" เกษตรทฤษฎีใหม่ตามภูมินิเวศ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ผ่านปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ที่ผนึกกำลังมาถ่ายทอดประสบการณ์

  นิทรรศการรักแผ่นดินตามรอยพ่อ นิทรรศการที่นำเสนอพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพผ่านหน่วยงานภาคีความร่วมมือ อาทิ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

  นิทรรศการสื่อดิจิทัล "พิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ ขับเคลื่อนด้วยสื่อดิจิทัล" เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ พระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านโลกดิจิทัลสู่สาธารณชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยรูปแบบสื่อออนไลน์ ผ่าน 12 รายการในรูปแบบที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย พร้อมสอดแทรกองค์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัยด้วยเชื่อว่าความดีงามนั้นสืบทอดได้ มาร่วมกันสืบสานรักษา ต่อยอด พระราชปณิธานแห่งความพอเพียงที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร

  พร้อมลดราคาพิเศษ เปิด 4 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และพิพิธภัณฑ์ดินดล พร้อมด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ 6 เรื่อง 6 รอบ สนุกครบรส ตื่นตา ตื่นใจทะลุจอ ชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัย ผัก ผลไม้ สดใหม่จากสวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายเกษตรกรและภาคีความร่วมมือ ที่นำมาจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อกลับบ้านในราคามิตรภาพ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก ด้วยการนำถุงผ้ามาช็อป ตะกร้ามาใส่ของ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” นำภาชนะเหลือใช้ ถุงพลาสติก แก้วน้ำมาเพาะกล้าไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้าน พร้อมกิจกรรมสีสันงานวัด เช่น ประคบทอง แม่นจริงยิงหนู ปาโป่งหรรษา แต่งแต้มสีตุ๊กตา เป็นต้น

  ด้าน น.ส.สำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝ่ายพัฒนา) กล่าวว่า ในวันที่ 5 ธ.ค. เวลา 07.00 น. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และตอนเย็นในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เชิญรับชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติฯ บรรเลงบทเพลงด้วยเสียงขลุ่ยแห่งความคิดถึง โดยอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ขับกล่อมบทเพลงเพื่อพ่อ โดยคุณศิรินทรา นิยากร และการแสดงของวงคชา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เยาวชน และผู้ที่สนใจร่วมน้อมรำลึก ร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธาน.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   สาวเอนฯ จี้ ตร. คดีรุมโทรม 5 เดือนไม่คืบ
   02:17

   สาวเอนฯ จี้ ตร. คดีรุมโทรม 5 เดือนไม่คืบ

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   พิพิธภัณฑ์การเกษตรมหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน5ธันวาน้อมรำลึกเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9ศาสตร์พระราชาข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพฤหัสที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 01:43 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์