ไลฟ์สไตล์
100 year

พด.สมุทรสงคราม เติมเต็มบำรุงดินส้มโอแปลงใหญ่ ได้ผลผลิตงามเกินคาด

ไทยรัฐออนไลน์
6 ส.ค. 2562 10:44 น.
SHARE

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม แก้ไขปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ที่สมุทรสงคราม ส่งผลชาวเกษตรกรแปลงใหญ่ ต.โรงหีบ ผลิตส้มโอได้คุณภาพ รสชาติหวานอร่อย มีตลาดรองรับ

จากการใช้สารเคมีต่อเนื่องเป็นเวลานาน ในการทำการเกษตร ของเกษตรกรบ้านคลองวัดกลางเหนือ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ส่งผลให้ดินมีความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง ผลผลิตตกต่ำ ต้นทุนในการใช้สารเคมีสูง จึงได้มีการติดต่อกรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เพื่อแก้ไขปัญหาดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ โดยทางสถานีพัฒนาที่ดินได้เริ่มต้นเข้ามาตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ จนดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

ข่าวแนะนำ

นายธนวิน ชุมสุวรรณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม กล่าวว่า แต่เดิมเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้ดินแข็ง เมื่อลองใช้จอบขุดแล้วจับดินดู จะเห็นได้ชัดว่าดินพื้นที่นี้ขาดความอุดมสมบูรณ์อย่างหนัก ทางสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงครามจึงได้เข้ามาส่งเสริม แนะนำ ตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นที่ โดยการเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจสอบว่าดินมีลักษณะเป็นอย่างไร ปริมาณธาตุอาหาร อินทรียวัตถุที่อยู่ในดินอยู่ในระดับใด ตลอดจนค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ความเค็มของดิน เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลายน้ำจึงต้องมีการตรวจเช็กเรื่องดินเค็ม ซึ่งหลังจากตรวจวิเคราะห์จนทราบผลแล้วก็จะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมักสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และทำน้ำหมักชีวภาพสารเร่งซุปเปอร์พด. 2 เพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ และปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดิน มีโครงการบัตรดินดี ไอดี ดินดี เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้รู้ข้อมูลชุดดินในพื้นที่ตนเอง ว่ามีลักษณะแบบไหน ต้องปรับปรุงบำรุงดินอย่างไรบ้าง โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่ด้านหลังบัตรที่เกษตรกรได้รับจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน

โดยหลังจากที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงครามได้เข้ามาส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มส้มโอแปลงใหญ่เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์ดิน และปรับปรุงบำรุงดินแล้วส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ร่วนซุย ซึมซับน้ำได้ดี ผลผลิตได้คุณภาพ ส้มโอมีรสหวานอร่อย โดยเกษตรกรภายในกลุ่มจะมีการประชุม วางแผนการผลิต การใช้ปุ๋ยเพื่อที่จะมีผลิตผลิตเพียงพอต่อปริมาณที่ตลาดต้องการอย่างเป็นระบบ สร้างทั้งรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมั่นคง

นายชัยยุทธ โพธิ์ไทย ประธานเกษตรกรแปลงใหญ่ส้มโอตำบลโรงหีบ เปิดเผยว่า เมื่อก่อนเกษตรกรบ้านคลองวัดกลางเหนือ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม มีการทำเกษตรแบบแยกกันทำ ใครถนัดทำแบบไหนหรือเก่งด้านใดก็จะทำแบบนั้นอย่างเดียว แต่ช่วงหลังได้มีการรวมกลุ่มกันว่าใครมีความรู้ด้านใดก็มาปรึกษากันจากรุ่นสู่รุ่น และจากการรวมกลุ่มก็ได้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมรวมถึงกรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เข้ามาให้ความรู้ พัฒนาดินให้มีคุณภาพ ช่วยเหลือทุกๆ ด้านในการทำเกษตร จนทุกวันนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประสบความสำเร็จ ส้มโอมีรสหวาน อร่อย ก็อยากขอขอบคุณทางสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม ที่มอบสิ่งดีๆ มาให้เกษตรกรจนชุมชนตอนนี้ดีขึ้นทั้งหน้าตา ทั้งผลผลิต ทั้งคุณภาพ ไปถึงผู้บริโภคอีกด้วย

ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้นอกจากจะปลูกส้มโอแล้ว ยังมีการปลูกมะนาวแซมในสวน ปลูกส้มเขียวหวาน เพื่อมีรายได้หลายช่องทาง ทั้งเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจกันทำ ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มเป็นอย่างดี มีความสามัคคีกันของชาวบ้านเป็นรากฐานหลักที่จะพากลุ่มต่อยอดได้อย่างรวดเร็ว การมีดินดี ผลผลิตงอกงาม มีตลาดรองรับผลผลิต ก็นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในอาชีพเกษตรกรรม.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ส้มโอส้มโอแปลงใหญ่เกษตรกรแปลงใหญ่เกษตรต.โรงหีบสถานีพัฒนาดินสมุทรสงครามเกษตร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:08 น.