ข่าว
100 year

"สันติ" รับทุกข์ชาวเพชรบูรณ์ ค้านเหมืองทอง กู้ราคา "อ้อย-ข้าวโพด" ต่ำ

ไทยรัฐออนไลน์23 ส.ค. 2562 22:57 น.
SHARE

ชาวบ้านใน จ.เพชรบูรณ์ ร้องรัฐบาลยุติสัมปทานเหมืองทองในจังหวัด หวั่นซ้ำรอยวิกฤติเขาพนมพา ชี้เป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำป่าสัก "สันติ" ลงพื้นที่ครั้งแรกเกษตรกรแห่ฟ้องปัญหาราคา "อ้อย-ข้าวโพด" ดิ่งสุดขีด วอน รบ.เห็นใจ ประกันราคาขายขั้นต่ำ ช่วยเหลือเกษตรกร 

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.62 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า วันนี้มีโอกาสได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบการสำรวจเหมืองแร่ และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อย สำหรับปัญหาเรื่องความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.หนองไผ่ อ.บึงสามพัน และพื้นท่ีใกล้เคียง ท่ีมีการออกอาชญาบัตรสำรวจเหมืองแร่นั้น คงต้องนำข้อร้องเรียนและความกังวลเรื่องผลกระทบ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นนั้นไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น

นายสันติ กล่าวต่อว่า สำหรับปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะราคาอ้อยที่ขณะนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหา เนื่องจากราคาตกต่ำและได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งนั้น เรื่องนี้ตนจะนำเรื่องความเดือดร้อนดังกล่าว หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ส่วนปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำนั้น ตนจะนำเรื่องนี้เรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ด้าน นายชัยสิทธิ ชัยสัมฤทธิผล นายอำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนในพื้นท่ี จ.เพชรบูรณ์ ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือประชาชนที่คัดค้านการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำ ในเขต อ.หนองไผ่ และเกษตรกรชาวไร่อ้อยและข้าวโพด ท่ีประสบปัญหาราคาอ้อยตกต่ำ โดยตัวแทนประชาชนผู้คัดค้านการทำเหมืองแร่ ได้ชี้แจงถึงสาเหตุการคัดค้านว่า การให้สัมปทานเหมืองแร่ทองคำนั้นเนื่องจากพื้นที่ 6 อำเภอใน จ.เพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ต้นน้ำ และพื้นท่ีโดยรอบแม่น้ำป่าสัก หากรัฐบาลให้สัมปทานบัตร จะทำให้สารเคมีและสารตกค้างจากเหมืองแร่ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ ดังนั้นจึงเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างหนัก โดยพื้นที่ 3 ตำบล ท่ีภาครัฐได้ออกอาชญาบัตรสำรวจแร่ในขณะนี้ ได้แก่ ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน และ ต.นาเฉลียง ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์. 

ด้าน นายถนอม โพธิ์พิกุล นายกสมาคมชาวไร่อ้อย จ.เพชรบูรณ์. กล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่ได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุดคือ ราคาอ้อยตกตำ่อย่างมากเหลือแค่ 700 บาทต่อตัน ในขณะท่ีต้นทุนของเกษตรกรสูงเกินกว่า 700 บาท ซึ่งราคาท่ีเหมาะสมควรไม่ต่ำกว่า 1000 บาทต่อตัน อีกประเด็นหนึ่ง คือ เรื่องการปรับลดราคาอ้อยไฟไหม้ ท่ีจะถูกปรับราคาลง 5-15 % ของราคาอ้อย หากราคาอ้อยยังตกต่ำอยู่เช่นนี้ ก็จะทำให้ราคาอ้อยต่ำกว่า 700 บาทต่อตัน ดังนั้นจึงอยากขอให้รัฐบาลเห็นใจ และเร่งหามาตรการเข้ามาช่วยเหลือเป็นการด่วน สำหรับปัญหาของเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดขณะนี้ คือ ปัญหาการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุด ที่ระบาดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และระบาดอย่างหนัก ทำให้เกษตรกรต้องใช้ยาปราบศัตรูพืชมากขึ้น ทำให้ต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีก 1000 บาทต่อไร่ ขณะที่ราคารับซื้อข้าวโพดอยู่ที่กิโลกรัมละ 6-7 บาท ซึ่งเกษตรกรอยู่ไม่ได้ ขอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือด้วยการประกันราคาข้าวโพด ที่กิโลกรัมละ 9 บาท และขอให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยปัญหาภัยแล้งอีกไร่ล่ะ 1000 บาท ไม่เช่นนั้นเกษตรกรอาจต้องหยุดทำข้าวโพด

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สันติ พร้อมพัฒน์รมช.คลังราคาอ้อยราคาข้าวโพดเหมืองทองข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้