ข่าว
100 year

"มนัญญา" ชู "อุทัยธานีโมเดล" แก้ปัญหาตั๊กแตนไม่ใช้สารเคมี

ไทยรัฐออนไลน์23 ก.ค. 2562 21:24 น.
SHARE

"มนัญญา" เปิดงานรณรงค์กำจัดตั๊กแตนในแปลงอ้อย ชูแนวคิด "อุทัยธานีโมเดล" กำจัดตั๊กแตนด้วยวิธีการจับ ช่วยลดประชากรตั๊กแตนโดยไม่ใช้สารเคมี พร้อมเชื่อมโยงการตลาดหนุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีการจัดงานรณรงค์กำจัดตั๊กแตนในแปลงอ้อย ณ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมสุข ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายรังสรรค์ วัฒนพานิช นายอำเภอบ้านไร่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเอกชน และเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ปลูกอ้อย จำนวน 326,923 ไร่ และมีโรงงานน้ำตาล จำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร นับเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการผลิตและการตลาดที่สอดคล้องกัน ซึ่งอ้อยนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี สำหรับการแพร่ระบาดของตั๊กแตนไฮโลไกลฟัส (ตั๊กแตนข้าว) เมื่อวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมานั้น ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยมีตั๊กแตนระบาดกัดกินแปลงอ้อยของเกษตรกร ณ หมู่ที่ 2 ,8 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน และหมู่ที่ 4, 6 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี รวม 4 หมู่บ้าน พบพื้นที่ระบาด 60 ไร่ และพื้นที่เฝ้าระวัง 300 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งหมด 19 ราย โดยพบร่องรอยใบอ้อยถูกตั๊กแตนกัดกินทำลายแหว่งเว้า ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้ผลผลิตอ้อยในปี 2563 มีจำนวนลดลงซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการป้องกันกำจัดให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งระดมทีมมือปราบตั๊กแตน ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยบ้านจัน ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ เข้าทำการกำจัดด้วยวิธีกล คือ การใช้มือจับในเวลากลางคืน ผลการจับตั๊กแตนใน 6 วัน ที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าร่วมจับตั๊กแตน จำนวน 155 คน สามารถจับตั๊กแตนได้ทั้งหมด 346 กิโลกรัม รวมตั๊กแตนทั้งหมด 429,040 ตัวโดยประมาณ มีมูลค่าการจำหน่าย 34,600 บาท อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า ยังมีตั๊กแตนแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่แปลงอ้อยของเกษตรกรและพื้นที่ใกล้เคียง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคุมปริมาณของตั๊กแตนที่ระบาดให้ลดลง โดยส่วนราชการและภาคเอกชนจะต้องบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของตั๊กแตนในแปลงอ้อยให้มีปริมาณลดลงและไม่ให้ขยายวงกว้างต่อไปรมช.เกษตรฯ กล่าวว่า ก.เกษตรฯ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานีไทยเศรษฐ์ โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ และโรงงานน้ำตาลมิตรเกษตร อำเภอสว่างอารมณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน และตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จึงได้จัดงาน “รณรงค์กำจัดตั๊กแตนในแปลงอ้อย” ขึ้น เพื่อลดปริมาณตั๊กแตนในพื้นที่ระบาดให้ลดลง อีกทั้งให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธี โดยการจัดงานดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การถ่ายทอดความรู้เรื่องวงจรชีวิต สถานการณ์การแพร่ระบาด ลักษณะการทำลาย การป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธี และการรณรงค์กำจัดตั๊กแตนด้วย “วิธีกล” หรือวิธีการจับตั๊กแตนโดยมีทีมจับตั๊กแตน ซึ่งเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วจำนวน 50 ราย มาร่วมรณรงค์การจับตั๊กแตนในครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนตั๊กแตนที่ระบาดมีจำนวนลดลง"ประเด็นสำคัญที่น่าชื่นชม คือ การใช้วิธีป้องกันกำจัดด้วยวิธีกล โดยใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็วและมือปราบตั๊กแตน ซึ่งเป็นพี่น้องเกษตรกรเข้ามาดำเนินการจับตั๊กแตน ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันกำจัดที่ได้ผล เนื่องจากในช่วงกลางวันตั๊กแตนจะหลบสภาพอากาศที่ร้อนเข้าซ่อนตัวในบริเวณโคนกออ้อยและในวัชพืช ทำให้ยากต่อการป้องกันกำจัด ส่วนในช่วงพลบค่ำ ตั๊กแตนจะขึ้นจากบริเวณโคนกออ้อยมากัดกินใบอ้อยด้านบน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกำจัดตั๊กแตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีมาทำการฉีดพ่น ขณะเดียวกันเกษตรกรที่จับตั๊กแตนยังมีรายได้จากการขายตั๊กแตนได้อีกทางหนึ่ง โดยเกษตรกรจะนำไปจำหน่ายในชุมชนของตนเอง ในราคากิโลกรัมละ 100-150 บาท ซึ่งขายดีมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากมีผู้ชื่นชอบนำไปทอดบริโภคเป็นอาหารอย่างมาก ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี จึงขอให้จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการควบคุมป้องกันกำจัดตั๊กแตนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดประชากรของตั๊กแตนให้ลดลง ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นชุมชนต้นแบบในการป้องกันกำจัดตั๊กแตนด้วยวิธีกล ขยายผลไปยังหมู่บ้านหรือชุมชนอื่นหากพบการระบาด เนื่องจากเป็นวิธีการกำจัดที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ดินและน้ำ พร้อมทั้งจะนำแนวคิด “อุทัยธานีโมเดล” กำจัดตั๊กแตนด้วยวิธีการจับไปเผยแพร่ผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นต่อไป"

นอกจากนี้นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ยังแอบเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกชาย นายกฤษฎา ซักเซ็ค อายุ 28 ปี พร้อมบอกว่าแม่ไม่ได้ลืมวันเกิด แต่ประชาชน และเกษตรกรต้องมาก่อน และขอใช้พื้นที่ไร่อ้อยในวันนี้อวยพรวันเกิด ขณะที่บรรยายกาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มนัญญา ไทยเศรษฐ์รมช.เกษตรฯอุทัยธานีโมเดลแก้ปัญหาตั๊กแตนตั๊กแตนในแปลงอ้อยข่าวทั่วไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้