กรมการค้าภายในจับมือตลาดไท ขนทัพร้านอาหารเจขายราคาถูก

ข่าว

  กรมการค้าภายในจับมือตลาดไท ขนทัพร้านอาหารเจขายราคาถูก

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  1 ต.ค. 2562 05:10 น.

  ช่วง “เทศกาลกินเจ” ปีนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จับมือพันธมิตรควบคุมราคาสินค้าผักและผลไม้เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคผัก ผลไม้มากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเอง

  อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการบริโภคผักปลอดภัย กรมการค้าภายใน จึงได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการบริโภคผักปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจขึ้น ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-7 ต.ค.2562 ที่บริเวณตลาดผลไม้รวม ตลาดไท จ.ปทุมธานี

  นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานรถผักจากตลาดสินค้าเกษตรไปยังร้านอาหารและภัตตาคาร เพื่อกระจายวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด ใหม่ ในการประกอบอาหาร.
  นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานรถผักจากตลาดสินค้าเกษตรไปยังร้านอาหารและภัตตาคาร เพื่อกระจายวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด ใหม่ ในการประกอบอาหาร.

  หน่วยงานต่างๆที่ร่วมจัดงาน ได้แก่ ตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรม คือ บริษัทไทยแอ็กโกรเอ็ดซ์ จำกัด (ตลาดไท) และผู้ประกอบการปลายทางที่ใช้วัตถุดิบผักและผลไม้ในปริมาณมากๆ ได้แก่สมาคมภัตตาคารไทย ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าผักและผลไม้ที่ครบวงจร

  กิจกรรมครั้งนี้ยังได้จัดให้มีการแข่งขันปรุงอาหารสำเร็จ โดยมีร้านอาหารชื่อดังส่งเชฟมาร่วมปรุง ได้แก่ ร้าน มัทรี สเต๊กขั้นเทพ ทำเมนูยำปลาทูเจ, ร้านเจ๊ญา ส้มตำเมืองทอง ทำเมนูยำเห็ดโคนเจ, ร้านครัวคุณกุ้ง ทำเมนูลาบเจ, ร้านสามเสนวิลล่า ทำเมนูฉู่ฉี่กุ้งแม่น้ำเจ และ ร้านปุ้ม 3 จ.น่าน ทำเมนูสองสหายผัดพริกขิง

  นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน และ นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เป็นหัวแรงสำคัญในการจัดงาน.
  นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน และ นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เป็นหัวแรงสำคัญในการจัดงาน.

  ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความหลากหลายของเมนูเจที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และให้สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีประโยชน์ อาทิ ผัก ผลไม้ออร์แกนิก ข้าวที่มีโภชนาการสูง เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีร้านอาหารเจมาร่วมออกบูธมากกว่า 43 ร้าน จำหน่ายอาหารเจนานาชนิดในราคายุติธรรม

  ในงานยังมีพิธีปล่อยคาราวานรถผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรไปยังตลาดปลายทางต่างๆ เพื่อกระจายวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ไปยังร้านอาหารและภัตตาคารต่างๆทั่วประเทศ เป็นการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดแบบครบวงจรระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค

  นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมกรรมการจัดงานและเชฟดัง ร่วมกันเปิดงาน พร้อมแนะนำการใช้ผักและผลไม้ปลูกแบบออร์แกนิกปรุงอาหาร.
  นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมกรรมการจัดงานและเชฟดัง ร่วมกันเปิดงาน พร้อมแนะนำการใช้ผักและผลไม้ปลูกแบบออร์แกนิกปรุงอาหาร.

  ทำให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตพืชผัก ผลไม้ สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนผู้ประกอบการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร ก็สามารถคัดเลือกสินค้านำไปใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด ใหม่ ได้ตรงกับความต้องการ สุดท้ายผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าสดใหม่ในราคายุติธรรม

  นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลกินเจของทุกปี ผู้บริโภคมีความต้องการผักและผลไม้ตลอดจนวัตถุดิบต่างๆเพื่อนำไปประกอบอาหารเจเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผัก ผลไม้ รวมถึงวัตถุดิบมีราคาสูง โดยเฉพาะในปีนี้ ราคาจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดน้ำท่วม

  ร้านค้านำผลไม้ออร์แกนิกมาวางขายให้คนนำไปรับประทานอย่างปลอดภัย.
  ร้านค้านำผลไม้ออร์แกนิกมาวางขายให้คนนำไปรับประทานอย่างปลอดภัย.
  ผักสดที่ปลูกแบบออร์แกนิกได้รับความนิยมจากคนที่ไปซื้อในงาน.
  ผักสดที่ปลูกแบบออร์แกนิกได้รับความนิยมจากคนที่ไปซื้อในงาน.

  กรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลราคาให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคจึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาวัตถุดิบ หรือปรับราคาจำหน่ายอาหารเจปรุงสำเร็จ

  อีกทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสม กรมการค้าภายในจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคผักและผลไม้ในช่วงเทศกาลกินเจขึ้น

  “กรมการค้าภายในมีหน้าที่ดูแลทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ ต้องใช้วัตถุดิบพืชผัก ผลไม้มากขึ้น จำเป็นต้องหาแหล่งผลิตเพื่อป้อนผู้บริโภคอย่างเพียงพอ ในราคายุติธรรม ทั้งนี้ อยากให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเจมีความรับผิดชอบในการดูแลเรื่องความสะอาดและคุณภาพอาหารให้ดี ด้วยความรับผิดชอบ” นายวิชัย กล่าว

  บรรดาเชฟดังจากร้านอาหารต่างๆที่มาร่วมการแข่งขันการปรุงอาหารสำเร็จรูปถ่ายภาพร่วมกัน.
  บรรดาเชฟดังจากร้านอาหารต่างๆที่มาร่วมการแข่งขันการปรุงอาหารสำเร็จรูปถ่ายภาพร่วมกัน.

  นายวิชัย เปิดเผยอีกว่า ปีนี้กรมได้ส่งเสริมอาหารเกษตรอินทรีย์ให้มากยิ่งขึ้น โดยรณรงค์การปลูกผักที่ปลอดสารและดีต่อสุขภาพ ตอนนี้มีเกษตรกรในนามสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแล้วเกือบทั่วประเทศ บริโภคอาหารเจ สดสะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมให้มีการกินพืชผัก ผลไม้ออร์แกนิกกันให้มากยิ่งขึ้น

  ด้าน นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า เทศกาลกินเจปีนี้บรรยากาศค่อนข้างคึกคัก ผู้บริโภคเรียกร้องเรื่องสุขภาพกันเยอะ ปีนี้การบริโภคเจเข้าสู่การกินเจยุคใหม่ คือการกินเพื่อสุขภาพเน้นพืชผักและวัตถุดิบที่ปลอดภัย ร้านอาหารต่างๆก็ให้การตอบรับอย่างดี เตรียมเมนูเจไว้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง

  เชฟดังร่วมกันผัด “มี่สั้วกระทะยักษ์” เพื่อแจกให้ผู้ร่วมงานได้ชิมกัน.
  เชฟดังร่วมกันผัด “มี่สั้วกระทะยักษ์” เพื่อแจกให้ผู้ร่วมงานได้ชิมกัน.

  เริ่มวันแรกของการจัดกิจกรรม ปรากฏว่ามีประชาชนไปร่วมงานและซื้ออาหารเจกันอย่างคึกคัก โดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์คือการเชิดสิงโตและเชิญเชฟมาร่วมปรุงอาหารเจเมนู “มี่สั้วกระทะยักษ์”

  ประกอบด้วย เชฟอุทัย ตันตระกูล จากร้านอาหารปุ้ม 3 จ.น่าน, เชฟจากัวร์-ธีรวีร์ ดิษยไชยพงษ์ จาก SDGs PGS Organic สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และ เชฟกันต์ นันท์ธนะวานิช จากโรงเรียนไทยเชฟ พร้อมแจกจ่ายอาหารให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้ชิมฟรี

  ซาลาเปาเจและอาหารเจเลิศรส เป็นที่ชื่นชอบของคนที่มาร่วมงาน.
  ซาลาเปาเจและอาหารเจเลิศรส เป็นที่ชื่นชอบของคนที่มาร่วมงาน.

  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจซื้อสินค้าพืชผักผลไม้รวมไปถึงอาหารเจปรุงสำเร็จในราคายุติธรรม ไปเที่ยวชมได้ในงานสนับสนุนการบริโภคผักปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-7 ต.ค.นี้ ที่บริเวณตลาดผลไม้รวม ตลาดไท จ.ปทุมธานี

  คนรักสุขภาพต้องไม่พลาดงานนี้!

  ทีมข่าวภูมิภาค

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กินเจกินเจ 2562เทศกาลกินเจกรมการค้าภายในตลาดไทอาหารเจทีมข่าวภูมิภาคข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 13:44 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์