ข่าว
100 year

"ซีพี ออลล์" หนุนโรงเรียนปลอดภัย จัดอบรมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์16 ม.ค. 2563 05:05 น.
SHARE
เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้เข้าไปฝึกซ้อมวิธีการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี ซึ่งเปิดการเรียนการสอนให้แก่เด็กพิเศษ.

(เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้เข้าไปฝึกซ้อมวิธีการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี ซึ่งเปิดการเรียนการสอนให้แก่เด็กพิเศษ)

เหตุการณ์เพลิงไหม้หอพักนักเรียนของโรงเรียนทางภาคเหนือเมื่อหลายปีก่อน มีนักเรียนเสียชีวิตถึง 17 คน บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก ยังเป็นที่จดจำของสังคมมาจนถึงทุกวันนี้

แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อม ทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ดีพอในการรับมืออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีนักเรียนอยู่ประจำ

ครูและนักเรียนให้ความสนใจฟังการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ จากเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงของ บมจ.ซีพี ออลล์ ที่ไปให้การอบรม.

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ซึ่งยึดถือว่าการอยู่ร่วมและเติบโตไปพร้อมกับสังคม การสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับชุมชน ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

จึงได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเข้าไปส่งเสริมด้านการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้กับชุมชน และสถาบันการศึกษา

นายสมภพ ตะราษี ผจก.ทั่วไปด้านชุมชนสัมพันธ์ บมจ.ซีพี ออลล์ นำทีมให้ความรู้.

เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ที่หน่วยดับเพลิงของ บมจ.ซีพี ออลล์ เข้าไปถ่ายทอดความรู้ และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และสนับสนุนด้านอุปกรณ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียน โรงพยาบาล รวมทั้งบ้านพักคนชรา โดยมุ่งเน้นไปสู่กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มในสังคม

ล่าสุด บมจ.ซีพี ออลล์ ได้จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนให้แก่เด็กที่มีความบกพร่อง มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร บางส่วน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิง ฝึกซ้อมวิธีการดับเพลิงให้นักเรียนได้ฝึกดับเพลิงจริง เพื่อให้การดับเพลิงเป็นไปอย่างถูกวิธี และปลอดภัย.

มีทั้งนักเรียนประจำและนักเรียนเดินทางไปกลับ ซึ่งมีนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรม และฝึกซ้อมดับเพลิงทั้งในภาคกลางวัน และกลางคืนกว่า 220 คน

นายสมชาย บ้านไร่ ผอ.โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี กล่าวว่า การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียน และบุคลากรทุกคน เพราะที่นี่เป็นโรงเรียนประจำ มีทั้งเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมาก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ลดโอกาสจะเกิดความสูญเสียขึ้นได้

นายสมชาย บ้านไร่ ผอ.โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี ยอมรับเป็นโครงการที่ดี.

“เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้น เขาจะไม่สามารถรับรู้จากสัญญาณเสียงได้เลย การฝึกซ้อมจะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้เรื่องสัญญาณต่างๆ โดยเฉพาะในภาคกลางคืน เด็กที่ไม่ได้ยินอยู่แล้ว และเป็นเด็กที่หลับลึกก็จะเป็นเรื่องลำบาก ทางซีพี ออลล์ ได้พัฒนาวิธีการใหม่ๆมาใช้ในการแจ้งเตือนเวลาเกิดเหตุถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ” นายสมชาย กล่าว

ด้าน นายสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านชุมชนสัมพันธ์ บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวว่า เป็นแนวคิดของผู้บริหารคือ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ตั้งแต่ประมาณปี 2538 ที่ต้องการจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมา

ครูที่เข้าอบรมพานักเรียนลงบันไดจากตัวอาคาร เป็นหนึ่งในวิธีการอพยพหนีไฟ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ตัวอาคาร เพื่อลดความสูญเสีย.

เบื้องต้นได้ฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานใน กลุ่มซีพี ออลล์ ทั้งหมด รวมทั้งใน เครือเจริญโภคภัณฑ์ และด้วยประสบการณ์ในสถานการณ์ต่างๆมากมาย จึงคิดว่าควรจะแบ่งปันองค์ความรู้ส่วนนี้ไปสู่สังคมด้วย

ที่ผ่านมาเวลาเกิดเหตุก็มีนโยบายให้ร้านที่อยู่ใกล้เคียงเข้าไปช่วยสนับสนุน เช่น การจัดหาน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น หากชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยก็จะถือเป็นเรื่องดีต่อองค์กรด้วย

ในแต่ละครั้งของการลงไปฝึกอบรมให้กับชุมชน จะต้องมีการเข้าไปศึกษาพื้นที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อดูพฤติกรรม และระบบภาพรวมต่างๆทั้งหมด อย่างในกรณีของโรงเรียนโสตศึกษา นนทบุรีนั้น เราได้ทำงานร่วมกับคณาจารย์ ลงพื้นที่สำรวจอาคารเรียน หอนอน อุปกรณ์ต่างๆ ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ สังเกตดูพฤติกรรมของเด็ก เป็นเด็กที่มีข้อจำกัดด้านการได้ยิน และด้านสติปัญญา

เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงของ บมจ.ซีพี ออลล์ สอนวิธีสวมชุดดับเพลิงให้กับนักเรียน.

เคยมีการเสนอให้ใช้หมอนสั่นสำหรับปลุกเวลาเกิดเหตุ แต่ก็พบว่าเด็กนอนตกหมอน และเป็นเด็กที่นอนหลับลึก เราก็คิดหาวิธีการมาได้ เพราะเขาจะไวต่อความรู้สึกเมื่อถูกปลุกด้วยน้ำ จึงประยุกต์อุปกรณ์ถังดับเพลิง ปรับแรงดันให้เป็นถังพ่นน้ำไว้ใช้ปลุกเด็กให้ตื่น

นอกจากนี้ ก็จะมีเรื่องการจัดทำป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ และในช่วงฝึกซ้อมก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานดับเพลิง รวมทั้งหน่วยงานพยาบาลในท้องที่เข้าร่วมฝึกซ้อมในช่วงสมมติสถานการณ์จริงด้วย

ขณะที่ นายณัฐกิตต์ พรมชาติ วัย 18 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวภายหลังเข้าร่วมรับการอบรมและฝึกซ้อมในครั้งนี้ว่า ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ

นักเรียนฝึกซ้อมวิธีการใช้ถังดับเพลิง เป็นหนึ่งในภาคปฏิบัติเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้.

“ได้ลงปฏิบัติจริง รวมทั้งฝึกซ้อมในสถานการณ์สมมติ ช่วยให้มีความมั่นใจได้ว่าหากมีเหตุเกิดขึ้นจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีสติ” นายณัฐกิตต์ กล่าว

อัคคีภัยเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ด้วยความไม่ประมาท จำเป็นต้องพร้อมรับมืออย่างมีสติ การปลูกฝังองค์ความรู้ทั้งเรื่องการดับเพลิง รวมทั้งการอพยพหนีไฟ จะช่วยลดอัตราการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อีกทางหนึ่ง.

ทีมข่าวภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อพยพหนีไฟอบรมดับเพลิงเพลิงไหม้ซีพี ออลล์ทีมข่าวภูมิภาคข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้