ข่าว
100 year

ก.เกษตรฯ เปิดตัวแปลงสับปะรดอัจฉริยะ ใช้ไอทีช่วยในการเพาะปลูกที่หัวหิน

ไทยรัฐออนไลน์23 ส.ค. 2562 22:17 น.
SHARE

ก.เกษตรฯ สาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรกรอัจฉริยะ ในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการผลิตสับปะรด โดยมีการเก็บข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับบิ๊กดาต้า เพื่อใช้วิเคราะห์ช่วยตัดสินใจเพาะปลูกในอนาคต

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.62 ที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสินค้าเกษตร ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ เยี่ยมชมการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรกรอัจฉริยะในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ การผลิตสับปะรด กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ มี น.ส.อิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตร จ.ประจวบฯ เกษตรอำเภอหัวหินและใกล้เคียง ผู้ประกอบการและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ

น.ส.วราภรณ์ กล่าวว่า สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบันไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำการส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องในลำดับต้นๆ ของโลก มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 20,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งในรูปของสับปะรดผลสด สับปะรดแช่แข็ง สับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดเข้มข้น ซึ่งจากการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ได้มีการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ 6 จังหวัด ในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตพืช 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง มะเขือเทศ และสับปะรด พร้อมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การจัดทำ Big Data ด้านเกษตรอัจฉริยะ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ และกำหนดแนวทางการทำเกษตรอัจฉริยะต่อไปในอนาคต

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการไปแล้วในพืช 2 ชนิด ได้แก่ ข้าว จ.สุพรรณบุรี และมันสำปะหลัง จ.กำแพงเพชรในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้ประกอบการได้นำมาใช้ในแปลงเรียนรู้การผลิตสับปะรด จัดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนและลดการสูญเสียผลผลิต อีกทั้งดำเนินการในรูปแบบประชารัฐ เน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นที่ ทั้งเครื่องจักรกลเกษตรอัจฉริยะต่างๆ รวมถึงการทำการเกษตรแบบแม่นยำ มาทดสอบใช้ในแปลงเรียนรู้ ครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการผลิตพืช ตั้งแต่การเตรียมหน่อพันธุ์สับปะรดที่ดี การเก็บตัวอย่างดินเพื่อจัดทำแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน สำหรับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามความต้องการของพืช

การเตรียมดินโดยใช้รถแทรคเตอร์ ที่ติดตั้งระบบพวงมาลัยอัตโนมัตินำร่องด้วยระบบ GPS ต่อพ่วงด้วยไถสิ่วพร้อมพรวนดิน ปลูกโดยใช้รถแทรคเตอร์ติดตั้งระบบพวงมาลัยอัตโนมัติ นำร่องด้วยระบบ GPS ต่อพ่วงด้วยเครื่องปลูกสับปะรด เป็นต้น ตลอดจนการใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อม โดยข้อมูลทั้งหมดจากแปลงเรียนรู้ จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้า ด้านการเกษตรอัจฉริยะที่สามารถประมวลผลข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการทำเกษตรกรรมได้อย่างแม่นยำ ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เกษตรอัจฉริยะบิ๊กดาต้าปลูกสับปะรดอ.หัวหินศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสินค้าเกษตรพืชเศรษฐกิจเกษตร

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้