ไลฟ์สไตล์
100 year

รมว.เกษตรฯ จัดใหญ่ช่วยเกษตรกร คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

ไทยรัฐออนไลน์
2 ส.ค. 2562 15:51 น.
SHARE

กระทรวงเกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่ "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มุ่งเน้นให้เป็นจุดบริการด้านเกษตรแก่เกษตรกรทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.62 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องกว่า 17 ปี เริ่มต้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2545 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย โดยทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ

ข่าวแนะนำ

"โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมความรู้ทางการเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่ไปด้วย” รมว.เกษตรฯ กล่าว

เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดจัดงานพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2562 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร และการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ทั้งนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 400 คน สำหรับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน การเก็บตัวอย่างพืช ดิน สัตว์ และน้ำ ที่มีปัญหามารับบริการอย่างถูกต้อง ซึ่งเกษตรกรผู้สนใจสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นขอรับบริการ

ด้าน นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้ร่วมจัดกิจกรรมภายในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดังนี้ 1.จัดเตรียมแผนช่วยเหลือการแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วง ฝนตกหนัก ดินโคลนถล่มรับภัยแล้ง และภัยพิบัติอื่นๆ ด้านปศุสัตว์, ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์, ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก น้ำท่วมซ้ำซาก, stock หญ้าแห้ง, การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ นำเสนอในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ แผ่นภาพ แผนที่พื้นที่เป้าหมาย, การส่งมอบหญ้าแห้งคลังเสบียงอาหารสัตว์ และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 2.กิจกรรมการทำฟางปรุงแต่ง การสาธิตการทำฟางปรุงแต่ง

3.กิจกรรมหน่วย HHU ; คลินิกโคนม หน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่เร็ว 4.กิจกรรมกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ; ให้บริการทำหมัน และฉีดวัคซีนสุนัขและแมว 5.กิจกรรมส่วนสุขภาพสัตว์ ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมือโรค ASF (ข้อมูลพื้นฐานฟาร์มสุกร โรงฆ่า ห้องเย็น โรงอาหารสุกร, จุดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค, เครื่องมือ อุปกรณ์ ของศูนย์/สถานี, การขึ้นทะเบียน การประเมินความเสี่ยง ASF ในระบบ e-smart plus ฯลฯ 6.กิจกรรมด่านกักกันสัตว์ประจวบฯ สาธิตการพ่นยาฆ่าเชื้อแบบโฟมทั้งนี้เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรฯคลินิกเกษตรบริการเกษตรเฉลิมพระเกียรติเฉลิมชัย ศรีอ่อนข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 21:29 น.