ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  "วราวุธ" นำคณะติดตามการแก้น้ำเค็มเซาะชายฝั่ง ในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

  ไทยรัฐออนไลน์7 ก.ค. 2563 20:09 น.
  SHARE

  รมว.ทส. ลงพื้นที่ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จ.เพชรบุรี ติดตามแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ด้านปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ย้ำต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ ศึกษาหาผลกระทบที่จะเกิดภายหลัง

  วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรจำนวนมากลงพื้นที่บริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

  ปัจจุบันมีโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาซึ่งจัดสร้างไว้โดยหน่วยงานส่วนราชการ ประกอบไปด้วยเขื่อนกันคลื่น เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย และกำแพงป้องกันคลื่น ซึ่งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากโครงสร้างดังกล่าวทำให้ส่งผลต่อทัศนียภาพด้านหน้าพระราชนิเวศน์ฯ และยังส่งผลให้เกิดการกัดเซาะต่อพื้นที่ข้างเคียง นอกจากนี้เขื่อนกันคลื่นบริเวณปากคลองบังตราน้อย และคลองบังตราใหญ่ ทำให้เกิดการรุกล้ำของน้ำเค็ม จนเริ่มส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของโบราณสถานซึ่งเป็นสมบัติของชาติอันมีค่ายิ่ง

  ผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และทีมนักวิชาการได้เสนอแนวทางออกในการแก้ปัญหา โดยระยะแรกอาจต้องปรับปรุงโครงสร้างประเภทรอดักทรายเพื่อปรับทัศนียภาพให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางประว้ติศาสตร์แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำทะเลรุกล้ำ เบื้องต้นอาจจะมีการกั้นน้ำในบางช่วง แต่ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวต้องนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาพื้นที่พระราชนิเวศมฤคทายวัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางก่อนจะดำเนินการต่อไป

  นายวราวุธ กล่าวหลังจากรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญว่า ในฐานะที่ตนเองซึ่งดำรงตำแหน่ง รมว.ทส.มีหน้าที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ แล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงนำทีมผู้บริหาร ทส.มารับฟังและร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขซึ่งขณะนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าโครงสร้างที่ดำเนินการไว้โดยส่วนราชการอื่นตั้งแต่ก่อนมีการก่อตั้งกระทรวง ทส.ได้ก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะและผลกระทบต่อเนื่องด้านอื่นๆ

  รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ กล่าวอีกว่า ตนจะได้มอบให้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งรัดการแก้ไขปัญหานี้ โดยการปรับปรุงพื้นที่หน้าหาดของพระราชนิเวศน์มฤคทายวันให้มีรูปแบบและแนวทางที่ชัดเจนผ่านคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาพื้นที่พระราชนิเวศมฤคทายวัน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายส่วนมาร่วมพิจารณาโดยเร็วต่อไป

  ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส.กล่าวในกรณีนี้ว่า ตนสั่งการให้กรม ทช.พิจารณาแนวทางแก้ไขว่ามีอะไรที่จะต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน ก็ให้เร่งดำเนินการแต่โครงสร้างใหญ่ๆ เช่น jetty ที่มีขนาดใหญ่และงบประมาณที่สร้างไว้มีมูลค่าสูง จะต้องทำการศึกษาว่า หากทำการแก้ไขปรับปรุงแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาใหม่ๆอะไรตามมาอีกหรือไม่ อีกทั้งการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศที่ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานดำเนินการ ซึ่งเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำนั้น กระทรวง ทส. กำลังเร่งรัดบูรณาการแก้ไข้ปัญหา

  "ทั้งนี้ จะนำมติของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งได้มีมติเห็นชอบในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ว่าต่อไปนี้การดำเนินการป้องและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศที่ดำเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ นั้น จะต้องนำแผนงานรูปแบบตลอดจนวิธีการเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกัดเซาะชายฝั่ง ก่อนที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อสำนักงบประมาณต่อไป ซึ่งตนคาดว่าจะสามารถบูรณาการการทำงานได้เป็นรูปธรรม และไม่เกิดความซ้ำซ้อนได้เป็นอย่างดี" ปลัด ทส.กล่าว.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พระราชนิเวศน์มฤคทายวันน้ำเค็มน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเพชรบุรีวราวุธ ศิลปอาชากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข่าววันนี้ข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้