ข่าว
100 year

กรมชลประทานเดินหน้ากู้แล้งพื้นที่อับฝน

สะ-เล-เต14 ส.ค. 2562 05:01 น.
SHARE

แม้สถานการณ์น้ำแล้งหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังคงมีบางพื้นที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกน้อยกว่าค่าปกติ กรมชลประทานยังคงกำชับให้หน่วยงานทุกพื้นที่เฝ้าติดตามและให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะพื้นที่ตอนในของประเทศ ซึ่งมีปริมาณฝนตกน้อย หรือที่เรียกกันว่า อยู่ในเขตเงาฝน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ยกตัวอย่างพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งยังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน...จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้นำเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ไปติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากสระม่อนล้าน ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่หมู่ที่ 5, 6 และ 9 ต.นายาง อ.สบปราบ ซึ่งประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร พื้นที่ประมาณ 181 ไร่

ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านกุดโบสถ์ หมู่ 6 บ้านท่าอ่าง และบ้านกุดจอกน้อย หมู่ 8 บ้านหนองโสน ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย พื้นที่กว่า 600 ไร่

จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ยังคงให้การสนับสนุน รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน เพื่อนำน้ำดิบไปจ่ายเข้าระบบ ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จำนวน 8 เที่ยว ช่วยเหลือราษฎร 154 ครัวเรือน ประชากร 523 คน

ทั้งนี้ กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงร่วมบูรณาการ เพื่อให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ จึงขอให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

และขอให้นึกถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ช่วยกันรักษา และใช้น้ำที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อป้องกันและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตได้อย่างยั่งยืน.

สะ–เล–เต

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภัยแล้งขาดแคลนน้ำกรมชลประทานพื้นที่ประสบภัยแล้งเขตเงาฝนสะ-เล-เตหน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดินเกษตร

คุณอาจสนใจข่าวนี้