ขีดเส้นตายปารีณา 7 วัน คืน ส.ป.ก. 682 ไร่

ข่าว

  ขีดเส้นตายปารีณา 7 วัน คืน ส.ป.ก. 682 ไร่

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  7 ธ.ค. 2562 05:10 น.

  รื้อถอน ‘ฟาร์มไก่’ ด้วย หากฝ่าฝืนเข้ายึดทันที

  ส.ป.ก.ขีดเส้น 7 วันหลัง “ปารีณา” ได้รับหนังสือต้องส่งคืนที่ดิน 682 ไร่ พร้อมเอาสิ่งปลูกสร้างออกทั้งหมด หากฝ่าฝืนจะใช้คำสั่งคสช. 36/2559 ยึดคืนทันที ชี้ที่ผ่านมาเป็นการรับที่ดินมาจากบิดาเป็นการครอบครองโดยไม่มีคุณสมบัติ และยังไม่ได้รับการอนุญาตจาก ส.ป.ก. ส่วนคดี “ทวี” บุกรุกที่ชาวบ้านในพื้นที่สวนผึ้งส่งมอบให้ บก.ปทส.ดำเนินการเพราะเป็นคดีเดียวกัน

  ภายหลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ลงพื้นที่สำรวจบริเวณฟาร์มไก่ “เขาสนฟาร์ม” ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐและพบว่าพื้นที่บริเวณฟาร์มไก่บุกรุกพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จำนวนเนื้อที่ 41-1-59 ไร่ และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จำนวนเนื้อที่ 4-3-81 ไร่ รวมจำนวนเนื้อที่ 46-1-40 ไร่ และพื้นที่ ส.ป.ก. โดยกรมป่าไม้ได้ร้องทุกข์ บก.ปทส.เพื่อดำเนินคดีกับ น.ส.ปารีณาแล้วนั้น

  ในส่วนของ ส.ป.ก.ได้มีการเคลื่อนไหวแล้วโดยเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 ธ.ค. ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.แถลงผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.กรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยใช้หลักฐาน ภ.บ.ท.5 ในเขต ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รวม 682 ไร่ และล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.62 น.ส.ปารีณา มีหนังสือแจ้ง ส.ป.ก.ขอเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขณะที่ ผลการพิจารณาของ ส.ป.ก.ได้ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลแล้วปรากฏว่า น.ส.ปารีณามีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ จึงไม่ใช่เกษตรกรผู้มีสิทธิ์จะได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก.

  ดังนั้น ส.ป.ก.จึงมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 1.ส.ป.ก.จะแจ้งให้ น.ส.ปารีณาคืนที่ดินที่ครอบครองและทำประโยชน์ทั้งหมดให้ ส.ป.ก.นำมาดำเนินปฏิรูปที่ดินภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ส.ป.ก.จะนำที่ดินไปจัดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ทำกินชุมชนของรัฐบาล (คทช.) ต่อไป โดยหนังสือจะออกจาก ส.ป.ก.ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ 2.หากครบกำหนดดังกล่าวแล้ว น.ส.ปารีณาไม่ส่งคืนที่ดิน ส.ป.ก.จะใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง ส.ป.ก.เข้าไปยึดที่ดินคืนเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ทำกินชุมชนของรัฐบาลต่อไป

  “ที่ดินที่ น.ส.ปารีณาถือครองทำประโยชน์ เนื้อที่ 682 ไร่ เข้าครอบครองเมื่อประมาณปี 2548-2549 โดยได้รับมาจากบิดาถือเป็นการครอบครองโดยไม่มีคุณสมบัติและครอบครองโดยยังไม่ได้รับการอนุญาตจาก ส.ป.ก. ประกอบด้วย แปลง No.73 เนื้อที่ 417 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการทำโรงเลี้ยงไก่ แปลง No.75 เนื้อที่ประมาณ 190 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงวัว ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แปลง CL.424 เนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงวัว ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวและแปลง No.74 เนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ ใช้วางมูลไก่ ซึ่งการคืนที่ดินให้ ส.ป.ก.หมายถึงการต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกไปด้วย ขณะ เดียวกันให้ ส.ป.ก.ทุกจังหวัดตรวจสอบการถือครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อดำเนิน การให้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย ไม่มีการละเว้นใครทั้งนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น” นายวิณะโรจน์กล่าว

  ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ดิน 682 ไร่ดังกล่าวที่ระบุเป็นที่ ส.ป.ก.เป็นที่ดินทับซ้อนกับที่ดิน 46 ไร่ของกรมป่าไม้ที่จะแจ้งดำเนินคดีอาญากับ น.ส.ปารีณาหรือไม่ เลขาธิการ ส.ป.ก.ตอบว่า การตรวจสอบพื้นที่ทั้ง 682 ไร่ เป็นสิทธิ์ดูแลของ ส.ป.ก.แน่นอน ทาง ส.ป.ก.ยึดตามพระราชกฤษฎีกาปี 2554 ที่ถ่ายทอดแผนที่มาและได้รับการยอมรับของทุกฝ่ายแล้ว เรื่องการดำเนินคดีให้กรมป่าไม้ดำเนินการไป ส่วนการพิสูจน์ความชัดเจนของแผนที่ต้องออกวันแม็ปซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ต้องการให้ออกมาเพื่อให้เกิดการยอมรับการสร้างแผนที่ของประเทศที่ยอมรับในทุกๆหน่วย แต่ตอนนี้เราดำเนินตามขอบเขตที่วางไว้ ไม่ขอก้าวล่วงไปสู่การดำเนินคดีความ อาจจะกระทบการได้เสียในระหว่างการดำเนินคดี ตนดำเนินการในส่วนของ ส.ป.ก. ซึ่งผู้ฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดจำคุก 1 เดือน ปรับ 1,000 บาท เนื่องจาก พ.ร.บ. ส.ป.ก.เป็นกฎหมายส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรมีที่ดินทำกินอย่างเท่าเทียมและครบถ้วน ไม่ใช่กฎหมายเพื่อการลงโทษ

  ขณะที่นายดำรงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (รป.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ส.ป.ก เตรียมทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ให้คืนที่ดิน 682 ไร่ ภายใน 7 วัน หากไม่ยอมคืนจะใช้คำสั่งตาม ม.44 ยึดคืนทันทีว่า น.ส.ปารีณาไม่มีคุณสมบัติที่จะครอบครองที่ดินของ ส.ป.ก.ได้ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการปฏิรูปตามจุดประสงค์ของ ส.ป.ก. ดังนั้น ยังถือเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่ดั้งเดิมอยู่ แม้ ส.ป.ก.จะยึดคืนไปแต่ยังถือว่า น.ส.ปารีณา กระทำผิดฐานบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และกรมป่าไม้ต้องดำเนินคดีพื้นที่ทั้งหมดนี้ด้วย หากไม่ดำเนินการอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

  นายดำรงค์กล่าวว่า เรื่องนี้มีบรรทัดฐานชัดเจนจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14487/2558 ที่มีขึ้นระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่เป็นโจทก์ กับ น.ส.เนตรสวาท ขาวดีเดช จำเลยที่ครอบครองพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยอ้างว่าเป็นที่ดิน ส.ป.ก. โดยศาลพิพากษาว่า ที่ดินตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 895 พ.ศ.2523 ออกตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แม้จะมีพื้นที่บางส่วน เช่น ที่ดินพิพาท ที่ปรากฏอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินก็ตามไม่มีผลทำให้กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว ไม่ชอบหรือไม่มีสภาพบังคับ เพราะเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการออกกฎหมายแต่ละฉบับแตกต่างกัน

  “ตราบใดที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่พิพาทตั้งอยู่ ยังมิได้นำที่ดินพิพาทไปดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินพิพาทนั้นยังคงมีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 26 (4) เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ดินพิพาทตั้งอยู่จะนำที่ดินพิพาทจะดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดังนั้น ที่ดินพิพาทจึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทับลาน” นายดำรงค์กล่าว

  สายวันเดียวกันผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ฟาร์มไก่เขาสนฟาร์ม พบว่าบรรยากาศเงียบเหงามีเพียงคนดูแลเพียง 2 คน จากการสอบถามทราบว่าฟาร์มไก่ได้จับไก่ที่เลี้ยงไว้ออกไปแล้ว ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบฟาร์มเพียงสองวัน จากนั้นไม่ได้นำไก่มาลงอีกทำให้คนงานหลายสิบคนส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวต้องออกไปหางานทำที่อื่นเพราะในฟาร์มไม่มีงานให้ทำแล้ว โดยเฉพาะหลังจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำป้ายตรวจยึดมาติดตั้ง ยิ่งทำให้คนงานรู้สึกหวั่นว่าจะตกงาน บรรยากาศในฟาร์มไก่ตอนนี้จึงเงียบเหงามาก

  ด้าน พ.ต.ต.จักราวุธ กลางคาร สว. (สอบสวน) สภ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เจ้าของคดีที่ น.ส.ปราณี กับ น.ส.อำไพ นำพา สองลูกสาวของนายเสี้ยว นำพา ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายทวี ไกรคุปต์ พ่อของ น.ส.ปารีณา บุกรุกที่ดินกว่า 30 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 9 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง เปิดเผยว่า ในวันเดียวกันมีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้ส่งสำนวนและเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปที่บก.ปทส. เนื่องจาก น.ส.ปราณี กับ น.ส.อำไพได้ไปแจ้งความร้องทุกข์เรื่องนายทวีบุกรุกที่ดินที่บก.ปทส.ไว้ด้วย จึงรวมเป็นคดีเดียวกัน ขั้นตอนจากนี้ขึ้นอยู่กับ บก.ปทส.ที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   ไม่ตกขบวนฟีเว่อร์ "คังคุไบ"ในแบบ "ปารีณา"
   02:14

   ไม่ตกขบวนฟีเว่อร์ "คังคุไบ"ในแบบ "ปารีณา"

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:34 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์