ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบโค-กระบือพระราชทานให้เกษตรกร เพื่อส่งเสริมอาชีพ

  ไทยรัฐออนไลน์3 ก.ค. 2562 16:44 น.
  SHARE

  อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบโค-กระบือพระราชทานให้กับเกษตรกร อำเภอท่าตะเกียบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านปศุสัตว์ ตามพระราชดำริ ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต เพื่ออย่างยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง ต่อไป ...


  เมื่อเวลา 10.00 น. วัน 3 ก.ค.62 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานในพิธีมอบโค-กระบือ ในโครงการธนาคารโค-กระบือประชารัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าแบบบูรณาการ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผวจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ

  นสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ว่า ปัญหาช้างป่าเข้าบุกรุกทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรที่ปลูกในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ เกิดความเสียหาย และทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง และจะต้องระมัดระวังตัวจากการเข้าทำลายพืชผลทางเกษตรของช้างป่า โดยมีผู้เสียชีวิตจากการโดนช้างป่าฆ่าตายหลายคน ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของเกษตรกรเปลี่ยนไป

  ตามกลไกประชารัฐของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี ได้ขยายความเป็นที่ชัดเจนว่า เป็นการร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ สร้างพลังในการทำความดีให้ประเทศชาติ ไม่ใช่เพื่อตนเอง หรือข้าราชการ แต่ทำเพื่อประชาชนทุกคน ถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกับประชาชนในการแก้ไขปัญหา ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาความยากจน ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่สมดุล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

  จึงได้จัดทำโครงการธนาคารโค-กระบือ ประชารัฐร่วมใจ เพื่อแก้ปัญหาช้างป่าแบบบูรณาการ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยขอรับการสนับสนุนโค-กระบือ เพศเมีย จากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้เกษตรกรได้ยืมโค-กระบือ ไปเลี้ยงเพื่อการผลิตรายละ 1-5 ตัว เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการทำการเกษตรด้านอื่นๆ

  ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประสบผลสำเร็จ และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนในพื้นที่ให้น้อยที่สุดการครองชีพของเกษตรกรในอำเภอท่าตะเกียบ ยังขาดความมั่นคงทางด้านอาหาร ดังนั้น การสร้างและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์และสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร เพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ดีขึ้นสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง ต่อไป ณ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมปศุสัตว์มอบโคกระบือพระราชทานเกษตรกรอ.ท่าตะเกียบฉะเชิงเทราเกษตร

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 15:01 น.